1. Business
  2. /
  3. Navigácia podnikateľa
  4. /
  5. Príbehy úspešných podnikateľov
  6. /
  7. IDENTIQ, kreatívne štúdio so sociálnym zmýšľaním

IDENTIQ, kreatívne štúdio so sociálnym zmýšľaním

| 01.05.2022 | 5 min. čítania

identiq kreativne studio

Na začiatku to bola webová firma pozostávajúca z grafika a programátora. Dnes funguje ako kreatívne štúdio, ktoré dokazuje, že aj v tomto odvetví má zmysel sociálne podnikanie. Nezľakli sa totiž meniaceho sa trhu ani individuálnych potrieb zamestnancov. 

Stretne sa grafik a programátor…

Nie, nie je to začiatok nepodareného vtipu, ale začiatok spolupráce, ktorá vyrástla v úspešnú firmu. Majitelia firmy IDENTIQ, Pali Ondráš a Tomáš Kyška, v detstve bývali na tej istej ulici. Každý z nich však mal partiu na opačnej strane ulice. Stretli sa až ako dospeláci – profesionáli vo svojom fachu.

Tomáš podnikal ako grafik, Pali zase ako programátor, obaja na voľnej nohe. Prvú spoluprácu priniesol Tomáš, a to web pre gymnázium v Rajci. Ako grafik mal úlohu jasnú, preto hľadal k sebe programátora. Po prvom projekte nasledovali ďalšie, ktoré prinášali na striedačku. 

Po roku a pol takejto spolupráce si vytvorili značku Webmax. Zatiaľ to bola len značka, firma vznikla neskôr. „V tom čase robil web väčšinou jeden človek – aj grafiku, aj programovanie, takže sme boli tak trochu raritou. Dávalo nám to však zmysel, preto sme pokračovali, až sme založili firmu Webmax, s. r. o.,” spomína na zrod firmy Pali Ondráš.

Na tú dobu nezvyčajné postupy používali aj pri iných webových záležitostiach. Kým SEO optimalizácia bola ešte len v plienkach, oni už pridávali kľúčové slová do názvu stránky, nadpisov, textov.

identiq kreativne studio

„Nebolo treba veľa a nami vytvorené weby boli na prvých miestach vo vyhľadávačoch. Okrem použitia kľúčových slov sme weby kódovali ručne a bez použitia tabuliek, ktoré vyhľadávače nemali radi,” dodáva Pali. Nie je sa teda prečo čudovať, že ich nové weby boli úspešné vo vyhľadávaní. 

Dnes by to už zďaleka nestačilo. Finančne to bolo pre firmu asi najúspešnejšie obdobie. Zákazky získavali vďaka referenciám pomerne jednoducho, trh nebol taký preplnený a kvalita výstupu konkurentov nebola ideálna. Postupom času však počet tvorcov webových stránok rástol, zvyšovala sa konkurencia a cena sa znižovala. 

V roku 2011, keď oficiálne vznikla firma Webmax, už boli zabehnutou a známou lokálnou značkou (nielen) v oblasti tvorby webov. Jednou z dlhodobých aktivít spolumajiteľa Tomáša totiž bola aj sadzba kníh či tvorba letákov. A tak sa aj tento typ zákaziek stal súčasťou portfólia Webmaxu. Postupne s pribúdajúcimi projektmi prichádzali do firmy aj noví ľudia. Najskôr ako externí spolupracovníci, ktorí sa neskôr stali zamestnancami.

Príchod Silverstripeu a študentov

„Potom sme sa dostali k novinke na trhu s názvom Silverstripe. Ide o administračný systém pre správu webu – CMS, v ktorom sa dobre programovalo a robila sa s tým dobre aj grafika na mieru,” povedal Pali, jeden z prvých na Slovensku, ktorý Silverstripe používal.

