1. Životné momenty
 2. /
 3. Život a rodina
 4. /
 5. Správa osobných financií
 6. /
 7. Ako investovať a čo najlepšie zhodnotiť svoje peniaze?
Publikovaný 21.05.2020 / Upravený 22.11.2023

Ako investovať a čo najlepšie zhodnotiť svoje peniaze?

Vysoká inflácia zvýšila záujem o investovanie. Poradíme vám, ako a do čoho čo najlepšie investovať peniaze.

Ako investovať a čo najlepšie zhodnotiť svoje peniaze?

V článku sa dozviete:

 1. Prečo investovať?
 2. Kde môžete investovať?
 3. Čo sú podielové fondy a prečo sú také populárne?
 4. Aký je recept na úspešné investovanie?
 5. Ako investujú Slováci?

Čo je to investovanie a ako funguje?

Investovanie vo finančnej sfére sa dá vysvetliť ako umiestňovanie finančných prostriedkov, ktoré máme k dispozícii, do rôznych finančných nástrojov s cieľom zhodnotiť ich, teda zarobiť. Znamená to, že svoje peniaze nenecháte len tak ležať na bežných účtoch, ale vložíte ich do fondov, nehnuteľností, krypto mien, akcií či drahých kovov, kde budú pracovať, respektíve zhodnocovať sa.

Investície sa, na rozdiel od sporenia na bežnom či sporiacom účte, spájajú s vyšším možným výnosom, ale aj s vyšším rizikom. Ak sporíte (a nevyužívate pritom investičný produkt), máte istotu, že sa vám všetky nasporené peniaze vrátia. Pri investovaní musíte byť pripravený na to, že hodnota investovaných peňazí bude kolísať, o časť z nich môžete aj prísť, najmä v prípade, ak by ste vyberali investované prostriedky v poklese. V prípade investície do jediného finančného nástroja, ako je napríklad akcia jednej firmy, môžete v extrémne negatívnom prípade prísť aj o všetko. Preto je veľmi dôležité riziko si rozložiť, najjednoduchšie využitím investičných produktov investujúcich do viacerých typov aktív.

Ak sa chcete mať lepšie, mali by ste pracovať nielen vy, ale aj vaše peniaze.

Prečo by ste mali investovať peniaze?

Cieľom investovania je budovanie majetku a zvyšovanie životnej úrovne. Ak sa chcete mať lepšie, mali by ste pracovať nielen vy, ale aj vaše peniaze. „Osobne ako veľký problém vnímam skutočnosť, že väčšina peňazí Slovákov nepracuje. Slováci majú aktuálne na bežných vkladových produktoch uložených viac ako 43 miliárd eur. Na týchto produktoch posledné roky neboli v podstate žiadne úroky,“ hovorí Martin Smrek, odborník z Tatra Asset Management.

Takto uložené peniaze nielenže nepracovali, ale boli vystavené aj vysokému riziku znehodnotenia vplyvom rastu cien a vplyvom inflácie. Tá v minulých rokoch výrazne zrýchľovala, dokonca prekročila dvojciferné tempo rastu. Dlhodobo je taká vysoká inflácia neudržateľná, centrálne banky sa svojou reštriktívnou politikou úspešne pričinili o jej stlmenie a postupný pokles. Ale aj keď sa inflácia dostane na úrovne, ktoré strategicky cieli Európska centrálna banka (2 % rast), aj tak platí, že na dlhodobé zhodnocovanie peňazí a zachovanie ich reálnej hodnoty je zmysluplné skôr využívať investičné produkty. Tie dodajú peniazom vyšší výnosový potenciál než bežné vkladové produkty.

Raz sa ma jeden novinár opýtal, či mu viem garantovať, že ak bude investovať, bude bohatý ako Warren Buffett. Nie, skutočne vám neviem garantovať, že vďaka investovaniu môžete byť taký bohatý ako jeden z najbohatších ľudí sveta alebo jeden z najúspešnejších investorov. Môžem vás však uistiť, že vaše peniaze budú na správnej ceste,“ opisuje Smrek výhody investovania, ale nemyslí tým uloženie peňazí na sporiacom účte.

Ten je výborným produktom na budovanie krátkodobej finančnej rezervy. Martin Smrek ho odporúča každému, avšak vložená suma by nemala byť vyššia ako troj- až šesťnásobok vašich mesačných výdavkov. Všetky ostatné úspory je vhodnejšie investovať.

