1. Business
  2. /
  3. Navigácia podnikateľa
  4. /
  5. Rast podnikania
  6. /
  7. Rozvíjam svoje podnikanie
  8. /
  9. Inovovanie výroby posúva firmu KEAM na „vyšší level“

Inovovanie výroby posúva firmu KEAM na „vyšší level“

| 07.11.2022 | 5 min. čítania

ako inovovat v malom podniku

Strojárstvo je dlhoročnou vášňou Petra Havlíka, zakladateľa firmy KEAM. Bol zamestnancom, neskôr živnostníkom a dnes vedie firmu, ktorá pravidelne inovuje strojový park, aby jej ponuka bola atraktívna tak pre stálych, ako aj nových zákazníkov. Netradične taktiež pristupujú k zamestnancom – vedú ich k tomu, aby vedeli obsluhovať všetky stroje, čo vedie k flexibilite aj vyššej efektivite.

Peter Havlík sa už dlhé roky venuje „strojarine“. Pracoval ako konštruktér a strojár a v tomto smere sa skutočne našiel. V roku 2007 sa však rozhodol ísť vlastnou cestou – založiť si živnosť a v činnosti pokračovať už ako podnikateľ. Energiu, ktorej v tom období nemal málo, chcel investovať do strojárstva po svojom. Zakúpil si preto americký softvér, aby mohol kresliť návrhy prípravkov a nástrojov, výkresy či postupy konštrukcií. Na obstaranie programu, ktorý vtedy stál 50 000 slovenských korún, si vzal bezúčelový úver v Tatra banke a biznis sa mohol rozbehnúť. 

Transformáciu si vyžiadal rast aj zákazníci

Medzi Petrových prvých zákazníkov patrila, paradoxne, firma v Maďarsku, v ktorej predtým pracoval. „Rozišli sme sa v dobrom, a tak naďalej využívali moje služby, ktoré som dovtedy robieval ako zamestnanec,“ vysvetľuje podnikateľ. Zároveň sa stal obchodným partnerom spoločnosti, od ktorej kúpil spomínaný softvér. Dohodli sa, že ho bude na Slovensku a v Maďarsku predávať.

Ďalších zákazníkov získaval prostredníctvom webovej stránky a e-shopu. A keďže kvalitná práca je reklama sama o sebe, začali sa šíriť odporúčania, vďaka čomu sa na Petra obracalo čoraz viac zákazníkov. „Kreslil som pre firmy, ktoré začali žiadať aj samotnú výrobu dielcov. A tak som si postupne založil vlastnú dielňu,“ spomína Peter. Za prvé zarobené peniaze si obstaral stroje a pribudli mu aj kolegovia. 

Po piatich rokoch práce na živnosť sa Petrovi rozšíril strojový park a začal si všímať, že jeho zákazníci, ktorými boli najmä väčšie spoločnosti, radšej spolupracujú s právnickými osobami ako so živnostníkmi. Navyše pociťoval veľký tlak, nakoľko pri živnosti ručil celým svojím majetkom – keby sa jeho podnikanie neuberalo dobrým smerom, dlžoby by sa presunuli do jeho súkromného života. Pri zákazkách, ktoré sa pohybovali v desať tisícoch eur, už takéto riziko na seba nechcel brať. Rozhodol sa preto založiť s. r. o.-čku, ktorú nazval KEAM.

nastavovanie drotovej rezacky

Vo firme sa venujú nástrojárskej výrobe, čo znamená, že pre svojich odberateľov vyrábajú prípravky a nástroje, ktorými si firmy vyrobia diely, aké potrebujú. „Napríklad v automobiloch sú pod kapotou plechové dielce či držiaky. Tie treba vystrihnúť a poohýbať, nedá sa to robiť kusovo, ale sériovo v miliónových počtoch na lisoch. A my práve vyrábame také lisovacie nástroje, ktoré tieto dielce potom vyrobia,“ opisuje zakladateľ spoločnosti. Venujú sa však aj výrobe súčiastok, ktoré je komplikované zohnať, alebo náhradných dielov do výrobkov, ktoré už nemožno reklamovať. 

Do inovovania výroby sa púšťajú s nadšením

Firma KEAM sa od konkurencie líši najmä tým, že sa nebráni inovovaniu a neustále modernizuje strojový park. Od roku 2016 každý rok zakúpili nový prístroj, ktorý buď pomohol rozšíriť ich ponuku služieb a produktov, alebo nahradil starší model. „Strojový park modernizujeme podľa toho, čo potrebujeme. Staré stroje vymeníme za nové, presnejšie, lepšie, so zárukou atď. Dnes totiž musíme robiť so strojmi, ktoré dokážu byť čo najpresnejšie a vyrobia kvalitný produkt,“ vysvetľuje Peter Havlík a dodáva: „Ak chce podnikateľ vedieť, čo firma potrebuje, musí sa vo svojej oblasti podnikania vyznať. Je dôležité, aby sa o to zaujímal. Rovnako ako som sa ja vždy zaujímal a venoval strojárstvu.“

Petrovi a jeho tímu ukazuje smer aj klientela. Dlhodobá spolupráca s odberateľmi časom odhalí, čo potrebujú a aké majú požiadavky. „Napríklad sme zrazu navrhovali veľa produktov z kovu, a tak sme potrebovali frézy, ktoré vedia obrábať kovy. Neskôr boli požiadavky na také nástroje, ktoré treba aj brúsiť. Tak sme kúpili brúsku,“ opisuje podnikateľ. Zakaždým sa nachádzali v istom „štandarde“, z ktorého im pomáhali posunúť sa ďalej práve inovácie a nové stroje. Keď sa dostali na „vyšší level“, stal sa pre nich štandardom a proces sa opakoval.

