Úhrada Úhrada
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Úhrada

Čo je úhrada?

Úhrada alebo platobný príkaz je pokyn, ktorým klient dáva inštrukciu svojej banke na prevod finančných prostriedkov z jeho účtu na účet príjemcu.

Klient môže zadať príkaz na platbu elektronicky, napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka, alebo osobne v pobočke banky.

Banka realizuje platbu v súlade s inštrukciami, ktoré klient uviedol v platobnom príkaze.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/uhrada/