1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. TABLOID priblíži diela laureátov Ceny Nadácie Tatra banky za umenie už po štvrtýkrát

TABLOID priblíži diela laureátov Ceny Nadácie Tatra banky za umenie už po štvrtýkrát

Simona Miklošovičová | hovorkyňa Autor: Simona Miklošovičová, hovorkyňa | 19.06.2024 | 3 min. čítania

bookazín tabloid 2023

Štvrtý rok po sebe vychádza bookazín TABLOID, ktorý stelesňuje jedinečnú kombináciu knihy a časopisu. V hĺbkových rozhovoroch dostávajú laureáti Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2023 možnosť prezentovať ocenené diela a svoje názory.

TABLOID 2023 prostredníctvom rozhovorov a fotoportrétov predstavuje laureátov 28. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Jeho cieľom je priblížiť ich tvorbu, názory a postoje. Rozhovory dopĺňajú exkluzívne fotografie, za ktorými stoja renomovaní fotografi. 

Autormi jednotlivých profilov umelcov a dizajnérov sú zase novinári z mienkotvorných médií. TABLOID je inšpirovaný témou prírody, rovnako ako dokrútky laureátov, ktoré boli premietané počas slávnostného večera odovzdávania cien. Tie sú naďalej dostupné na webe Nadácie Tatra banky

TABLOID približuje rovnako detaily šiat moderátorky večera z kolekcie CHRONOS od odevného dizajnéra Martina Hrču. Dizajnér pripravil šaty pre moderátorku večera už po druhýkrát. Model stelesňuje snahu o sprítomnenie okamihu a počas slávnostného odovzdávania cien dokonale zapadal do konceptu TERRA INTACTA - nedotknutého územia, miesta nepoznačeného iným človekom.

Ako sa stalo zvykom, záverečné strany bookazínu patria Slovenskej národnej galérii. Tento raz predstavujú 2 nové diela od Denisy Lehotskej a Petra Rollera. Nové akvizície boli financované darom od Tatra banky. 

„Tak ako minulý rok, aj v tomto roku bola pre nominované diela príznačná reflexia súčasnej zložitej spoločenskej situácie v lokálnom aj v globálnom rozmere. Silne rezonovali rôzne aktuálne témy ako medzigeneračný dialóg, rodinné vzťahy, témy menšín, téma seniorov, extrémizmu, vojny a klimatickej zmeny. Umenie vždy reflektovalo aktuálnu dobu, bolo vyzývateľom mocných, pomenovávateľom najpálčivejších tém svojej doby. Umenie tak aj v tejto dobe prináša katarziu, pravdu, ušľachtilosť, a tým nás očisťuje a dáva nám nádej,“ hovorí Michal Liday, predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky.

TABLOID dostupný v tlačenej aj v elektronickej podobe

Jedinečnosť TABLOIDu je podčiarknutá aj skutočnosťou, že vychádza v limitovanom počte 1 100 kusov. Tlačená verzia je k dispozícii napríklad v Slovenskej národnej galérii, ako aj u profesorov a v knižniciach na VŠMU, VŠVU a v Brot Books Deli.

Nadácia ho tiež rozpošle aktívnym členom akadémie Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, novinárom, odevným dizajnérom, do významných regionálnych divadiel. Elektronická verzia TABLOIDu bude rovnako ako v predošlom roku k dispozícii na webovej stránke Nadácie.

Laureáti Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2023

TABLOID ponúka rozhovory s laureátmi Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, ktorými za rok 2023 boli v kategórii Hlavná cena za Audiovizuálnu tvorbu Denisa Buranová, Divadlo Kamila Magálová, Dizajn Juraj Straka, Hudbu Jureš Líška, Literatúru Katarína Kucbelová a Výtvarné umenie Emília Rigová. Katarína Kucbelová je prvou umelkyňou v histórii oceňovania, ktorej bola Cena udelená opakovane. Získanie Ceny viackrát za život umožnila tohtoročná historická zmena štatútu. 

Ocenenie Mladý tvorca získali v kategórii Audiovizuálna tvorba Michal Blaško, Divadlo Alžbeta Vrzgula, Dizajn Martina Kociánová, Hudba Berlin Manson, Literatúra Alica Cárska a Výtvarné umenie Alex SelmeciTomáš Kocka Jusko

Špeciálna cena Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2023 putovala do rúk Alexandry Kusej, Kataríny Bajcurovej a kolektívu za kultúrny počin rekonštrukcie, dostavby a modernizácie areálu Slovenskej národnej galérie. 

TABLOID 2023 pripravili šéfeditor Peter Bálik a fotoeditor Filip Vančo. Jazykovú korektúru zabezpečila Zuzana Šmatláková, magazín manažment Jana Bálik a grafický dizajn Palo Bálik. Autormi textov sú Elena Akácsová, Peter Bálik, Patrik Garaj, Barbora Gvozdjáková, Klára Hudáková, Monika Kompaníková, Jana Močková, Mária H. Nepšinská, Zuzana Dedík Šidlíková a Oliver Rehák. Rozhovory ilustrujú fotografie od Karin Golisovej, Jany Gombíkovej, Jakuba Gulyása, Jany Ilkovej, Dominiky Jackuliakovej, Jána Kekeliho a Andrey Zvadovej. Fotografickú dokumentáciu poskytli Martin Deko, Juraj Starovecký, Katarína Baranyai, Collavino, Klaus Pichler a Marika B.Majorová.

 

Kontakt pre médiá: 
Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky, [email protected], 0903 641 846

 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tabloid-priblizi-diela-laureatov-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-po-stvrtykrat/