1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Podielové fondyTB majú za sebou rekordný rok

Podielové fondyTB majú za sebou rekordný rok

Simona Miklošovičová | hovorkyňa Autor: Simona Miklošovičová, hovorkyňa | 28.01.2022 | 3 min. čítania

Podielové fondyTB majú za sebou rekordný rok

Podielové fondyTB zarobili klientom 142 miliónov EUR. Priemerný výnos všetkých fondov bol na úrovni 6%.

Fondy prepisovali históriu

Investovanie a sporenie do podielových fondov predstavuje efektívny a moderný spôsob zhodnocovania úspor. Podielový fond poskytuje aj človeku bez skúseností s investovaním príležitosť zhodnotiť svoje prostriedky na finančných trhoch. Pre klienta je to jednoduché, pretože všetky investičné rozhodnutia za neho robia profesionáli.

„Teší nás, že Tatra Asset Management, najväčší slovenský správca podielových fondov, dokázal peniaze svojich klientov v Podielových fondochTB v uplynulom roku zhodnotiť o rekordných 142 miliónov EUR. Aj v danom roku platilo, že čím väčší podiel akcií mal fond v portfóliu, tým spokojnejší bol jeho investor,“ uviedol Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu TAM.

S výnimkou dlhopisových fondov, ktorých výnosový potenciál je v poslednom období limitovaný zápornými výnosmi na eurových štátnych dlhopisoch, dosiahli všetky Podielové fondyTB výborné výsledky. Výkonnosť konzervatívnych fondov sa pohybovala v rozpätí 3,9 % až 4,6 %, dynamické fondy atakovali 10 %, najdynamickejšie dokonca 20 % až 30 %.

Výkonnosť vybraných podielových fondov v roku 2021 

Výkonnosť Fondov pre modrú planétu v roku 2021 

Ako investovať v roku 2022

Žijeme v prostredí nulových sadzieb, v ktorom bežné vkladové produkty neprinášajú žiadny výnos a nedokážu ochrániť peniaze klienta pred infláciou. V roku 2022 to bez akcií nepôjde.  

Pre každého investora by malo platiť, že by mal investovať do takého podielu akcií, ktorý zodpovedá jeho rizikovo výnosovému profilu a investičnému cieľu. Konzervatívny klient by mal mať v akciách aspoň 20 % akcií, stredne dynamický klient od 40 % do 50 % akcií. Medzi najpopulárnejšie fondy na Slovensku patria zmiešané fondy (fondy investujúce do akcií, dlhopisov, realitných investícií či komodít), ktoré vo svojom portfóliu majú želaný podiel akcií. 

Inflačné tlaky po celom svete silnejú a znižujú reálnu hodnotu peňazí uložených na bežných vkladových produktoch. Liekom na infláciu môže byť investovanie. Každému, kto chce pomôcť svojim peniazom rásť a zároveň zvládnuť správanie finančných trhov, dávame do pozornosti našu Investičnú sedmičkuTB

Obľúbenosť podielových fondov stúpa

Podielové fondy predstavujú globálny fenomén. Po celom svete v nich majú investori uložených viac ako 50 000 miliárd dolárov. Stále viac ľudí si uvedomuje, dôležitosť ochrany reálnej hodnoty peňazí pred infláciou, podielové fondy v tom úspešne pomáhajú.

Obľúbenosť podielových fondov stúpa aj na Slovensku. Počas minulého roku sa objem aktív slovenských investorov v podielových fondoch dostal na historické maximum 12,4 miliárd EUR. Dynamika rastu tohto objemu sa v posledných rokoch zrýchľuje. Čoraz viac klientov si uvedomuje, že v boji s infláciou im môže pomôcť práve investovanie.

Kontakt pre médiá: 
Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky, simona_miklosovicova@tatrabanka.sk, 0903 641 846

Upozornenie:
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Prečítajte si úplne upozornenie.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/podielove-fondytb-zarobili-klientom-142-milionov-eur/