1. Tatra Asset Management
 2. /
 3. Ponuka fondov
 4. /
 5. Dlhopisový fondTB

Dlhopisový fondTB

Získajte z dlhopisov opäť viac

Najväčší slovenský dlhopisový fond

Najväčší
slovenský
dlhopisový fond

Výnos z dlhopisov

Atraktívny čistý
výnos 3-4 % ročne

Stabilný vývoj

Stabilný
vývoj

Základné informácie

Parametre fondu

Veľkosť fondu
264,3 mil. € i
Očakávaný ročný výnos
3 až 4 % i
Minimálna doba investovania
3 r. i
Súhrnný ukazovateľ rizika
2 / 7 i
Vstupný poplatok
0 % i
Poplatok za správu fondu
0,45 % i
Dátum vytvorenia fondu
4.5.1998

Predstavenie fondu

Fond úspešne pôsobí na trhu už viac ako 25 rokov, je fondom s najväčšou hodnotou majetku spomedzi slovenských dlhopisových fondov. 

Uplynulých 10 rokov bolo charakteristických nulovými úrokovými sadzbami. Tie však v poslednom období výrazne narástli. Vyhliadky na výnos fondu sú mimoriadne zaujímavé. Dlhopisy prinášajú potenciál, aký roky nemali.

Fond investuje najmä do bezpečnejších štátnych dlhopisov krajín eurozóny a strednej Európy, prípadne do atraktívnych emisií bankových a firemných dlhopisov. Riziko poklesu hodnoty investície znižuje dôsledný výber dlhopisov štátov so stabilným ekonomickým prostredím.

Investované peniaze máte kedykoľvek k dispozícii. Na vašu investíciu sa nevzťahujú žiadne vstupné ani výstupné poplatky.

Otvoriť mesačný report    Dokument s kľúčovými informáciami

Výkonnosť fondu

Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.

Zvoľte si obdobie výkonnosti fondu

Graf výkonnosti fondu

Názov fondu Výkonnosť i Výkonnosť p. a. i
Dlhopisový fondTB - % 0 %

Výkonnosť fondu od jeho otvorenia dňa 4.5.1998 si zobrazíte zmenou stĺpcového grafu výkonnosti fondu na líniový a zadaním uvedeného dátumu otvorenia fondu.

Zloženie fondu

Graf zloženia fondu i

Opis stratégie fondu

Fond investuje najmä do bezpečnejších štátnych dlhopisov krajín eurozóny a strednej Európy, prípadne do atraktívnych emisií bankových a firemných dlhopisov.

Najväčšie investície vo fonde

5yr US Note Futures 5,4 %
Dlhopis SLSP FIX 4,85% 2029-07-24 EUR 3,9 %
Dlhopis OTPB Maďarsko FRN 2029-01-31 EUR 3,8 %
Magyar Export-Import Bank 6% 2029-05-16 EUR 3,7 %
Dlhopis Izrael 1,5% 2027-01-18 EUR 3,6 %

Vo fonde sú zastúpené aj dlhopisy krajín

Mesačný reportIkona mesačného reportu

Chcete sa dozvedieť o fonde viac?
Pozrite si mesačný report.

Otvoriť mesačný report
Podrobnejšie informácie o fonde

Prínosy investície do fondu 

 • Najväčší slovenský dlhopisový fond. Investuje najmä do bezpečnejších štátnych dlhopisov krajín eurozóny a strednej Európy, prípadne do atraktívnych emisií bankových a firemných dlhopisov.
 • Aktívna správa umožňuje rýchlo reagovať na zmenu podmienok na dlhopisových trhoch. Tak si fond dokáže udržať výnosový potenciál nad úrovňou úrokových sadzieb na termínovaných vkladoch.
 • Vyniká svojou stabilitou a bezpečnosťou. 
 • Neinvestuje do akcií.

 Riziká investície do fondu  

Hodnota investície môže poklesnúť:

 • v dôsledku zmien úrokových sadzieb (úrokové riziko),
 • kvôli zhoršeniu hodnotenia schopnosti emitenta splniť svoje záväzky (kreditné riziko),
 • ak druhá strana obchodu nesplní svoje záväzky (riziko protistrany),
 • v dôsledku ostatných rizík - riziko oceňovania, likvidity, koncentrácie, správy podkladového fondu, trhovej medzery, ohrozujúce udržateľnosť, politické a legislatívne.
 • Úplný rizikový profil fondu je uvedený v predajnom prospekte fondu.

Dokumenty

 


Investičný citát

"Investovaním peniaze pracujú. Jediný spôsob, ako šetriť peniaze, je investovať ich."

Grant Cardone,
americký miliardár

   

 

Ako a kde si otvoriť Investičné sporenieTB do tohto fondu? 
Predtým si prečítajte upozornenie.

 

*Platí pre klientov Tatra banky s Účtom pre modrú planétuTB.
Otvorte si účet online do pár minút.

 

 

Ako a kde jednorazovo investovať  väčšiu sumu do tohto fondu? 
Predtým si prečítajte upozornenie.


Potrebujete viac informácií?

Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.

 

Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Použité očakávané zhodnotenie predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., na základe predpokladaného zloženia fondu, ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže fond investovať. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od osobnej situácie investora, ktorá sa môže v budúcnosti meniť. Investovanie môže viesť k finančnej strate. 

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Investičný komentár
Index Dow Jones prekonal hranicu 40 000 bodov

Index Dow Jones prekonal hranicu 40 000 bodov

Prekonávanie rekordov na amerických akciových trhoch pokračuje. Tentokrát sa pridal priemyselný index Dow Jones Industrial Average. Investorov potešil rast akcií malých firiem ako aj inflácia na trojročnom minime.

Blogy
Prvý polrok 2024: Akciové trhy opäť dali investorom dôvod na radosť

Prvý polrok 2024: Akciové trhy opäť dali investorom dôvod na radosť

Akciové trhy pokračujú v raste z minulého roka. Nové historické maximá sme videli v USA, Európe aj Japonsku. Nevyrušilo ich ani prehodnotenie plánov centrálnych bánk, ktoré sa do razantného znižovania úrokov zatiaľ nehrnú.

Blogy
Podielové fondyTB majú za sebou výborný polrok

Podielové fondyTB majú za sebou výborný polrok

Podielové fondyTB zarobili klientom v prvom polroku viac ako 90 miliónov eur. Priemerný výnos všetkých fondov bol na úrovni 4,7 %.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/fondy/tam-dlhopisovy-fond/