Voliteľné prečerpanie Voliteľné prečerpanie
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Voliteľné prečerpanie

Čo je voliteľné prečerpanie?

Voliteľné prečerpanie alebo povolené prečerpanie je bezúčelový nezabezpečený úver, ktorý je poskytovaný ako finančná rezerva na bežnom účte. Majiteľovi účtu umožňuje pokračovať vo výbere peňazí aj v prípade, že na účte nemá dostatok vlastných prostriedkov.

Maximálna výška požičanej sumy, úrokovej sadzby ako aj poplatkov musí byť vopred zmluvne dohodnutá. Voliteľné prečerpanie je poskytované na dobu neurčitú a je splatné kedykoľvek na požiadanie. 

Úroky sa uhrádzajú len zo skutočne čerpanej sumy a len za obdobie jeho skutočného čerpania. Splatnosť úrokov je vždy v posledný kalendárny deň v mesiaci. 

Voliteľné prečerpanie sa označuje aj názvom kontokorent či povolený debet.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/volitelne-precerpanie/