Toto CMS im prišlo vhod, keďže klienti už v tom čase chceli obsah svojich webov sami administrovať. V Silverstripe vytvorili množstvo stránok a zistili, že je vhodný aj na také projekty, ako je napr. naprogramovanie aplikácií v rámci firemného intranetu, a tiež webových aplikácií na mieru.

identiq kreativne studio v ziline

Postupne sa nazbieralo veľa programátorských zákaziek, takže museli najať aj viac programátorov. „V jednom období sme mali tím šiestich programátorov. Časť z nich boli zamestnanci na plný úväzok, časť brigádnici popri štúdiu. Bola to chyba,” zhodnotil Pali Ondráš. „Nemali sme zabezpečené obchodovanie ani systém preberania a kontroly úloh, všetko som riešil alebo opravoval ja. V prvom kroku je potrebné mať dobre vyriešený obchod, stabilný prísun zákaziek, ďalej systém školenia zamestnancov a výstupnej kontroly, a až potom rozširovať firmu.”

Hoci toto obdobie neľutujú, už by to robili inak. Určite by nerozšírili tím z dvoch programátorov v priebehu polroka na šiestich. Zároveň vedia, že biznis sa nedá postaviť na študentoch: „Teraz už vieme, že každý junior potrebuje v danej oblasti seniora, ktorý ho bude viesť. Už nefungujeme tak, že jeden senior má na starosti viacerých študentov, začiatočníkov.”

Prelomové rozhodnutie

Vo firme začali pociťovať, že budú potrebovať rozšíriť vývojársky tím a posunúť ho na vyšší level. Avšak v spoločnostiach, s ktorými spolupracovali, videli, že vedenie veľkého tímu si vyžaduje veľa energie a treba tiež vedieť, ako si získať nových zamestnancov, ako sa o nich starať. „Vedeli sme, že sa musíme rozhodnúť. Buď vezmeme obchodníka, budeme rozvíjať programátorské služby a zväčšovať vývojársky tím, alebo sa budeme realizovať v niečom inom,” vysvetlil neľahké rozhodnutie Pali Ondráš. „Zamerali sme sa na kreatívu a upustili sme od programovania. Teraz to beriem ako veľmi dobré rozhodnutie. So súčasnými platmi programátorov by sme to ako malá firma v Žiline nezvládli.”

Webmax postupne pridával aj ďalšie služby. Klientom dodali texty na mieru, prerobili logo, ak bolo zlé, pripravili wireframe, pýtali sa na cieľovú skupinu a celkovo pomáhali s marketingom. Jednoducho sa o klienta začali starať komplexne, začali sa sústreďovať najmä na tvorbu firemných identít a programovanie sa stalo skôr doplnkovou činnosťou.

Prerod Webmaxu na IDENTIQ

So zmenou zamerania vznikla potreba zmeny vlastnej značky. Značka IDENTIQ vznikla podobným postupom ako predtým Webmax. Najskôr vytvorili značku a až na konci roka 2021 premenovali firmu Webmax na IDENTIQ. Približne tri roky tak používali dve značky súbežne. Kým Webmaxom získavali zákazky, tak značku IDENTIQ dávali postupne do povedomia.

Prechod na novú značku prebehol plynulo. Hoci nie je jednoduché zahodiť v regióne známu značku, bolo to potrebné. Smerovanie firmy sa zmenilo a rovnako aj obsadenie: „Dnes máme v tíme vyslovene kreatívnych ľudí – grafikov, copywriterku. Programujú už len dvaja ľudia, aj to nie na plný úväzok.”

Charakter nad výkon

Zohnať správnych ľudí, ktorí zapadnú do ich firemnej kultúry, nie je jednoduché. Keďže sa nikdy nestarali o propagáciu vlastnej značky, neboli pre uchádzačov zaujímavým zamestnávateľom. Nestáli im pred dverami rady čakateľov na prácu, tak sa museli vedieť prispôsobiť a vyjsť v ústrety potrebám tých zamestnancov, ktorých už vo firme mali. Takmer všetci mali nejaké dôvody, či už zdravotné alebo osobné, pre ktoré nemohli pracovať na 100 %. 

