Likvidita Likvidita
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Likvidita

Čo je likvidita?

Likvidita je termín označujúci, ako rýchlo je možné dané aktívum vybrať alebo speňažiť. Najvyššiu likviditu majú peniaze uložené na bežnom alebo sporiacom účte, tie viete vybrať okamžite. 

Vysokú likviditu majú aj peniaze zainvestované v Podielových fondochTB, tie sú spravidla k dispozícii do niekoľkých pracovných dní.

Naopak nízku likviditu majú nehnuteľnosti. Predaj nehnuteľnosti môže trvať aj niekoľko mesiacov.

Upozornenie:
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú  k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.  


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/likvidita/