1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. My v médiách
  4. /
  5. O investovaní (nielen) pre deti

O investovaní (nielen) pre deti

Martin Smrek | vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Autor: Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu | 03.06.2021 | 4 minúty čítania

O investovaní (nielen) pre deti

Martin Smrek odpovedal na otázky magazínu Stavebníctvo a bývanie

  • Aké bankové sporiace produkty pre deti ponúkate. V čom sú ich hlavné výhody v porovnaní s konkurenciou? 

Medzi čoraz populárnejšie produkty patrí Investičné sporenieTB Vzdelanie a Investičné sporenieTB Dieťa. Ide o pravidelné investovanie do Podielových fondovTB, ktoré dodá peniazom určeným na vzdelanie dieťaťa, resp. kratšie „detské“ ciele, aj výnosový potenciál. Tieto produkty je možné zriadiť do širokej ponuky podielových fondov spravovaných lídrom na trhu kolektívneho investovania na slovensku, spoločnosťou Tatra Asset Management, ktorá je dcérskou spoločnosťou Tatra banky.

Okrem výnosového potenciálu patrí medzi hlavné výhody týchto investičných sporení aj absolútna flexibilita. Rodič sa sám rozhodne akú sumu chce do investičného sporenia pravidelne posielať, ako dlho, kedykoľvek ju vie upraviť, naviac vie kedykoľvek a v ľubovoľnej výške do každého investičného sporenia poslať aj mimoriadnu platbu.

 

  • Sporiaci účet určený pre deti už od narodenia? Kedy je najlepšie ho začať realizovať? A za akých podmienok? 

Sporiaci účet je výborný produkt na budovanie krátkodobej finančnej rezervy. Už dlhšie žijeme v prostredí nulových úrokových sadzieb, kde produkty takéhoto typu neprinášajú žiadny výnos, slúžia na krátkodobejšie ciele, keď je potrebné mať peniaze rýchlo kedykoľvek dostupné.

Pre zabezpečenie lepšej budúcnosti dieťaťa je lepším rozhodnutím uvažovať o otvorení spomínaného Investičného sporeniaTB.

Platí, že čím skôr začnem takto sporiť investične, tým lepšie. Na dosiahnutie cielenej sumy mi tak môže stačiť nižšia platba. Napr. na cieľovú sumu 14 000 eur (náklady na päťročné vysokoškolské štúdium na Slovensku podľa niektorých prieskumov) si musí rodič, ktorý začne sporiť pri narodení dieťaťa mesačne počas 19 rokov posielať do investičného sporenia 45 eur (ilustratívne zhodnotenie 3 % p.a.). Rodič, ktorý začne o 10 rokov neskôr, musí mesačnú platbu takmer strojnásobiť. Na druhej strane, ak začne rodiť sporiť investične dostatočne skoro, dlhší časový horizont mu umožní využívať aj dynamickejšie podielové fondy, s vyšším výnosovým potenciálom.

 

  • Asi najväčším „strašiakom“ rodičov je, že deti vyletia z hniezda. Alebo či vôbec! Aké produkty a služby by sme mohli u vás využiť, aby im mohli zabezpečiť úspešný let? 

Práve spomínané dlhodobé investičné sporenie zriadené dostatočne skoro (ideálne pri narodení dieťaťa), môže výrazným spôsobom uľahčiť štart dieťaťa do života. Napríklad, 50 eur mesačne, pravidelne posielané do investičného sporenia do akciového fondu (s očakávaným výnosom 5 % p.a.) môže po osemnástich rokoch naakumulovať sumu prevyšujúcu 17 000 eur. A to je už mimoriadne zaujímavé štartovné.

 

  • Dnes je náš svet zaplavený množstvom investičných produktov. Pre akú cieľovú skupinu sú určené? Mnohí sa do takýchto projektov ísť boja. Aké sú ich plusy? Môžete garantovať, že investičné produkty sú našimi „dobrými sluhami a nie zlými pánmi“?  

K dispozícii je množstvo investičných produktov, pre bežného človeka je ťažké sa v nich orientovať.  Je veľmi dôležité využívať pri investovaní štandardné, osvedčené produkty. Najjednoduchší a najobľúbenejší spôsob zhodnocovania peňazí a ochrany pred infláciou predstavuje investovanie do podielových fondov.

