1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Tipy a triky
  4. /
  5. Ako investovať jednorazovú investíciu cez Internet bankingTB
Nechajte sa previesť sprievodcom hypotekárnym úverom Pozrite sa, ako prebieha proces hypotekárneho úveru

Ako investovať
jednorazovú investíciu
cez Internet bankingTB

Vedeli ste, že môžete v Internet bankinguTB investovať aj jednorazovo väčšiu sumu? Všetko si jednoducho ukážeme v nasledujúcich krokoch.
 

   Stiahnúť sprievodcu 
0

Podielové fondy

Najskôr sa prihláste  do vášho Internet bankinguTB.
Po prihlásení si kliknite v ľavom menu na položku Podielové fondy.

Pokiaľ by ste mali problém s prihlásením, kontaktujte službu DIALOG Live na bezplatnom telefónnom čísle: *1100.

Chcete postupovať rýchlejšie?
Cez tento odkaz sa po prihlásení do Internet bankinguTB dostanete hneď na prvý krok jednorazovej investície.

0

Začíname

Pokiaľ u nás ešte nemáte žiadnu jednorazovú investíciu alebo Investičné sporenieTB, uvidíte obrazovku s výhodami podielových fondov, kde kliknete na tlačidlo Začať teraz.

Ak ste už u nás investovali, zobrazí sa vám obrazovka s detailom konta, na ktorej si otvoríte novú jednorazovú investíciu cez voľbu
Chcem investovať alebo sporiť v pravom hornom rohu.

0

Výber spôsobu investovania

Na obrazovke s výberom spôsobu investovania kliknite na tlačidlo
Chcem investovať. (Prvá možnosť slúži na otvorenie Investičného sporeniaTB).

1

Prvý krok

V prvom kroku si vyberte spôsob (cestu) investovania, ktorým chcete investovať. Každý predstavuje iný očakávaný výnos i riziko (predvolené parametre sú najčastejšie voľby našich klientov).

Následne kliknite na tlačidlo Pokračovať.

2

Druhý krok výber fondu a zadanie sumy

V druhom kroku si vyberte podielový fond, pomocou ktorého si necháte zhodnocovať vaše peniaze a do prázdneho poľa zadajte sumu vašej investície

Po zadaní sumy vašej investície do voľného poľa sa vám zobrazí grafická vizualizácia predpokladaného výsledku vašej investície za príslušné obdobie.

Keď máte vybraný fond aj zadanú sumu, kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Upozornenie: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., na základe predpokladaného zloženia fondu a ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže fond investovať, a to bez zohľadnenia budúceho daňového zaťaženia. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu. Prečítajte si úplné upozornenie.

TIP Tip pre vás Pre lepšiu diverzifikáciu vašej investície si môžete vybrať aj viac fondov.
3

Tretí krok nastavenia

V treťom kroku si môžete vybrať účet, z ktorého chcete realizovať platobný príkaz (predvolený bude váš najpoužívanejší bežný účet v Tatra banke).

Skontrolujte vaše osobné údaje, keď sú správne, kliknite na políčko vedľa nápisu Potvrdzujem, že uvedené osobné údaje sú správne.

Po potvrdení vašich osobných údajov kliknite na tlačidlo Pokračovať.