1. Životné momenty
  2. /
  3. Správa osobných financií
  4. /
  5. Ako investovať

Ako investovať

V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať s pánom Martinom Smrekom, odborníkom z Tatra Asset Management.

Podcast
Pod
cast

Podcast

Vypočuť na Apple Podcasts | Tatra banka

Vypočuť na Google Podcasts | Tatra banka

V článku sa dozviete

Aktualizované 5. 1. 2022.

Investovanie
Invest
ovanie

Hneď na úvod otázka na rovinu – prečo vôbec investovať? Oplatí sa to?

Raz sa ma jeden novinár opýtal, či mu viem garantovať, že ak bude investovať, bude bohatý ako Warren Buffett. Nie, skutočne vám neviem garantovať, že vďaka investovaniu môžete byť taký bohatý ako jeden z najbohatších ľudí sveta alebo jeden z najúspešnejších investorov. Môžem vás však uistiť, že vaše peniaze budú na správnej ceste.

Cieľom investovania je rast majetku, budovanie majetku, zvyšovanie životnej úrovne. Dôležité je, že ak sa chcem mať lepšie, mal by som pracovať nielen ja sám, ale aj moje peniaze. Osobne ako veľký problém vnímam skutočnosť, že väčšina peňazí Slovákov nepracuje. Slováci majú aktuálne na bežných vkladových produktoch uložených viac ako 30 miliárd EUR . Na týchto produktoch posledné roky nie sú v podstate žiadne úroky. Tie peniaze nielenže nepracujú, ale sú vystavené aj vysokému riziku znehodnocovania a vplyvom rastu cien, vplyvom inflácie. Ak si zoberieme, že inflačný cieľ Európskej centrálnej banky sa nachádza na úrovni dvoch percent, tak po piatich rokoch môžu peniaze uložené na bežných vkladových produktoch stratiť viac ako 10 % z reálnej hodnoty. Dnešných 100 EUR môže mať o päť rokov hodnotu dnešných 90 EUR. A práve investovanie môže byť užitočným liekom na vplyv inflácie.

Dnešných 100 EUR môže mať o päť rokov hodnotu dnešných 90 EUR. A práve investovanie môže byť užitočným liekom na vplyv inflácie.
Rezerva
Reze
rva

Čiže taká tá bežná myšlienka, že je možno lepšie si pravidelne odkladať na sporiaci účet, podľa vás nie je veľmi správna, áno?

Sporiaci účet je výborný produkt na budovanie krátkodobej finančnej rezervy. Odporúčal by som, aby ho využíval každý, kto si chce vybudovať krátkodobú rezervu, avšak nie vo väčšom objeme ako vo výške troj- až šesťnásobku mesačných výdavkov. Všetky ostatné úspory by bolo vhodnejšie investovať, aby som tieto peniaze dokázal ochrániť pred spomínaným vplyvom inflácie.

 Aj najbohatší ľudia sveta investujú.

Rozumiem. A do čoho všetkého môžeme investovať? Aké sú formy investovania? Existuje niečo ako najlepšia investícia?

Finančné trhy prinášajú množstvo príležitostí, môžete investovať do akcií, dlhopisov a realitných investícií alebo komodít, ako je ropa alebo zlato. Aj najbohatší ľudia sveta investujú. Sú známe príbehy ľudí, ktorí zarobili investovaním milióny. Na druhej strane bežný človek predsa len nemá dostatočné znalosti, skúsenosti, know-how ani kapitál na to, aby dokázal zvládnuť nástrahy finančných trhov na vlastnú päsť. A práve preto vznikli podielové fondy. Aj vďaka nim môže každý investovať tak, ako najbohatší ľudia sveta, a to veľmi jednoduchou formou.

Čo teda vlastne sú tie podielové fondy? Povedzme si o nich trošku viac.

Podielové fondy považujem za nevyhnutnú súčasť starostlivosti o osobné financie. Je to moderný a efektívny nástroj na budovanie svojho majetku, na správu svojich osobných financií, ktorého cieľom je zlepšovanie životnej úrovne.

Fungujú na veľmi jednoduchom princípe, na princípe tzv. kolektívneho investovania, kde väčšie množstvo ľudí zhromaždí svoje prostriedky do určitého fondu. Ten fond spravuje správcovská spoločnosť, odborníci a profesionáli, ktorí sa tomu venujú, a tieto peniaze investujú na finančných trhoch.

Je viacero typov podielových fondov, od tých najkonzervatívnejších po tie najdynamickejšie. A vďaka investícii do podielových fondov môžu získať vaše peniaze potenciál finančných trhov. Môžu sa zhodnocovať investovaním do akcií, dlhopisov alebo komodít a môžu získať potenciál ochrániť sa pred spomínaným vplyvom inflácie.

