Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

19.6.2018 04:26

Bežné účty - firmy a podnikatelia

Platné od: 27.12.2017

Bežné účty v CHF:
  úroková sadzba [% p.a.]
V prípade zostatku ku koncu dňa do 10.000.000,- CHF (vrátane) 0,00
V prípade zostatku ku koncu dňa nad 10.000.000,- CHF SARON® -0,5*

*SARON®(Swiss Average Rate ON) je referenčná sadzba založená na jednodňových dátach z REPO trhu so švajčiarkými frankami.

 

Bežné účty v GBP:

úroková sadzba [% p.a.]
V prípade zostatku ku koncu dňa do 10.000.000,- GBP (vrátane) 0,00
V prípade zostatku ku koncu dňa nad 10.000.000,- GBP O/N GBP LIBOR® -1,0*

*ICE LIBOR GBP OverNight je jednodňová referenčná sadzba spočítaná ako vážený priemer hodnôt zozbieraných od bánk určených ICE Benchmark Administration každý deň o 11:00, zverejnená vždy 11:45 (Londýnskeho času). Sadzba sa zaokrúhľuje na 5 desatinných miest.

 


Platné od: 30.6.2016

 

Bežné účty v EUR:
  úroková sadzba [% p.a.]
V prípade zostatku ku koncu dňa do 10.000.000,- EUR (vrátane) 0,00
V prípade zostatku ku koncu dňa nad 10.000.000,- EUR EONIA® - 0,2*

*EONIA®(Euro OverNight Index Average) je referenčná sadzba vypočítavaná Európskou centrálnou bankou (ECB) ako vážený priemer zo všetkých jednodňových nezabezpečených úverových transakcií v mene EUR, ktoré sa uskutočnili na medzibankovom trhu krajín eurozóny medzi dvoma prispievajúcimi bankami (panel banks) a je zverejňovaná prostredníctvom GRSS (Global Rate Set System) každý deň pred 19:00 hod. SEČ (ISIN: EU 0009659945).

 

 

Bežné účty v CZK:
  úroková sadzba [% p.a.]
V prípade zostatku ku koncu dňa do 100.000.000,- CZK (vrátane) 0,00
V prípade zostatku ku koncu dňa nad 100.000.000,- CZK CZEONIA - 2,0**

**CZEONIA (CZEch OverNight Index Average) je referenčná sadzba vypočítavaná Českou národnou bankou (ČNB) ako vážený priemer zo všetkých jednodňových nezabezpečených depozít v mene CZK uložených na českom medzibankovom trhu referenčnými bankami a je zverejňovaná prostredníctvom informačných agentúr a na internete každý deň bezprostredne po ukončení procedúry jej výpočtu.

 

 

Bežné účty v cudzej mene (okrem CZK):
Mena úroková sadzba [% p.a.]
USD 0,00

 

Nepovolené prečerpanie na bežných účtoch v EUR a cudzej mene (vrátane CZK) 25% p.a.

RSS