Kapitálový výnos Kapitálový výnos
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Kapitálový výnos

Čo je kapitálový výnos?

Kapitálový výnos je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou vybraného investičného nástroja. 

Ak by ste napríklad 01. 05. 2014 kúpili podielové listy Amerického akciového fonduTB za 10 000 eur, o 10 rokov by ich hodnota predstavovala 31 246 eur (k 30. 04. 2024).

Ak by ste ich k tomuto dňu predali, váš kapitálový výnos by predstavoval 21 246 eur.

Upozornenie:
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú  k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.  


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/kapitalovy-vynos/