1. Úrokové sadzby
  2. /
  3. Variabilná úroková sadzba EURIBOR

Variabilná úroková sadzba EURIBOR

Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) je medzibanková referenčná sadzba v rámci hospodárskej a menovej únie, ktorá bola zavedená v roku 1999.
Ide o variabilnú úrokovú alebo referenčnú sadzbu, ktorá pri produkte BusinessÚverTB Variant môže predstavovať jednu zo zložiek úrokovej sadzby.

Euribor® je sadzba, za ktorú sú eurové termínové vklady ponúkané jednou bankou inej banke na medzibankovom trhu. Zverejňovaná je o 11:00 SEČ pre spotovú hodnotu (T+2).

Aktuálne a historické kurzy Euriboru podľa maturity:


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/variabilna-urokova-sadzba-euribor/