1. Úrokové sadzby
  2. /
  3. Základná úroková sadzba

Základná úroková sadzba

pre úvery poskytované fyzickým osobám - nepodnikateľom zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam

*zverejňovaná v zmysle § 75 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších zmien a doplnkov, zohľadňuje náklady banky na financovanie poskytovania úverov pre fyzické osoby – nepodnikateľov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam.

Obdobie platnosti Fixácia úrokovej sadzby v rokoch [v % p.a.]      
od do 1 2 3 5 7 10 15 20 25 30
20. 10. 2023   4,24 4,24 4,24 4,04 4,24 4,44 5 5 6 6
01. 07. 2023 19. 10. 2023 4,24 4,24 4,24 4,04 4,04 4,04 5 5 6 6
10. 03. 2023 30. 06. 2023 3,94 3,94 3,94 3,74 4,04 4,04 5 5 6 6
17. 11. 2022 09. 03. 2023 3,34 3,44 3,64 3,74 3,84 3,94 5 5 6 6
01. 10. 2022 16. 11. 2022 2,34 2,44 2,54 2,84 3,14 3,44 5 5 6 6
27. 06. 2022 30. 09. 2022 1,64 2,14 2,34 2,64 2,84 3,04 5 5 6 6
11. 05. 2022 26. 06. 2022 0,84 1,24 1,74 1,94 2,04 2,34 5 5 6 6
07. 04. 2022 10. 05. 2022 0,84 0,84 1,24 1,34 1,44 1,64 5 5 6 6
04. 03. 2022 06. 04. 2022 0,84 0,84 0,84 0,94 1,04 1,34 5 5 6 6
12. 09. 2021 03. 03. 2022 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 1,3 5 5 6 6
12. 07. 2021 11. 09. 2021 0,6 0,6 0,5 0,6 0,9 1,3 5 5 6 6
23.11.2019 11. 07. 2021 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 1,3 5 5 6 6
12.7.2019 22.11.2019 1,2 1,2 0,7 0,9 1,7 5 5 5 6 6
9.2.2018 11.7.2019 1,2 1,2 1 1,3 1,7 5 5 5 6 6
20.12.2016 8.2.2018 1,2 1,2 1,2 1,3 1,7 5 5 5 6 6
03.11.2016 19.12.2016 1,2 1,2 1,2 1,3 1.8 5 5 5 6 6
26.09.2016 02.11.2016 1,2 1,2 1,2 2.0 2.5 5 5 5 6 6
23.03.2016 25.09.2016 1.5 1.5 1.5 2.0 2.5 5 5 5 6 6
05.02.2016 22.03.2016 2.7 1.75 1,7 2.0 2.5 5 5 5 6 6
30.10.2015 04.02.2016 2.7 1.75 1.75 2.0 2.5 5 5 5 6 6
14.08.2015 29.10.2015 2.7 2.1 1.75 2.2 2.5 5 5 5 6 6
04.08.2015 13.08.2015 2.7 2.1 1.75 2.2   5 5 5 6 6
21.05.2015 03.08.2015 2.7 2.1 1.75 2.1   5 5 5 6 6
09.04.2015 20.05.2015 3.9 2.6 1.75 2.3   5.5 5.7 6 6.3 6.3
19.01.2015 08.04.2015 3.9 2.6 1.8 2.3   5.5 5.7 6 6.3 6.3
03.11.2014 18.01.2015 3.9 2.6 2.0 2.3   5.5 5.7 6 6.3 6.3
03.06.2014 02.11.2014 3.9 2.6 2.7 3.3   5.5 5.7 6 6.3 6.3
05.02.2014 31.05.2014 3.9 2.8 2.9 3.3   5.5        
09.09.2013 04.02.2014 3.9 3.7 3.0 3.5   5.5        
24.01.2013 30.04.2013 4.4 4.1 3.0 4.7   5.8        
05.09.2012 23.01.2013 4.4 4.1 3.8 4.7   5.8        
30.08.2012 04.09.2012 4.4 4.1 4.1 4.7   5.8        
15.06.2012 29.08.2012 4.4 4.1 4.2 4.7   5.8        
01.03.2012 14.06.2012 4.2 4.2 4.4 4.7   5.8        
20.01.2012 29.02.2012 4.1 4.1 4.4 4.7   5.8        
01.01.2012 19.01.2012 3.9 3.9 4.3 4.6   5.8        

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/zakladna-urokova-sadzba/