Do čoho investovať peniaze?

Finančné trhy prinášajú množstvo príležitostí. Produktov, prostredníctvom ktorých môžete investovať, sú dnes desiatky. Sú to akcie, dlhopisy, realitné investície či komodity, akými sú ropa alebo zlato. Každý z nich má svoje parametre ako stupeň rizika, trvanie či náklady na investíciu. Vyznať sa v nich môže byť, najmä pre neskúseného investora, zložité. Poradíme vám, do čoho investovať. 

Investovanie do akcií

Hlavným zdrojom výnosov na finančných trhoch sú akcie. Sú to cenné papiere, s ktorými si investor, alebo teda akcionár kupuje práva podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti. Nakupujú a predávajú sa cez brokera s prístupom na svetové burzy. Investovanie do akcií poznáme z filmov ako mimoriadne rizikový a náročný spôsob, pri ktorom často rozhodujú sekundy a človek môže prísť úplne o všetko. Investícia do akcií jednej firmy je naozaj riskantná. Vystavujete sa veľmi vysokému riziku, že podnikanie danej firmy, a tým aj vaše investovanie do akcií nebude úspešné. Platí veľmi dôležité pravidlo, že každý by mal investovať do akcií v takom podiele, ktorý zvládne, a skôr ako kupovať akcie jednej či niekoľkých firiem, by sa mal zamerať na produkty investujúce do akcií veľkého množstva firiem.

placeholder

Investovanie do podielových fondov

Investovanie do podielových fondov funguje na veľmi jednoduchom princípe. Je to princíp tzv. kolektívneho investovania, kde väčšie množstvo ľudí zhromaždí svoje prostriedky do určitého fondu. Spravuje ho správcovská spoločnosť, odborníci, ktorí sa tomu venujú, a peniaze investujú na finančných trhoch.

Podielové fondy považujem za nevyhnutnú súčasť starostlivosti o osobné financie. Je to moderný a efektívny nástroj na budovanie svojho majetku, na správu svojich osobných financií, ktorej cieľom je zlepšovanie životnej úrovne,“ hovorí Martin Smrek.

V súvislosti s podielovými fondmi ale existuje množstvo mýtov. Jeden z nich hovorí, že podielové fondy sú len pre bohatých. Nie je to však tak. Jednorazovo viete do podielového fondu investovať už od 150 eur. Ak by ste investovali pravidelne, formou investičného sporenia môžete investovať akúkoľvek sumu podľa vášho rozhodnutia a možností.

Ďalším mýtom je presvedčenie ľudí, že musia byť ekonomickými expertmi. To tiež neplatí. Investovanie do fondov je veľmi jednoduché. Investor by si mal vybrať fond, ktorý zodpovedá jeho očakávaniam a cieľom. Všetko ostatné už nechá na profesionálov, ktorí sa postarajú o to, aby jeho peniaze boli investované podľa jeho predstáv.

Tretí mýtus hovorí, že fondy sú príliš rizikové a môžete prísť o všetko. Existujú ale rôzne typy fondov, od tých najkonzervatívnejších, ktoré sú určené najopatrnejším investorom, až po najdynamickejšie, určené tým, ktorí chcú zarobiť čo najviac. „Treba si uvedomiť, že pri investovaní platí jedno základné pravidlo. Čím vyšší výnos chcem dosiahnuť, tým vyššiu mieru rizika musím byť ochotný akceptovať. Takže výnos a riziko idú pri investovaní ruka v ruke,“ upozorňuje Smrek.

Ako investovať do fondov?

Vďaka investícii do podielového fondu sa dostanete k diverzifikovanému portfóliu. Podielové fondy nikdy neinvestujú do jednej, piatich alebo desiatich akcií firiem, investujú do stoviek firiem. Ak sa tieto firmy nachádzajú v rôznych sektoroch či v rôznych častiach sveta, výrazne tým rozkladáte riziko, že by vaša investícia mohla byť neúspešná. Najkonzervatívnejšie fondy investujú do akcií zhruba 20 %. Ak chcete zhodnocovať svoj majetok v strednodobom horizonte, povedzme od piatich rokov, mali by ste investovať do fondov, ktoré majú akcie v pomere 40 – 60 %. Na dlhodobé ciele, dlhšie ako sedem rokov, je už vhodné využívať podielové fondy s podielom akcií na úrovni 60 až 80 %, prípadne čisto akciové fondy.

