Úrok Úrok
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Úrok

Čo je úrok?

Úrok je cena za požičanie peňazí alebo výnos z investície. Pri vkladoch ho platí banka klientovi, pri poskytnutom úvere ho zaplatí dlžník banke.

Pre dlžníkov čerpajúcich úver sa úrok najčastejšie vyjadruje ako ročné percento z výšky úveru. Toto percento je známe ako úroková sadzba úveru.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/urok/