1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Blogy
  4. /
  5. Einsteinova rada ako zarábať s ôsmym divom sveta

Einsteinova rada ako zarábať s ôsmym divom sveta

František Štulajter | Tatra Asset Management Autor: František Štulajter, Tatra Asset Management | 29.11.2020 | 3 minúty čítania

Einsteinova rada ako zarábať s ôsmym divom sveta

Ako môže Einsteinova genialita pomôcť vašim peniazom?

Podľa Einsteina je zložené úročenie ôsmy div sveta. Ako povedal, „Ten kto mu rozumie, na ňom zarába, ten kto nie, ho platí.“ Možno sa vám toto tvrdenie zdá prehnané, ale keď si to spočítate, zistíte, že nie je.

Každý, kto mal niekedy hypotekárny úver vie, že čím dlhšie ho spláca, tým vyššiu sumu preplatí na úrokoch. Dôvodom je, že za veľkú časť sumy zaplatíme úrok viac krát. Rovnaký efekt však existuje aj pri investíciách, no v tomto prípade pomáha rastu bohatstva. Najčastejšie sa volá zložené úročenie, no niektorí finanční komentátori ho označujú ako ôsmy div sveta. A to právom.

Začnime s jednoduchým príkladom. Predpokladajme, že investujeme 3 roky do zmiešaného fondu. Na mesačnom reporte vidíme, že náš fond každý rok vzrástol presne o 5 %. Aký je môj celkový výnos? Asi už tušíte, že to nie je 5 % + 5 % + 5 % = 15 %. Celkový výnos je 15,8 %. Prečo?

Zoberme si, že sme do tohto fondu investovali 1000 EUR. Po prvom roku bude mať naša investícia hodnotu 1000 EUR * ( 1 + 5 % ) = 1050 EUR. V priebehu druhého roka sa už však nezhodnocuje len naša pôvodná investícia, ale aj zisk z prvého roka - hodnota investície na konci druhého roka je 1050 EUR * ( 1 + 5 % ) = 1102 EUR. Rovnako po treťom roku je hodnota investície 1102 EUR * ( 1 + 5 % ) = 1157,6 EUR. A celkový výnos sa rovná 1157,6 / 1000 -1 = 15,8 %. Toto je efekt zloženého úročenia, teda úročenia už získaných úrokov (vo svete investícií skôr ziskov).

Prvá vlastnosť zloženého úročenia:

skutočné zhodnotenie je väčšinou vyššie ako jednoduché sčítanie ročných výnosov z investície.

Rozdiel 0,8 % medzi jednoduchým sčítaním ročných zhodnotení a správnym zrátaním zloženého úročenia sa v predchádzajúcom príklade rovnal približne 8 EURám. To nie je veľmi veľa. Aký je však efekt po 10 rokoch?

Jednoduché zrátanie desiatich 5 % zhodnotení je 50 %. Skutočný rast investovaných peňazí je však až 63 %. Rozdiel 13 % z investovanej sumy je už výrazný.

Druhá vlastnosť zloženého úročenia:

čím dlhšie sa investícia zhodnocuje, tým bude pozitívny efekt úrokov z úrokov väčší.

Presuňme sa od príkladu k realite. Predstavme si, že sme investovali do Amerického akciového fonduTB 1000 EUR na konci roka 2009. Ročné výnosy boli nasledovné:

 

Ročné zhodnotenia Amerického akciového fonduTB

2020

2,5 %

2019

28,7 %

2018

-2,8 %

2017

6,9 %

2016

13,5 %

2015

6,9 %

2014

25,7 %

2013

28,2 %

2012

9,9 %

2011

6,6 %

2010

21,2 %

Ak tieto výnosy spočítame, dostaneme 147 %. Pekný výnos! My už však vieme, že našich 1000 EUR nevzrástlo na 1000 EUR * ( 1 + 147 %) = 2471 EUR. Skutočné zhodnotenie bolo 280 % a naša investícia má hodnotu 1000 EUR * ( 1 + 280 %) = 3801 EUR. A to je už poriadny rozdiel.

Tretia vlastnosť zloženého úročenia:

čím vyššie výnosy dosahuje investícia, tým bude efekt úrokov z úrokov väčší.

Čo to pre naše investície znamená?

Zložené úročenie môže výrazne pomôcť splneniu našich dlhodobých cieľom. Ak veríme, že akcie budú naďalej prinášať dlhodobé výnosy 5 % - 10 % ročne, tak pri zvažovaní takejto investície by sme mali brať ohľad aj na veľkú pomoc efektu úrokov z úrokov a vyťažiť z nej maximum.

 

Ako tento efekt využiť? Otvorte si  Investičné sporenieTB do Amerického akciového fonduTB jednoducho cez mobilnú aplikáciu Tatra banka.

OTVORIŤ INVESTIČNÉ SPORENIE

 

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Americký akciový fond o.p.f.

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Blogy
Podielové fondyTB majú za sebou výborný rok

Podielové fondyTB majú za sebou výborný rok

Podielové fondyTB zarobili klientom viac ako 130 miliónov eur. Priemerný výnos všetkých fondov bol na úrovni 7,1 percent.

Blogy
Aký bol rok 2023? Prebudenie býkov, impozantný rast akcií aj návrat dlhopisov

Aký bol rok 2023? Prebudenie býkov, impozantný rast akcií aj návrat dlhopisov

Po náročnom roku sa na akciové trhy vrátil optimizmus. Akciové trhy rástli, najmä v prvom polroku a v posledných dvoch mesiacoch roka. Pod pozitívny vývoj sa podpísalo viacero faktorov. Jedným z najdôležitejších bola spomaľujúca inflácia, ktorá umožnila centrálnym bankám ukončiť cyklus zvyšovania úrokových sadzieb.

Blogy
Dlhopisy hlásia veľký návrat

Dlhopisy hlásia veľký návrat

Po rokoch nezáujmu o dlhopisy zo strany investorov sa situácia za ostatné dva roky dramaticky zmenila. Prudký rast úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk v reakcii na vysokú infláciu priniesol zvýšenie výnosov na dlhopisových trhoch. Je čas sa vrátiť k Dlhopisovému fonduTB.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/blogy/8-div-sveta/