Devíza Devíza
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Devíza

Čo je devíza?

Devíza je zjednodušene cudzia mena v bezhotovostnej forme. 

Ide teda o peňažné prostriedky v cudzej mene:

  • ktoré sú na účtoch v tuzemských alebo zahraničných peňažných inštitúciách,
  • s ktorými možno nakladať na základe zahraničných platobných dokumentov a je s nimi spojené právo na peňažné plnenie v cudzej mene (zmenky, šeky, akreditívy, poukážky, platobné karty a pod.).

Aktuálne kurzy cudzích mien zistíte kedykoľvek a kdekoľvek cez mobilnú aplikáciu Tatra banka.

 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/deviza/