Výnos

nos

Sú tieto podielové fondy úplne pre každého?

V súvislosti s podielovými fondmi existuje množstvo mýtov. Jeden z nich hovorí, že podielové fondy sú len pre bohatých. Nie je to však tak. Najbohatší ľudia sveta investujú a rozumejú, že je to jedna z najlepších ciest k zhodnocovaniu svojho majetku. Pridať sa k nim však vďaka fondom môže v podstate každý. Jednorazovo viete investovať do podielového fondu už od 150 EUR. Ak by ste investovali pravidelne,viete v podstate investovať akúkoľvek sumu podľa vašej vôle a podľa vášho rozhodnutia.

Ďalším z dôležitých mýtov v súvislosti s fondami je veta, ktorú často počúvam: „Musím byť ekonomickým expertom.“ Nie je to tak. Investovanie do fondov je veľmi jednoduché. Investor by si mal vybrať fond, ktorý zodpovedá jeho očakávaniam a cieľom. A všetko ostatné už môže nechať na profesionálov. Profesionáli sa postarajú o to, aby jeho peniaze boli investované podľa jeho predstáv.

Tretím veľmi častým mýtom v súvislosti s fondami je predstava o riziku, že fondy sú príliš rizikové, že môžem prísť o všetko. Existujú rôzne typy fondov, od tých najkonzervatívnejších, ktoré sú určené tým najopatrnejším investorom, až po tie najdynamickejšie, určené pre investorov, ktorí chcú zarobiť čo najviac. Treba si uvedomiť, že pri investovaní platí jedno základné pravidlo. Čím vyšší výnos chcem dosiahnuť, tým vyššiu mieru rizika musím byť ochotný akceptovať. Takže výnos a riziko idú pri investovaní ruka v ruke.

Hlavným zdrojom výnosov na finančných trhoch sú akcie. Investovanie do nich poznáme z filmov ako mimoriadne rizikový a náročný spôsob investovania, pri ktorom často rozhodujú sekundy a človek môže prísť naozaj úplne o všetko. A tých filmov sme videli asi všetci niekoľko. Je to naozaj tak? Alebo ako to teda vlastne vyzerá v realite?

Riziko pri investovaní býva veľmi mylne interpretované ako riziko nenávratnej straty. Ja by som to riziko skôr interpretoval ako riziko kolísania hodnoty mojej investície. Kto sa na to dopredu pripraví, urobí prvý nevyhnutný krok na to, aby úspešne investoval. Ak vám niečo pri investovaní môžem garantovať, je to skutočnosť, že hodnota investície bude rásť, ako aj klesať. Dôležité je, aby ste pri investovaní dokázali dodržiavať zopár jednoduchých pravidiel a jedno z najdôležitejších je, aby ste v poklesoch nepanikárili, nestrácali chladnú hlavu a investíciu neukončovali predčasne.

Čím vyšší výnos chcem dosiahnuť, tým vyššiu mieru rizika musím byť ochotný akceptovať. Výnos a riziko idú pri investovaní ruka v ruke.
Fondy
Fon
dy

Mnoho ľudí si hlavne pod vplyvom filmov predstavuje investovanie ako čosi mimoriadne dynamické, rýchle, nervózne, vidíme obchodníkov kričiacich na burze a vidíme tam tú nervozitu. Ale investovanie z môjho pohľadu by sa skôr malo podobať veľmi pokojnej, minimálne strednodobej aktivite. Takže minimálny investičný horizont ľudí by nemal byť kratší ako päť rokov. To je také štandardné obdobie, ktoré zodpovedá minimálnemu investičnému horizontu najobľúbenejších podielových fondov, ktoré Slováci využívajú.

Podielové fondy investujú do obrovského množstva firiem.

A teraz sa vráťme k tým akciám. Ak by som investoval do akcií jednej firmy, tak skutočne sa vystavujem veľmi vysokému riziku, že podnikanie danej firmy nebude úspešné a moje investovanie rovnako nebude úspešné. Práve preto podielové fondy nikdy neinvestujú do jednej, piatich alebo desiatich akcií firiem. Podielové fondy investujú do obrovského množstva firiem. Vďaka investícii do podielového fondu sa dostanete k diverzifikovanému portfóliu, ktoré sa skladá zo stoviek firiem. Ak sa tieto firmy nachádzajú v rôznych sektoroch či v rôznych častiach sveta, týmto spôsobom výrazne rozkladáte riziko, že by vaša investícia mohla byť neúspešná. 