placeholder

Investovanie do komodít

Komodita je surovina, ktorú možno kúpiť a predať alebo vymeniť za suroviny podobnej hodnoty. Vyrábajú a predávajú ich síce rôzni producenti a dodávky od rôznych dodávateľov sú vzájomne zameniteľné, no majú jednotnú kvalitu a hodnotu na globálnych trhoch. Komodity sa delia na tvrdé a mäkké. Medzi komodity patria prírodné zdroje, ktoré sa ťažia, ako zlato, striebro, kaučuk či ropa. Ako mäkké označujeme poľnohospodárske produkty, patrí sem napríklad  kukurica, pšenica, káva alebo cukor.

Podobne ako iné aktíva, napríklad akcie, majú svoju hodnotu a obchoduje sa s nimi na finančných burzách. Do komodít sa dá investovať priamo alebo prostredníctvom podielových fondov. Aj cena komodít kolíše podľa ponuky a dopytu. Vplýva na ňu obrovské množstvo faktorov, napríklad zlé počasie, politická situácia, vojnové konflikty či vývoj USD. To z nich robí extrémne nepredvídateľné aktívum, vhodné pre mimoriadne skúsených investorov. Do komodít investujú skôr profesionálni správcovia podielových fondov než bežní investori, aj to väčšinou iba časťou portfólií svojich podielových fondov, v záujme čo najviac diverzifikovať investičnú stratégiu fondu, investovaním do čo najrozmanitejších aktív.

Komodity, s ktorými sa obchoduje najviac, sú zemný plyn a ropa, ktorej výkyvy v cene majú pre jej široké využitie veľmi veľký vplyv. Dokáže zamávať aj cenami akcií. Obľúbené je aj investovanie do zlata a striebra.

Investovanie do zlata a striebra

Investovanie do drahých kovov ako zlato a striebro patrí k dlhodobo populárnym spôsobom investovania, opäť najmä profesionálnych investorov. Obe patria medzi overené komodity, s ktorými sa obchoduje už stáročia. Stále majú široké využitie a napriek okolnostiam si udržiavajú hodnotu.

Do zlata a striebra môže investovať prakticky každý, a to bez ohľadu na to, koľko finančných prostriedkov má k dispozícii. Dá sa to prostredníctvom fyzickej kúpy drahého kovu v podobe napríklad mincí či zlatých tehličiek (treba však pritom počítať s osobitnými nákladmi na uskladnenie či manipuláciu), kúpou akcií ťažobných spoločností, ktoré ťažia alebo predávajú zlato, alebo fondov.

Investovanie do nehnuteľností

Investovanie do nehnuteľností láka mnohých, prispieva k tomu aj „hmatateľnosť“ takéhoto investovania. Kým investovanie do rôznych finančných nástrojov je pre bežných klientov „abstraktné“, pri nehnuteľnostiach vedia konkrétne, o aké budovy ide, či v akej lokalite sa nachádzajú. Problémom je, že na investovanie do nehnuteľností je potrebné si pripraviť obrovské sumy, ktoré môžu prekročiť aj stotisícovú hranicu. Investor sa ďalej musí o nehnuteľnosť starať, riešiť jej prípadné opravy, manažovať nájomníkov, aj čeliť výpadkom príjmu v prípade neobsadenosti. 

Obľúbenú alternatívu predstavuje investovanie do nehnuteľností prostredníctvom podielových fondov. Takýmto spôsobom sa na výnosoch z realitného sektora dá podieľať aj s minimálnymi sumami. Navyše, starostlivosť o nehnuteľnosti či nájomníkov preberá za investora profesionálny správca.

placeholder

Ako začať investovať peniaze?

Najdôležitejším predpokladom úspešného investovania je pripraviť sa na situáciu, že hodnota vašej investície bude rásť, ako aj klesať. Pred investovaním by ste si mali položiť niekoľko otázok, ktoré vám pomôžu rozhodnúť, kam investovať peniaze:

 • Aký výnos požadujem?
 • Akú mieru kolísania hodnoty svojej investície dokážem zvládnuť?
 • Kedy budem peniaze potrebovať?
 • Čo ak bude nutné na investované peniaze siahnuť predčasne?  

