Embosovaná platobná karta Embosovaná platobná karta
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Embosovaná platobná karta

Čo je embosovaná platobná karta?

Embosovaná platobná karta je platobná karta s vyrazenými (reliéfnymi) údajmi: číslom karty a menom držiteľa karty. V prípade firemných kariet je plasticky vyrazený aj názov firmy a platnosť karty (exspirácia). 

S embosovanou platobnou kartou zaplatíte pohodlne na klasických platobných termináloch, ako aj v mechanických snímačoch nazývaných imprinter. Na čo slúži imprinter? Prostredníctvom imprintera sa údaje z embosovanej karty odtlačia na účtovný doklad. 

A kde sa môžete stretnúť s týmto spôsobom platby? Najmä v ekonomicky menej rozvinutých krajinách, aj preto sa embosovaná karta ešte stále považuje za akceptovateľnejšiu formu platobného prostriedku ako štandardná platobná karta.

V Tatra banke sú embosované všetky súkromné aj firemné kreditné karty.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/embosovana-platobna-karta/