1. Blog
  2. /
  3. Sporenie a investovanie
  4. /
  5. Podielové fondyTB majú za sebou výborný polrok

Podielové fondyTB majú za sebou výborný polrok

Martin Smrek | vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Autor: Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu | 10.07.2024 | 3 min. čítania

vykonnosti podielovych fondov tatra banky

Podielové fondyTB zarobili klientom v prvom polroku viac ako 90 miliónov eur. Priemerný výnos všetkých fondov bol na úrovni 4,7 %.

Fondy potešili investorov

Investovanie a sporenie do podielových fondov predstavuje efektívny a moderný spôsob zhodnocovania úspor. Podielový fond poskytuje aj človeku bez skúseností s investovaním príležitosť zhodnotiť svoje prostriedky na finančných trhoch. Pre klienta je to jednoduché, pretože všetky investičné rozhodnutia za neho robia profesionáli.

„Teší nás, že sme v prvých šiestich mesiacoch tohto roka dokázali nadviazať na mimoriadne úspešný uplynulý rok. Kým v uplynulom roku sme zhodnotili peniaze klientov v Podielových fondochTB133 miliónov eur, v prvom polroku 2024 sme k tomu pridali ďalších 93 miliónov eur. Aj v tomto roku zatiaľ platí, že čím väčší podiel akcií mal fond v portfóliu, tým spokojnejší mohol byť jeho investor,“ uviedol Marek Prokopec, predseda predstavenstva Tatra Asset Management.

Podielové fondyTB dosiahli v prvom polroku výborné výsledky:

  • Dlhopisové fondy sa v náročnom prostredí zhodnotili o 1 percento.
  • Výkonnosť konzervatívnych fondov sa pohybovala v rozpätí 2 až 6 percent.
  • Dynamické fondy sa zhodnotili od 6 do 9 percent.
  • Najviac potešili investorov akciové fondy s výkonnosťou od 12 do 15 percent.

 

Výkonnosti vybraných Podielových fondovTB v prvom polroku 2024 (v eur)

vykonnosti fondov tatra banky rok 2024

Výkonnosť Fondov pre modrú planétuTB v prvom polroku 2024 (v eur)

vykonnosti fondov pre modru planetu rok 2024

Ako investovať v druhej polovici roka?

Nikto na svete nedokáže predpovedať budúcnosť, pre úspech pri investovaní je skôr dôležité reagovať na to, čo sa dejedodržiavať základné investičné princípy.

Akciové trhy sú na historických maximách, čo znamená, že nákupy na týchto úrovniach sú pre investorov najdrahšie v histórii. Preto je teraz na mieste opatrnosť pri investovaní väčších súm do dynamických fondov a skôr má zmysel zamerať sa na Dlhopisový fondTB. Ten má pri očakávanom cykle znižovania úrokov pred sebou pozitívne vyhliadky. 

Následné korekcie na akciových trhoch potom možno využiť na presun z Dlhopisového fonduTB do dynamickejšieho fondu, samozrejme, v súlade s vaším rizikovým profilom. 

investovanie bez vstupnych poplatkov

Mimoriadna letná ponuka

Využite poplatkové prázdniny a zvýšte výnosový potenciál svojich úspor. 

Ak zainvestujete do Podielových fondovTB alebo si do nich otvoríte Investičné sporenieTB do 30. 09. 2024, NAVŽDY ich budete mať bez vstupných a výstupných poplatkov.

 

Investovanie nie je beh na krátku trať. Ide o dlhodobú aktivitu, ktorej hlavným cieľom je postupné budovanie majetku a zlepšovanie životnej úrovne.

Rozkladanie väčších investícií na viacero častí, investovanie do fondov zodpovedajúcich profilu klienta, pravidelné investovanie, emócie pod kontrolou, neukončovanie investície v poklese či využívanie poklesov na nové investície, to sú pravidlá, ktoré investorom pomôžu zvládnuť aj druhú polovicu roka 2024. 

oblubenost podielovych fondov

Aktuálne má zmysel zamerať sa napríklad na Dlhopisový fondTB, ktorý má pri očakávanom cykle znižovania úrokov pred sebou pozitívne vyhliadky. 

 

Obľúbenosť podielových fondov stúpa

Podielové fondy predstavujú globálny fenomén. Po celom svete v nich majú investori uložených viac ako 65 biliónov eur

Obľúbenosť podielových fondov stúpa aj na Slovensku. Objem aktív slovenských investorov v podielových fondoch predstavuje 13,7 miliárd eur. Dynamika rastu tohto objemu sa v posledných rokoch zrýchľuje. 

Čoraz viac klientov si uvedomuje dôležitosť ochrany reálnej hodnoty peňazí pred infláciou a podielové fondy im v tom úspešne pomáhajú. 

Upozornenie:
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/podielove-fondy-maju-za-sebou-vyborny-prvy-polrok-2024/