Pri hľadaní odpovedí sa môžete poradiť s odborníkom, ktorý zváži vaše očakávania a východiská, a pomôže navrhnúť pre vás optimálny fond.

Investovanie peňazí má byť pravidelný a dlhodobý proces

Zaručený recept na úspešné investovanie neexistuje. „Po dvadsiatich rokoch, čo sa pohybujem v oblasti finančných trhov, som dospel k poznaniu, že základ úspechu pri investovaní sa v podstate nelíši od základu úspechu v akejkoľvek sfére života. Či už sa bavíme o škole, práci alebo učení sa cudzieho jazyka, na ceste k úspechu spravidla neexistujú skratky. Dovedie vás k nemu systematická pravidelná práca. A tak je to aj pri investovaní. Najlepšie sa darí investorom, ktorí investujú pravidelne a dokážu byť pri tom disciplinovaní,“ radí Martin Smrek.

Najlepšia a najjednoduchšia cesta, ako úspešne investovať, je robiť to pravidelne. Dlhodobé investovanie znamená aj dlhodobejšie zhodnocovanie peňazí. Zriadiť si napríklad môžete investičné sporenie do podielového fondu, ktorý zodpovedá vašim očakávaniam.

Vďaka investičnému sporeniu investujete pravidelne každý mesiac bez ohľadu na to, či budú trhy hore alebo dole. V tých negatívnych obdobiach budete za pravidelnú investovanú sumu nakupovať viac podielov. Určite by ste vtedy nemali prestať s investičným sporením, ale poklesy využívať na nejaké dodatočné mimoriadne investície. Keď sa situácia otočí, vaše peniaze z toho budú len benefitovať.

placeholder

Zásady, ako najlepšie investovať peniaze

Ja by som to riziko skôr interpretoval ako riziko kolísania hodnoty mojej investície. Kto sa na to dopredu pripraví, urobí prvý nevyhnutný krok na to, aby úspešne investoval. Ak vám niečo pri investovaní môžem garantovať, je to skutočnosť, že hodnota investície bude rásť, ako aj klesať,“ vysvetľuje Martin Smrek, pre ktorého cesta k úspechu pri investovaní vedie cez dodržiavanie niekoľkých jednoduchých pravidiel.

Najlepšia investícia je tá dlhodobá

Mnoho ľudí si hlavne vplyvom filmov predstavuje investovanie ako čosi mimoriadne dynamické, rýchle, nervózne. Vidíme obchodníkov kričiacich na burze a veľkú nervozitu. Podľa Smreka by sa ale investovanie malo skôr podobať veľmi pokojnej, minimálne strednodobej aktivite. Krátkodobé investovanie neprinesie také zhodnocovanie peňazí, preto by minimálny investičný horizont nemal byť kratší ako päť rokov. To je štandardné obdobie, ktoré zodpovedá minimálnemu investičnému horizontu najobľúbenejších podielových fondov, ktoré Slováci využívajú.

Dodržte investičný horizont

Každý podielový fond má odporúčaný investičný horizont. Je to obdobie, ktoré indikuje, minimálne ako dlho by ste mali v danom podielovom fonde zotrvať, aby ste dali dostatočný priestor zvolenej investičnej stratégii na to, aby vám mohla priniesť očakávaný cieľ vášho investovania. Ak tento horizont dodržíte, výrazným spôsobom stúpne pravdepodobnosť vášho úspechu pri investovaní. V prípade, že vyberiete peniaze predčasne, môžete byť aj v strate.

Ľudia často nedodržia investičný horizont preto, že finančné prostriedky nutne potrebujú. Predtým ako sa pustíte do investovania, si vytvorte finančnú rezervu, vďaka ktorej zvládnete nečakané výdavky aj bez nutnosti zrušiť podielové fondy. Takisto je dôležité investovať pravidelne len takú sumu, ktorú si pri svojich bežných nákladoch môžete dovoliť. 

