1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Tatra banka má za sebou mimoriadny rok

Tatra banka má za sebou mimoriadny rok

Simona Miklošovičová | hovorkyňa Autor: Simona Miklošovičová, hovorkyňa | 23.02.2024 | 3 min. čítania

rok 2023 bol pre tatra banku vynimocny

Rok 2023 bol pre Tatra banku výnimočný. Priaznivé hospodárske výsledky umožnili banke priniesť ďalšie významné inovácie, ktoré prispievajú k väčšiemu komfortu jej klientov.

„Tatra banka má za sebou výnimočný rok. Napriek tomu, že sme na začiatku roku čelili obávam, ako klienti zvládnu vysoké sadzby a infláciu, negatívne scenáre sa nenaplnili. Sme radi, že sme spoločne s klientmi toto obdobie zvládli. A keďže sa darilo našim klientom, boli sme úspešní aj my,“ uviedol Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

Vďaka pozitívnym finančným výsledkom môže banka neustále prinášať inovácie, ktoré klientom zvyšujú komfort, šetria ich čas a tým aj peniaze. Medzi takéto novinky patrila v minulom roku napríklad automatická aktualizácia údajov pri zmene občianskeho preukazu. Pri zmene dokladu už nie je potrebné tráviť čas v pobočke, banka spraví úpravu údajov za klienta. Novinka v mobilnej aplikácii Spending planTB  zase pomáha v riadení osobných financií. Na jednej strane poskytuje odhad očakávaných výdavkov počas mesiaca, na druhej strane získajú klienti informáciu o orientačnej sume, ktorá im po odpočítaní očakávaných platieb zostane. 

Budúcim vlastníkom nehnuteľností pomáha služba „sledovanie žiadosti“, vďaka ktorej vidia vo svojej mobilnej aplikácii Tatra banka celý priebeh od začiatku až po prípravu zmluvnej dokumentácie. O dôležitých momentoch sú navyše informovaní notifikáciou a rovnako tak, keď je k žiadosti potrebná ich súčinnosť.

Vďaka neustálemu prinášaniu zmysluplných inovácií sú klienti Tatra banky súčasťou najinovatívnejšej banky v strednej a východnej Európe a zažívajú technologické novinky ako prví na Slovensku, nezriedka aj v Európe. 

Výnimočný rok aj z pohľadu ocenení

Novátorstvo a proklientsky prístup Tatra banky si všíma aj odborná verejnosť. V predošlom roku banka získala viac ako 20 ocenení od slovenských aj medzinárodných vyhlasovateľov. Podľa EMEA Finance a týždenníka Trend kraľuje na slovenskom bankovom trhu. Podľa Global Finance má banka najlepší adaptívny mobilný web na svete. Euromoney, EMEA Finance aj PWM a The Banker rozhodli o tom, že privátne bankovníctvo Tatra banky je na slovenskom trhu najlepšie. Finančná inštitúcia nezaostáva ani v oblasti malých firemných klientov, čoho dôkazom sú ocenenia najlepšie digitálne úverovanie v strednej a východnej Európe od SME Banking Club aj najlepšie SME bankovníctvo v rovnakom regióne od Global Finance. 

2023 v číslach

Skupina Tatra banka Group prekonala po prvý raz z pohľadu zisku míľnik 200 miliónov EUR. Konsolidovaný zisk skupiny medziročne vzrástol o 27 %, pod čo sa podpísalo viacero faktorov. Z nich mali najväčšiu váhu vývoj úrokových sadzieb, výnosy z poplatkov a provízii, zisk z finančných nástrojov na obchodovanie a kurzových rozdielov či nižšia tvorba opravných položiek v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Tatra banka si v roku 2023 udržala výborný dlhodobý depozitný rating na úrovni A2 od medzinárodnej ratingovej agentúry Moody’s.

Konsolidované aktíva skupiny Tatra banka Group vzrástli na 22,2  miliardy EUR z 21,7 miliardy EUR v roku 2022. Prudké zvyšovanie sadzieb zo strany ECB a vysoké tempo rastu spotrebiteľských cien sa prejavilo aj v zmiernení dopytu po úveroch či nižšou tvorbou úspor.

Medziročné tempo rastu úverov poskytnutých klientom sa tak v roku 2023 zmiernilo. Ich objem sa oproti roku 2022 zvýšil o 2,6 % na 14,4 miliardy EUR. Podiel zlyhaných úverov na celkovom portfóliu sa však aj v takomto náročnom makroekonomickom prostredí udržal pod úrovňou 2 %, čo poukazuje na veľmi dobrú kvalitu úverového portfólia banky.

Vklady klientov sa v roku 2023 medziročne zvýšili o 1,6 % z 15,5 na 15,7 miliardy EUR. Rast vkladov tlmila najmä nižšia tvorba úspor domácností v dôsledku vysokej inflácie. V prostredí zvýšených úrokových sadzieb rástol najmä dopyt po termínovaných vkladoch.

Pomer úverov ku vkladom klientov na konsolidovanej báze dosahoval k 31. 12. 2023 úroveň 91 %. Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov bol k 31. 12. 2023 na úrovni 19,4 %.

Pozrite si zhodnotenia roka 2023 z pohľadu Tatra banky aj v prehľadnej infografike

Kontakt pre médiá: 
Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky, simona_miklosovicova@tatrabanka.sk, 0903 641 846

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-ma-za-sebou-mimoriadny-rok/