Devízový kurz Devízový kurz
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Devízový kurz

Čo je devízový kurz?

Devízový kurz je menový kurz a vyjadruje vzťah medzi domácou menou a cudzou menou v bezhotovostnej forme.

Existujú 3 typy devízových kurzov: 

  1. Devíza nákup – bezhotovostné transakcie v cudzej mene pripísané na účet/kartu (napr. platba v mene USD pripísaná na účet klienta vedeného v mene EUR)

  2. Devíza predaj – bezhotovostné transakcie v cudzej mene odpísané z účtu/karty (napr. platba kartou v mene USD odpísaná z účtu vedeného v mene EUR)

  3. Devíza stred – priemer kurzov devíza nákup a devíza predaj.

Aktuálne kurzy cudzích mien zistíte kedykoľvek a kdekoľvek aj cez mobilnú aplikáciu Tatra banka.

 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/devizovy-kurz/