PIN kód PIN kód
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. PIN kód

Čo je PIN kód?

PIN kód (angl. Personal Identification Number) je osobné identifikačné číslo, ktoré používame na prihlásenie alebo overenie. 

Tento štvormiestny kód je určený výlučne majiteľovi telefónu, používateľovi aplikácie či držiteľovi karty. Z hľadiska bezpečnosti je dôležité, aby ste ho s nikým nezdieľali a vždy ho uchovávali iba v pamäti. 

Pri jeho tvorbe by ste sa mali vyvarovať jednoduchým číselným kombináciám, ako sú napríklad 1234 alebo 1111, dátum narodenia či iné osobné údaje. 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/pin-kod/