Úver Úver
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Úver

Čo je úver?

Úver alebo pôžička je suma peňazí, ktorú si požičiava klient od banky pod podmienkou, že dlžnú sumu splatí spolu s úrokmi vo vopred stanovenej lehote.

Splácanie prebieha formou pravidelných mesačných splátok, väčšinou anuitných, ktoré zahŕňajú istinu a úrok.

Podľa zabezpečenia možno úvery rozdeliť na zabezpečené a nezabezpečené. 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/uver/