Akcie sú od nepamäti hlavným zdrojom výnosu na finančných trhoch, avšak takých dynamických investorov, ktorí by mohli investovať iba do akcií, je relatívne málo. Platí veľmi dôležité pravidlo, že každý by mal investovať do akcií v takom podiele, ktorý zvládne. Preto sú rôzne typy podielových fondov od tých konzervatívnych, ktoré investujú do akcií zhruba 20 percent, čo by som odporúčal aj tým najkonzervatívnejším investorom. Ak idem investovať, mal by som investovať aspoň do fondu, ktorý v sebe obsahuje 20 percent akcií. Pre tých, ktorí by chceli zhodnocovať svoj majetok v strednodobom horizonte, povedzme od tých piatich rokov, tí by mali investovať do fondov, ktoré majú akcie v pomere 40 – 60 percent a na dlhodobé ciele, ktoré sú dlhšie ako sedem rokov, už je vhodné využívať podielové fondy s podielom akcií na úrovni 60 až 80 percent.

Trpez
livosť
Trpez
livosť

Ako investujú Slováci? Investujeme často? A do čoho najviac?

Slováci úplne prirodzene zaostávajú pri investovaní v porovnaní so Spojenými štátmi americkými alebo s Európou. Je to prirodzené, nakoľko tradícia kolektívneho investovania na Slovensku je výrazne kratšia ako v spomínaných krajinách. Čo je pozitívne, investovanie do podielových fondov z roka na rok rastie. Aktuálne zo všetkých peňazí Slovákov sa v podielových fondoch nachádza štvrtina ich peňazí. Ak sa bavíme o tom, ktoré fondy sú najobľúbenejšie, tak najobľúbenejšie sú tzv. zmiešané fondy. To sú fondy, ktoré investujú do akcií, dlhopisov, komodít alebo realít. A druhou najobľúbenejšou kategóriou sú realitné fondy, ktoré investujú do nehnuteľností.

Aké sú najčastejšie chyby, keď sa človek rozhodne investovať?

Chamtivosť a strach od nepamäti ovplyvňujú správanie ľudí na finančných trhoch. Vtedy, keď všetko rastie, keď vidíme obrovskú minulú výkonnosť a veľké nárasty na finančných trhoch, tak úplne prirodzene máme chuť investovať a vtedy investujeme.

Naopak, keď trhy klesajú a všade vidíme nejaké negatívne informácie, tak sa bojíme, že prídeme o všetko a v týchto poklesoch vyberáme svoje investované peniaze. Povedal by som, že najväčším nepriateľom investora je on sám. A v konečnom dôsledku o tom, či budete alebo nebudete úspešní pri investovaní, viac ako to, ako sa vyvíja hodnota vašej investície, rozhodne vaše správanie. Úplne jednoducho by som to prirovnal k obchodu. Keď prídete do obchodu a vidíte tovar označený s cenovkou pokles ceny o 20 percent, úplne prirodzene máte záujem takýto tovar kúpiť. Naopak, ak by ste tam videli cenovku prirážka 20 percent, predpokladám, že takýto tovar by ste nekupovali. Pri investovaní sa tak však chováme. Keď vidíme vysokú minulú výkonnosť, keď vidíme výrazné nárasty na finančných trhoch, tak práve vtedy chceme investovať. A naopak, keď ceny akcií alebo finančných nástrojov na finančných trhoch klesajú, vtedy nám investovanie nenapadne. Investovanie má však zmysel práve v tých obdobiach poklesov na trhu. Samozrejme, v takom období nikdy neviete, či už tie trhy našli svoje dno. Na druhej strane viete, že nakupujete lacnejšie, ako keď sa trhy nachádzajú na svojich maximách.

Najväčšou chybou, ktorú investor môže spraviť, je, ak svoju investíciu vyberie v poklese. Tu si treba uvedomiť jedno veľmi dôležité pravidlo. Ja stále vlastním rovnaký počet podielov v danom fonde. V negatívnych obdobiach je akurát tento počet podielov ohodnocovaný na nižšej úrovni z dôvodu nejakého negatívneho vývoja. Ak nespanikárim a svoju investíciu v poklese nevyberiem, tak stále zažívam iba virtuálnu stratu. Finančné trhy sa z každého negatívneho obdobia dostali. To platí od nepamäti. Niekedy to trvá viac, niekedy menej, ale platí, že negatívne a pozitívne obdobia na finančných trhoch sa striedajú. Čo je dôležitejšie, pozitívnych období je výrazne viac ako tých negatívnych. A práve v tých negatívnych obdobiach je dôležité zachovať chladnú hlavu a nespanikáriť, a počkať, kým sa trend na finančných trhoch otočí a kým sa trhy z toho najhoršieho dostanú. Finančné trhy opäť začnú rásť, a tak bude opäť rásť aj hodnota vašej investície. Ak by ste svoju investíciu vybrali v poklese, takýto nárast by ste už nemohli zaznamenať a už by ste sa z takejto negatívnej situácie nedostali.

Najväčšou chybou, ktorú investor môže spraviť, je, ak svoju investíciu vyberie v poklese.
 

Chcete začať s investovaním?

