Akcia Akcia
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Akcia

Čo je akcia?

Akcia je jeden z najznámejších cenných papierov. Predstavuje podiel na majetku spoločnosti. Akcionár má právo na podiel na zisku, pri väčšom množstve akcií prípadne aj na riadení spoločnosti. 

Investovanie do akcií jednotlivých spoločností umožňuje investorom zarábať na podnikateľských príbehoch úspešných firiem. Ak však investor investuje do akcií jedinej firmy, vystavuje sa riziku, že sa danej firme nebude dariť. Preto je zmysluplné investovať do akcií viacerých firiem. Najjednoduchší spôsob predstavuje investovanie do akciových fondov. 

Ak chcete zarábať na akciách firiem z celého sveta, nakupovaných prostredníctvom populárnych ETF fondov, môže vás zaujať Globálny akciový fondTB. Investíciou do Amerického akciového fonduTB môžete zase zarábať na akciách vybraných amerických firiem. 

Najnovší fond z našej akciovej ponuky – Global Megatrends fondTB – prináša príležitosť zarábať na trendoch, ktoré formujú našu budúcnosť, sú to napríklad demografické, klimatické či technologické zmeny.

Upozornenie:
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú  k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/akcia/