Pri investovaní sa neriaďte chamtivosťou a strachom

Chamtivosť a strach od nepamäti ovplyvňujú správanie ľudí na finančných trhoch. „Povedal by som, že najväčším nepriateľom investora je on sám. V konečnom dôsledku o tom, či budete pri investovaní úspešný, rozhodne vaše správanie. Viac než to, ako sa vyvíja hodnota vašej investície. Jednoducho by som to prirovnal k obchodu. Keď v obchode vidíte tovar označený cenovkou ,pokles ceny o 20 %‘, prirodzene ho chcete kúpiť. Naopak, tovar s cenovkou ,prirážka 20 %‘, by ste zrejme nekupovali. Pri investovaní sa tak však správame. Keď vidíme vysokú minulú výkonnosť či výrazné nárasty na finančných trhoch, práve vtedy chceme investovať. A naopak, keď ceny klesajú, vtedy nám investovanie nenapadne. Investovanie má však zmysel práve v obdobiach poklesov na trhu. Samozrejme, nikdy neviete, či už trhy dosiahli dno, no viete, že nakupujete lacnejšie, ako keď sa nachádzajú na svojich maximách,“ radí Smrek ako zhodnotiť peniaze.

placeholder

Nikdy nevyberajte v poklese

Podľa Martina Smreka najväčšou chybou, ktorú investor môže spraviť, je vybrať svoju investíciu v poklese. Pri investovaní platí veľmi dôležité pravidlo. Bez ohľadu na cenu stále vlastníte rovnaký počet podielov v danom fonde. V negatívnych obdobiach je tento počet podielov ohodnocovaný na nižšej úrovni, teda cena, za ktorú sa kupuje a predáva, je nižšia. Ak zachováte chladnú hlavu a investíciu v poklese nevyberiete, vaša strata bude iba na papieri.

Finančné trhy sa z každého negatívneho obdobia dostali. Niekedy to trvá dlhšie, inokedy kratšie, ale platí, že negatívne a pozitívne obdobia sa striedajú. Čo je dôležitejšie, pozitívnych období je výrazne viac ako tých negatívnych. Práve v tých negatívnych je dôležité zachovať chladnú hlavu a nespanikáriť. Počkať, kým sa trend otočí a trhy sa dostanú z najhoršieho. S rastom trhov začne opäť rásť aj hodnota vašej investície. Ak by ste ju ale vybrali v poklese, takýto nárast by ste už nemohli zaznamenať, a už by ste sa z negatívnej situácie nedostali,“ vysvetľuje Smrek, ako funguje úspešné investovanie. 

Najväčšou chybou, ktorú investor môže spraviť, je, ak svoju investíciu vyberie v poklese.

Záujem o investovanie rastie aj na Slovensku 

Slováci pri investovaní v porovnaní so Spojenými štátmi americkými alebo s Európou zaostávajú. Je to prirodzené, pretože tradícia kolektívneho investovania je u nás výrazne kratšia ako v spomínaných krajinách. Pozitívne je, že nárast objemu investícií Slovákov z roka na rok rastie.

Investovanie sa u nás postupne stáva nástrojom, ako ochrániť peniaze pred infláciou. Čoraz viac ale investujeme aj preto, že je to stále jednoduchšie a že sme si počas pandémie nahromadili úspory. Veľmi nízke úroky na sporiacich produktoch a obrovská reklama tých investičných má takisto vplyv na naše rozhodovanie. Stále však nechávame na bežných účtoch ležať miliardy eur. 

Z roka na rok rastie najmä investovanie do podielových fondov. Aktuálne majú Slováci zainvestovaných v podielových fondoch viac ako 12 miliárd eur. Najobľúbenejšie sú tzv. zmiešané fondy. To sú fondy, ktoré investujú do akcií, dlhopisov, komodít alebo realít. Druhou najobľúbenejšou kategóriou sú akciové fondy. Prvú trojku uzatvárajú realitné fondy, ktoré investujú do nehnuteľností.

Na druhej strane, veľké percento Slovákov má stále nízku finančnú gramotnosť. Nevyznajú sa vo finančných produktoch a nevedia, ako najlepšie investovať peniaze. Mnohí sa investovania a rizík s ním spojených obávajú. Aj preto patria Slováci skôr ku konzervatívnym investorom.

Takisto sú tu ľudia, ktorí by investovať chceli, ale nemajú na to prostriedky. Či už je to preto, lebo ich každý mesiac minú na bežné výdavky, alebo jednoducho kupujú zbytočnosti a nie sú schopní odložiť si na finančné investície.

placeholder

Kto je

Martin Smrek

Pracuje v spoločnosti Tatra Asset Management od roku 2004, aktuálne na pozícii vedúceho oddelenia produkt manažmentu. Problematike finančných trhoch, investovaniu a téme zvyšovania finančnej gramotnosti sa venuje 20 rokov.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/ako-investovat-peniaze/