Inkaso Inkaso
 1. Pomoc a podpora
 2. /
 3. Bankový slovník
 4. /
 5. Inkaso

Čo je inkaso?

Inkaso je skvelým nástrojom na zjednodušenie pravidelných platieb. Ide o bezhotovostný spôsob úhrady platieb za energie či služby mobilných operátorov z vášho bankového účtu. 

Výhodou je, že nemusíte myslieť na termíny ani na výšku platby, pretože inkaso sa zrealizuje automaticky na základe príkazu na inkaso od inkasujúcej spoločnosti.

S Účtom pre modrú planétuTB získavate neobmedzený počet realizovaných SEPA inkás. 

ako si zriadit inkaso

Ako si zriadiť inkaso?

Celý postup má len 2 kroky:

 • Podpíšete Mandát pre SEPA inkaso u príjemcu inkasa – v povolení na inkaso si môžete určiť maximálnu sumu jednej platby alebo aj maximálnu sumu všetkých platieb, ktorú vám môže inkasant z účtu stiahnuť. Po prekročení maximálnej sumy jednej alebo všetkých platieb nebude inkaso zrealizované.
 • Sprístupníte svoj účet v banke.

Každý Účet pre modrú planétuTB vedený v eurách je zároveň sprístupnený pre SEPA inkaso v rôznych úrovniach, ktoré si ako klient môžete meniť:

 • 1. úroveň: umožňuje realizovať všetky SEPA inkasá z vášho účtu na základe prijatého platobného príkazu na inkaso, ktorý zasiela príjemca inkasa. Môžete si však zadefinovať tzv. nežiaducich príjemcov. Platobný príkaz na SEPA inkaso prijatý od nežiaduceho príjemcu bude automaticky zamietnutý.
 • 2. úroveň: z vášho účtu budú na základe prijatého platobného príkazu na SEPA inkaso realizované len tie inkasá, ku ktorým zadáte súhlas so SEPA inkasom aj v Tatra banke. Zriadenie súhlasu so SEPA inkasom môžete zrealizovať buď prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka, cez Internet bankingTB, v ktorejkoľvek pobočke banky, alebo kontaktovaním služby DIALOG Live. Pripravte si podpísaný mandát pre SEPA inkaso, využijete ho pri vypĺňaní povinných náležitostí súhlasu so SEPA inkasom.
 • 3. úroveň: z vášho účtu nebude realizované žiadne SEPA inkaso.

Všetky účty v mene euro sú nastavené na druhú úroveň. Úroveň sprístupnenia vášho účtu si však viete kedykoľvek zmeniť bez poplatku, a to v pobočke alebo cez DIALOG Live.

 

Ako zadať SEPA inkaso cez mobilnú aplikáciu Tatra banka

 • Súhlasy so SEPA inkasom (mandáty) nájdete po prihlásení do aplikácie cez menu „Viac“ (v pravom dolnom rohu). Z ponuky vyberiete „Účty a platby“ a zvolíte „SEPA inkasá“.
 • Pre vytvorenie nového súhlasu so SEPA inkasom (mandátu) kliknite na obrazovke „SEPA inkasá“ vpravo hore na ikonu „ + “.
 • Následne môžete zadať všetky náležitosti SEPA inkasa podľa mandátu.

Tatra banka realizuje len SEPA inkasá, to znamená, že len eurách v rámci SEPA krajín. 

ako zadat inkaso cez aplikaciu tatra banka

Radšej by ste zadali SEPA inkaso v Internet bankinguTB? Nech sa páči, pripravili sme pre vás stručný návod.

 

Aký je rozdiel medzi inkasom a trvalým príkazom? 

 • Ak realizujete pravidelne bezhotovostné platby, ktorých výška je fixne daná, potom vám odporúčame zriadiť si trvalý príkaz. V pravidelnom intervale (napríklad každý mesiac) sa z vášho účtu stiahne tá istá suma a pripíše sa na zvolený účet.

  Príklad: Posielate každý mesiac svojmu dieťaťu vreckové na Detský účet? Zriadením trvalého príkazu budú tieto platby odchádzať automaticky a vám ubudne starosť s pamätaním si dátumov. 
 • Pri inkase výšku platby neurčujete vy, ale spoločnosť, ktorej máte zaplatiť – inkasant. 

  Môže ísť napríklad o faktúru za mobil, elektrinu, plyn a pod. Ako sme uviedli už vyššie, nastaveniu inkasa v banke predchádza podpísanie súhlasu (mandátu), že si inkasujúca spoločnosť môže z vášho účtu stiahnuť peniaze. V povolení na inkaso si môžete určiť aj maximálnu sumu, ktorú vám môže inkasant z účtu stiahnuť. 

  Príklad: Každý mesiac platíte svojmu mobilnému operátorovi, pričom jeden mesiac máte výšku faktúry 30 eur a iný mesiac 35 eur. Po zriadení inkasa sa už nemusíte obávať, že sa s platbou omeškáte alebo že ju uhradíte v nesprávnej výške. Pokiaľ budete mať na účte dostatok finančných prostriedkov, faktúra bude vášmu mobilnému operátorovi zaplatená každý mesiac načas. 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/inkaso/