Firma sa preto pracovníkom prispôsobila, keďže oveľa dôležitejší ako nadpriemerný výkon bol charakter. Zakladatelia spoločnosti si to uvedomili najmä po jednej negatívnej skúsenosti. „Mali sme kolegu, ktorý bol veľmi výkonný, no tímovo slabší. Chvíľu to fungovalo, dosť nám pomohol, no spolupráca s ním nám brala veľa energie a času,“ priznáva Pali Ondráš. Začali preto pristupovať k rozširovaniu tímu pomalšie a nesnažia sa zväčšovať ho príliš rýchlo a nepremyslene.

identiq kreativne studio v ziline

Tomu prispôsobili aj výberové konanie. Svoj čas a energiu venujú každému uchádzačovi o prácu. Každý, kto sa zaujíma o prácu v IDENTIQu, dostane šancu – bude pracovať na zadaní s vysvetlením a termínom odovzdania.

V konečnom dôsledku im však nejde len o vypracovanie úlohy a odhalenie jeho schopností. Na odovzdanom zadaní dokážu tiež zistiť, ako sa uchádzač stavia k práci. Či zodpovedne vypracoval všetko do posledného detailu, či si prečítal celé zadanie, či sa opýtal, keď niečomu nerozumel, či dodržiava dohody.

identiq kreativne studio v ziline

Dôležitá je podľa Paliho aj spolupráca s HR odborníkom alebo niekým, kto sa vyzná v ľuďoch: „Stojí to síce peniaze, ale v konečnom dôsledku sa to oplatí.” Že takého odborníka potrebujú aj oni, zistili približne po 10 rokoch podnikania, keď vytvárali webovú stránku pre personálnu agentúru.

Dozvedeli sa viac o práci HR experta a uvedomili si, že aj pre ich firmu môže byť veľkým prínosom – vie totiž rýchlo odhaliť, čo sa v potenciálnych zamestnancoch skrýva. Zároveň však Pali konštatuje, že nemenej dôležité je aj správne špecifikovať firemné požiadavky na uchádzača.

Firma IDENTIQ sa preto pri výbere zamestnancov inšpiruje Tomášom Baťom, pre ktorého bol charakter alfou a omegou. Predpokladom na prijatie je morálne nastavenie a tímovosť. Vtedy tolerujú, ak nováčikovi nejde práca hneď od ruky. „Nerobí nám problém, keď niekto môže pracovať hoci len na čiastočný úväzok,” vysvetľuje Pali Ondráš. „Nechcem šliapať ľuďom na krk. Naučili sme sa stanoviť termíny tak, aby to fungovalo. Používame vlastný štýl riadenia niekde medzi Scrumom a Kanbanom. Aj zákazníci musia pochopiť, že ich malý problém nemôže byť vyriešený obratom, ale musí sa dostať do realizačného plánu. Drobné úlohy v sume znamenajú značnú časť kapacity.”

Kreatívne štúdio ako sociálny podnik

Zákazky od firiem z rôznych oblastí sú pre IDENTIQ často inšpiráciou na zmenu či akýmsi „pohonom“ vpred.

kreativne studio identiq

V roku 2021 sa podobným spôsobom dozvedeli aj o registrovaných sociálnych podnikoch (RSP) od jedného z klientov. 

Zistili, že dlhodobo fungujú na podobných princípoch ako sociálny podnik, a zároveň spĺňajú všetky podmienky na získanie štatútu RSP. Spolupracujú totiž s externými kolegyňami, ktoré sú istým spôsobom zdravotne znevýhodnené. A hoci by im vo firme radi ponúkli väčšiu istotu, nemohli si dovoliť ich normálne zamestnať. Aj toto bol dôvod, pre ktorý sa rozhodli o štatút požiadať.

„Vďaka príspevku od štátu im môžeme ponúknuť stále miesto. Taktiež môžeme poskytnúť priestor viacerým ľuďom, ktorým dlhoročné vysoké nasadenie nezvratne zhoršilo zdravie alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nemôžu pracovať na 100 %,” popisuje dôvod Pali Ondráš.

Tip pre vás:

Našli ste inšpiráciu a rozmýšľate, ako naštartovať vlastné podnikanie?

Nemusíte mať obavy, s nami nájdete všetky dôležité informácie na jednom mieste. Navyše, sme pripravení vám pomôcť aj individuálnou konzultáciou.

Zistiť viac 

ako zacat podnikat

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk. 

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/pribehy-uspesnych-podnikatelov/pribehy/identiq-kreativne-studio-so-socialnym-zmyslanim/