Obráťte sa na našich špecialistov a otvorte si sporenie ešte dnes.

Ako začať
Za
čať

Veľmi častou chybou je aj nedodržanie odporúčaného investičného horizontu, ktorý má každý podielový fond. Ide o obdobie, ktoré indikuje, ako dlho by ste minimálne mali v danom podielovom fonde zotrvať, aby ste dali dostatočný priestor zvolenej investičnej stratégii na to, aby vám mohla priniesť očakávaný cieľ vášho investovania. Ak tento horizont dodržíte, výrazným spôsobom stúpne pravdepodobnosť vášho úspechu pri investovaní. 

Povedzme, že teda chcem investovať. Ako by som mala začať s investovaním? Čo musím vedieť, než sa pustím do investovania a prípadne aj koľko peňazí na začiatok musím mať?

Ako som už spomínal, pripraviť sa na situáciu, že hodnota mojej investície bude rásť, ako aj klesať, je takým prvým najdôležitejším predpokladom na to, aby som úspešne investoval. Pred investovaním by som zároveň mal zvážiť, aký výnos požadujem, akú mieru kolísania hodnoty svojej investície dokážem zvládnuť, kedy budem svoje peniaze potrebovať či prípadnú potrebu na ne siahnuť predčasne.

Platí, že na ceste k úspechu spravidla neexistujú skratky.

A po zodpovedaní na tieto otázky si môžem vybrať zvolený typ fondu. V tomto prípade by som každopádne odporúčal poradiť sa s odborníkom, ktorý zváži vaše očakávania a vaše východiská a môže vám navrhnúť fond, ktorý môže byť pre vás určený. 

Existuje nejaký zaručený recept na úspešné investovania?

Každý by ho chcel poznať. Po dvadsiatich rokoch, čo sa pohybujem v oblasti finančných trhov, som dospel k poznaniu, že základ úspechu pri investovaní sa v podstate nelíši od základu úspechu pri akejkoľvek sfére života. Platí, že na ceste k úspechu spravidla neexistujú skratky. Či už sa bavíme o škole, práci alebo učení cudzieho jazyka. A že k úspechu vás najistejšie dovedie tá systematická pravidelná práca. A tak je to aj pri investovaní. Najlepšie sa darí investorom, ktorí investujú pravidelne a dokážu byť pri investovaní disciplinovaní.

Naopak, tí investori, ktorí robia unáhlené rozhodnutia, najmä pod vplyvom krátkodobých mediálnych informácií, robia najčastejšie chyby, ktoré im neumožnia investovať úspešne. Najlepšia a najjednoduchšia cesta, ako investovať úspešne, je pravidelné investovanie. Zriadiť si napríklad investičné sporenie do podielového fondu, ktorý zodpovedá mojim očakávaniam, môže byť tá najjednoduchšia a najúspešnejšia rada na investovanie.

Vďaka investičnému sporeniu budete investovať pravidelne každý mesiac bez ohľadu na to, či budú trhy hore alebo dole. V tých negatívnych obdobiach budete nakupovať viac podielov za svoju pravidelnú investovanú sumu. Keď sa situácia otočí, tak vaše peniaze a vaše investície z toho budú len benefitovať. Takže, investovať pravidelne do fondu, ktorý zodpovedá mojim očakávaniam, a v poklesoch nepanikáriť. Naopak, neprestávať so sporením a tieto poklesy využívať na nejaké dodatočné mimoriadne investície. Toto je zrejme tá najlepšia rada či recept na to, ako úspešne investovať.

Na záver možno taká trochu súkromná otázka. Vy osobne investujete?

Bolo by to veľmi zvláštne, ak by som sa tým 20 rokov živil a sám by som neinvestoval. Investovanie považujem za najlepší spôsob ochrany a zhodnocovania môjho majetku.Mám investičné sporenia prevažne do dynamických fondov. Sporím si tak na rast môjho majetku aj na vzdelanie mojich detí. Čo je dôležité, v poklesoch zvyšujem pravidelné platby do mojich sporení a takisto tieto poklesy využívam na tzv. mimoriadne platby alebo na mimoriadne investície. Týmto spôsobom zvyšujem výnosový potenciál mojich investovaných peňazí a robím to tak už 20 rokov.

Ďakujem vám za rozhovor. Dnes sme sa na tému Ako investovať rozprávali s Martinom Smrekom, odborníkom z Tatra Asset Management. Majte ešte pekný deň. 

TAM
TAM
Kto je
Martin Smrek

Pracuje v spoločnosti Tatra Asset Management od roku 2004, aktuálne na pozícii vedúceho oddelenia produkt manažmentu. Problematike finančných trhoch, investovaniu a téme zvyšovania finančnej gramotnosti sa venuje 20 rokov.

 

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/ako-investovat-peniaze/