1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Blogy
  4. /
  5. Poznáte pravidlá úspešného investovania?

Poznáte pravidlá úspešného investovania?

Martin Smrek | vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Autor: Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu | 12.11.2020 | 3 minúty čítania

Poznáte pravidlá úspešného investovania?

Vybrať správny fond, nepanikáriť v poklesoch a dopriať svojej investícii čas, je receptom na úspech

1. Pripraviť sa na kolísanie hodnoty investície

Pripraviť sa na to, že hodnota investície bude kolísať, je nevyhnutným predpokladom úspešného investovania. Väčšina investorov zažije počas investovania aj negatívne obdobia. Vtedy je kľúčové nepanikáriť a zachovať chladnú hlavu. Finančné trhy sa vždy z každého poklesu dostali. Pozitívnych období je výrazne viac a trvajú dlhšie, ako obdobia negatívne. Negatívne obdobia nie sú vhodné na vyberanie investície, skôr je vhodné využiť poklesy na ďalšie doinvestovanie. Akonáhle sa situácia zlepší, váš majetok na tom bude lepšie.

2. Dôležitosť výberu správneho fondu

Ak očakávam vysoký výnos a investujem do mimoriadne konzervatívneho fondu, tak síce nebudem nepríjemne prekvapený poklesmi mojej investície, na druhej strane vysoký výnos nedosiahnem.

Naopak, ak som veľmi konzervatívny klient a investujem do dynamického fondu s možnosťou vysokého výnosu, je pravdepodobné, že emočne neustojím výraznejšie kolísanie hodnoty mojej investície a ukončím ju v tom najnevhodnejšom čase – v poklese. Súlad vášho fondu s vašim investičným profilom si môžete overiť u vášho osobného bankára.

3. Všetko chce svoj čas

Ani tá najlepšia investičná stratégia nepomôže, keď investor nevydrží. Testy investičných stratégií našich fondov ukazujú na mimoriadnu dôležitosť dodržania minimálneho odporúčaného investičného horizontu. Napr. v prípade stratégie Premium HarmonicTB počas posledných takmer 50 rokov platilo, že ak kedykoľvek počas nich investor zainvestoval do takejto stratégie na 1 rok, v 83 % prípadov by zaznamenal výsledok s pozitívnou výkonnosťou. Ak by však vydržal 5 rokov (minimálny investičný horizont fondu), podiel pozitívnych období by stúpol až na 99 %.

83 % pozitívnych období pri jednom roku

99 % pozitívnych období pri piatich rokoch

Pozn. Historický test stratégie Premium HarmonicTB od roku 1972

Recept na úspešné investovanie prekvapivo nie je zložitý. Najlepšie sa darí investorom, ktorí investujú pravidelne a ktorí dokážu byť v investovaní disciplinovaní, v negatívnych obdobiach dokážu zachovať chladnú hlavu, nepanikária a svoju investíciu predčasne neukončujú.

Investovať pravidelne každý mesiac do podielového fondu zodpovedajúceho investorovým cieľom a očakávaniam a prípadné poklesy využívať na mimoriadne investície, môže byť tým najlepším tipom ako úspešne investovať.

Tipy a triky pre úspešné investovanie

  1. Investujte pravidelne a dlhodobo
  2. Investujte v poklesoch za lepšie ceny
  3. Dodržte odporúčanú minimálnu dobu investovania fondu
  4. Využívajte aj rastové a dynamické stratégie
  5. Všetko si pohodlne nastavte v Investičnej kalkulačke.

Upozornenie
Výnosy z investície do podielového fondu dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.  Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Premium Harmonic o.p.f.

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Blogy
Skvelý štart roka pre akcie, opatrnejší pre dlhopisy

Skvelý štart roka pre akcie, opatrnejší pre dlhopisy

Začiatok roka splnil priania investorov. Akciové trhy totiž dokázali vynikajúcim štartom nadviazať na silný odraz z jesene predchádzajúceho roka.

Blogy
Podielové fondyTB majú za sebou výborný rok

Podielové fondyTB majú za sebou výborný rok

Podielové fondyTB zarobili klientom viac ako 130 miliónov eur. Priemerný výnos všetkých fondov bol na úrovni 7,1 percent.

Blogy
Aký bol rok 2023? Prebudenie býkov, impozantný rast akcií aj návrat dlhopisov

Aký bol rok 2023? Prebudenie býkov, impozantný rast akcií aj návrat dlhopisov

Po náročnom roku sa na akciové trhy vrátil optimizmus. Akciové trhy rástli, najmä v prvom polroku a v posledných dvoch mesiacoch roka. Pod pozitívny vývoj sa podpísalo viacero faktorov. Jedným z najdôležitejších bola spomaľujúca inflácia, ktorá umožnila centrálnym bankám ukončiť cyklus zvyšovania úrokových sadzieb.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/blogy/pravidla-uspesneho-investovania/