Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

14.12.2017 03:09

Bežné účty - firmy a podnikatelia

Platné od: 30.6.2016

 

Bežné účty v EUR:
  úroková sadzba [% p.a.]
V prípade zostatku ku koncu dňa do 10.000.000,- EUR (vrátane) 0,00
V prípade zostatku ku koncu dňa nad 10.000.000,- EUR EONIA® - 0,2*

*EONIA®(Euro OverNight Index Average) je referenčná sadzba vypočítavaná Európskou centrálnou bankou (ECB) ako vážený priemer zo všetkých jednodňových nezabezpečených úverových transakcií v mene EUR, ktoré sa uskutočnili na medzibankovom trhu krajín eurozóny medzi dvoma prispievajúcimi bankami (panel banks) a je zverejňovaná prostredníctvom GRSS (Global Rate Set System) každý deň pred 19:00 hod. SEČ (ISIN: EU 0009659945).

 

 

Bežné účty v CZK:
  úroková sadzba [% p.a.]
V prípade zostatku ku koncu dňa do 100.000.000,- CZK (vrátane) 0,00
V prípade zostatku ku koncu dňa nad 100.000.000,- CZK CZEONIA - 2,0**

**CZEONIA (CZEch OverNight Index Average) je referenčná sadzba vypočítavaná Českou národnou bankou (ČNB) ako vážený priemer zo všetkých jednodňových nezabezpečených depozít v mene CZK uložených na českom medzibankovom trhu referenčnými bankami a je zverejňovaná prostredníctvom informačných agentúr a na internete každý deň bezprostredne po ukončení procedúry jej výpočtu.

 

 

Bežné účty v cudzej mene (okrem CZK):
Mena úroková sadzba [% p.a.]
CHF 0,00
GBP 0,00
USD 0,00

 

Nepovolené prečerpanie na bežných účtoch v EUR a cudzej mene (vrátane CZK) 25% p.a.

RSS