Kryptomeny Kryptomeny
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Kryptomeny

Čo sú kryptomeny?

Kryptomeny sú jedným z typov kryptoaktív a slúžia ako prostriedok výmeny a zúčtovania v digitálnom priestore.

Začiatok existencie kryptoaktív sa spája so zverejnením technickej dokumentácie kryptoaktíva Bitcoin v roku 2008, ktorá opísala spôsob fungovania tohto elektronického hotovostného systému.

co su kryptomeny

Čo sú kryptoaktíva?

Kryptoaktíva sú digitálnym vyjadrením hodnoty alebo práv, ktoré je možno presunúť z jedného vlastníka na druhého elektronickou formou a sú vytvorené na báze technológie distribuovanej databázy transakcií (tzv. DLT). 

Technológia distribuovanej databázy transakcií je technológia, ktorá umožňuje digitálne zaznamenávanie transakcií simultánne v mnohých databázach v rovnakom čase. DLT databázy nemajú centrálny register a väčšinou ani centrálnu inštitúciu, ktorá ho riadi.

Ide o tzv. peer-to-peer network, v ktorej sieťové uzly, resp. počítače zapojené do danej siete, synchronizovane ukladajú, validujú a dopĺňajú simultánne jednotlivé databázy transakcií, čím znižujú riziko centrálneho zlyhania databázy.

Sieťové uzly udržiavajú kópie identickej databázy na báze mechanizmu konsenzu a nezávisle procesujú nové transakcie. V prípade, že dôjde k dosiahnutiu konsenzu, databáza sa potvrdí naprieč všetkými sieťovými uzlami, aby sa zabezpečila jej synchronizácia.

Technológia blockchain je jedna z technológií, ktorá súhrnne patrí pod DLT technológie. Inými príkladmi sú acyclic graph (DAG), hashgraph a holochain. Blockchain ukladá dáta o transakciách do databáz po ich potvrdení sieťovými uzlami.

Aké sú najznámejšie kryptomeny?

Najznámejšími kryptomenami sú natívne tokeny sietí Bitcoin a Ether. 

  • Bitcoin (BTC) je kryptoaktívum založené na tzv. Proof-of-work mechanizme, pri ktorom nastáva overovanie a pridávanie jednotlivých transakcií v reálnom čase do databázy na báze technológie blockchain. Každá transakcia reprezentuje ďalší blok v rade, definovaný unikátnym znakom vygenerovaným na báze kryptografie. Bitcoin sa využíva najmä ako platobný a vysporiadavací prostriedok v oblasti trhu digitálnych aktív.
  • Ether (ETH) je druhé najznámejšie kryptoaktívum, ktoré vzniklo okolo roku 2014 a reprezentuje token v sieti Ethereum podporujúci tzv. smart kontrakty. Smart kontrakty sú formou elektronických zmlúv, ktoré sú zavesené na DLT mechanizme. Na báze platformy Ethereum bolo vytvorených mnoho ďalších decentralizovaných aplikácii s rôznym účelom a v rámci nich sa používajú ich natívne kryptoaktíva, ktoré sú obchodovateľné na krypto burzách.

najoblubenejsie kryptomeny

Aké sú riziká nákupu kryptomien? 

S obchodovaním kryptoaktív sa spájajú výrazné riziká, napríklad trhové, kreditné, prípadne kybernetické riziko.

  • Vysoké trhové riziko znamená, že hodnota investície nie je garantovaná a výrazne sa mení na základe trhových podmienok. Hodnota investície môže výrazne poklesnúť voči pôvodnej hodnote a investor môže utrpieť čiastočnú alebo úplnú stratu svojej investície. 
  • S nákupmi na neregulovaných burzách, ktoré umožňujú transakcie kryptoaktív, a u neregulovaných krypto obchodníkov sa spája kreditné riziko, ktoré môže spôsobiť nemožnosť získať investíciu späť v prípade, že burza zanikne alebo zbankrotuje.
  • Keďže ide o digitálne aktíva, ktoré sú presúvané v rámci digitálneho priestoru, sú ovplyvnené aj kybernetickým rizikom, pri ktorom môže nastať situácia, že kryptoburza alebo priamo sieť kryptoaktíva môže byť napadnutá kybernetickým útokom, ktorý môže spôsobiť stratu burze alebo jednotlivým vlastníkom kryptoaktív.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/kryptomeny/