Hypotekárny záložný list Hypotekárny záložný list
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Hypotekárny záložný list

Čo je hypotekárny záložný list?

Hypotekárny záložný list je dlhopis. Jeho menovitá hodnota vrátane výnosov z neho je riadne krytá pohľadávkami banky z hypotekárnych úverov.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/hypotekarny-zalozny-list/