Tie predstavujú celosvetový fenomén, ide o najvyužívanejšiu formu investovania pre bežných ľudí. Prostredníctvom Podielových fondovTB vie investovať naozaj každý, veľmi jednoducho. Podielové fondy zbavujú klienta rozhodovania o tom, aký finančný nástroj využiť, či kedy ho kúpiť a kedy predať. Podielové fondy ponúkajú široké možnosti či už pre konzervatívnych klientov investujúcich v horizonte okolo 5 rokov, ako aj pre tých dynamických, ktorí chcú zarobiť viac, sú schopní investovať na dlhšiu dobu, ako aj zvládať výraznejšie kolísanie hodnoty svojej investície.

Na to, aby nám štandardné investičné produkty, ako sú podielové fondy, dobré slúžili, je dôležité dodržať niekoľko základných investičných princípov; Investovať pravidelne, rozkladať investíciu na viacero častí v čase, v poklesoch nepanikáriť a investíciu predčasne neukončovať, či dodržať aspoň minimálny investičný horizont fondu, to je pár základných pravidiel, ktoré dokážu pomôcť každému investorovi.

Najmä neskúsení investor by si mali dávať pozor na neštandardné investičné produkty, ako sú napr. kryptomeny. Tie sú vzhľadom na ich charakteristiku (obrovské potenciálne pohyby hodnoty nahor aj nadol, chýbajúca regulácia, vzťah určovaný iba ponukou a dopytom, či náchylnosť na útoky hackerov) zaraďované medzi špekulatívne investičné nástroje, kde hrozí najväčšie riziko “popálenia sa” pri investovaní v podobe výrazných strát.

 

  • Aké výhody majú fondy a dlhopisy ako alternatíva k sporeniu? 

Kľúčovou výhodou podielových fondov je výnosový potenciál. Prostredníctvom podielových fondov sú peniaze klienta investované na finančných trhoch, do akcií úspešných firiem, nehnuteľností, komodít či dlhopisov. Klient sa nemusí o nič starať, získava investičné riešenie ušité na mieru, vzhľadom na jeho výnosové očakávania či rizikovú toleranciu. O investovanie peňazí vo fonde sa starajú skúsení investiční profesionáli, ktorí vyhodnocujú situáciu na finančnom trhu, rozhodujú o zložení investičných portfólií a reagujú na aktuálny vývoj.

Dôležitou výhodou je aj dostupnosť. Do podielových fondov je možné investovať aj s minimálnymi sumami (v Investičnom sporeníTB dokonca nemáme stanovenú žiadnu minimálnu sumu). Klient má k dispozícii prehľad o aktuálnej hodnote svojho investičného portfólia, ktoré je denne preceňované podľa vývoja na finančnom trhu. V prípade potreby sa vie dostať k investovaným peniazom v priebehu 1-2 dní.

Aktuálne podmienky na finančných trhoch neprajú dlhopisom. Prevažná väčšina dlhopisov, najmä tých bezpečnejších má aktuálne záporné výnosy aj na dlhších splatnostiach. Preto platí, že bežné dlhopisové fondy, ktoré sa nezameriavajú na rizikové dlhopisy majú minimálny výnosový potenciál. Bezpečnejšie dlhopisy však stále plnia dôležitú úlohu v portfóliách tzv. zmiešaných podielových fondov (investujú do akcií, realít, komodít či dlhopisov) a to úlohu ochranného stabilizačného prvku. Bezpečnejším dlhopisom sa totiž spravidla darí najmä v prípade extrémne negatívneho vývoja na akciových trhoch a preto slúžia v portfóliách fondov na rozkladanie rizika.

Zistiť viac o Investičnom sporení

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

My v médiách
„Kuchárska kniha“ rodinných financií

„Kuchárska kniha“ rodinných financií

Ako si efektívne rozdeliť rodinné financie, ale aj koľko vás stoja zlozvyky v rodine? Pre RTVS rozpráva o rodinných financiách Marek Prokopec.

My v médiách
BANKING Investovanie

BANKING Investovanie

Investičné produkty bánk sú v súčasnosti dostupné už naozaj každému.
Ako sa v nich orientovať a ako si vybrať správne - o tom v relácii Banking hovoril Martin Smrek.

My v médiách
Realitné spojenia

Realitné spojenia

V troch fondoch spravujeme nehnuteľnosti v hodnote takmer 500 miliónov eur. Pre FORBES.SK sa vyjadril k téme realitných investícii Martin Ďuriančik

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/odpovede-novinarom/o-investovani-nielen-deti/