Finančný agent Finančný agent
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Finančný agent

Kto je finančný agent?

Finančný agent je sprostredkovateľ, ktorý ponúka produkty a služby rôznych finančných inštitúcií, akými sú napríklad banky, poisťovne, doplnkové dôchodkové spoločnosti či obchodníci s cennými papiermi. 

Finančný agent môže poskytovať odporúčania a informácie o finančných produktoch a službách, nemôže však byť zároveň finančným poradcom. 

Finančný agent dostáva províziu z predaja finančného produktu či služby priamo od finančnej inštitúcie, to znamená, že za služby finančného sprostredkovania finančnému agentovi neplatíte.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/financny-agent/