modernizacia vyroby

„Momentálne vieme nástroj vyrezať, obrúsiť či laserom vpísať označenie. Zdokonaľovanie výroby je pre nás istým nadšením, čo sa odráža na kvalite výrobkov.“  O svojich novinkách informujú stálych zákazníkov formou mailov, no tiež osobne. Radi zástupcov firiem, do ktorých výrobky dodávajú, pozvú k sebe na obed alebo na kávu, aby si mohli na vlastné oči prezrieť nové stroje či samotný priebeh výroby. Budujú si tak lepšie obchodné vzťahy. K vzájomnej dôvere však podľa Petra pomáha aj ich pro-zákaznícky prístup, na ktorom si dávajú záležať.

„Ku klientom sme úprimní. Ak vieme, že niečo nie je možné vyrobiť za štyri týždne, ako požadujú, ale za osem, otvorene to komunikujeme. Keď sa dohodneme na termíne, aj ho dodržíme. Ak by sa dial opak, ovplyvníme tým výrobu zákazníkov, a tak by zas oni meškali s dodávkami výrobkov pre svojich odberateľov. Nedodržanie stanoveného termínu by spustilo reťazovú reakciu.“ 

Rozširovanie strojového parku si vyžaduje isté investície. Peter sa však riadi zásadou, že nebude všetko kupovať na lízing. Zdroje strieda. „Jeden stroj obstaráme na lízing, iný zaplatíme z vlastného vrecka. Do nových technológií reinvestujeme zisk firmy a z nákupu každého nového stroja sa tešíme ako napríklad človek z kúpy nového auta,“ hovorí s úsmevom podnikateľ.

Inovatívny prístup k zamestnancom zabezpečí efektivitu 

Či je investícia rentabilná, alebo nie, ukáže vždy čas. Keďže však firma KEAM vychádza najmä z dopytu zákazníkov, nemá s návratnosťou väčší problém. Navyše nové a modernejšie stroje im pomáhajú zefektívňovať procesy, urýchľovať výrobu a zjednodušovať prácu zamestnancom. „Niektoré práce sa možno dajú robiť napríklad na fréze, no elektroerozívna hĺbička vie to isté urobiť omnoho rýchlejšie. Na fréze sa preto nezdržiavame, využíva sa pri výrobe iných výrobkov – na ktoré je aj určená.“ Tlak na modernizáciu tak nie je len z vonkajšieho prostredia, ale aj z interného. Sledovaním procesov hľadajú riešenia, ako zamestnancom „uľahčiť život“ a ako zefektívniť samotnú výrobu. 

No obsluha stroja si vyžaduje kvalifikovaný personál. V tejto oblasti má firma KEAM taktiež inovatívny prístup. Uchádzačov o pracovné miesto kompetentní rovno upozornia, že v ich firme sa nebudú venovať len tej profesii, ktorú ovládajú alebo na ktorú sú vyučení. „Keď niekto príde ako frézar, nebude len frézarom. Berieme ho ako nástrojára a zaúčame aj do práce s inými strojmi. Má to zmysel tak v zastupiteľnosti, ako aj v tom, že zamestnanci lepšie vidia súvislosti,“ vysvetľuje Peter.

Samozrejme, jeden človek neobsluhuje všetky stroje naraz. No práca je efektívnejšia a pružnejšia. „Ak si zamestnanec urobí svoju prácu na jednom stroji a napríklad potrebuje počkať niekoľko minút či hodín, kým stroj niečo vyrobí, môže sa zatiaľ venovať druhému produktu na inom stroji.“ Na obsluhu veľkého strojového parku nepotrebujú 20 ľudí, ale stačí im menší tím. Preto si môžu dovoliť svojim zamestnancom dať aj vyšší plat.

laserovy stroj

Viac činností a pozícií nezastávajú len pracovníci v dielni. Rovnakým spôsobom funguje aj manažment a vedenie spoločnosti. „Konateľ vystaví faktúru či ponuku, no rieši tiež ISO normy alebo BOZP. Kolega, ktorý naceňuje dielce, ide niekedy aj po materiál alebo k zákazníkom,“ opisuje Peter. Navyše všetko so sebou súvisí – je dôležité, aby manažment získaval nové zákazky a vhodne komunikoval so zákazníkmi, pretože to určí množstvo práce pre dielňu. „Je preto dôležité nepodceniť výber osoby, ktorá bude túto pozíciu zastávať. Záleží nám na tom, aby boli zamestnanci spokojní a aby mal manažment s pracovníkmi otvorenú komunikáciu. Musia byť navzájom partnermi – je to totiž ako manželstvo. Ak sa dobre a korektne komunikuje, vzťah rozkvitá. Ak sa však ,neťahá za jeden koniec‘, časom sa vzťah rozpadne.“

Tím firmy KEAM nie je veľký a navyše ho tvoria aj bratia samotného zakladateľa. Sú teda malou rodinnou firmou. Svoje pracovné povinnosti a starosti sa snažia neprenášať do súkromného života, no ako uvádza Peter, nedá sa to úplne izolovať. „V podstate je to rovnaké ako s kolegami. Ak s nimi idete na pivo, ako s kamarátmi, niekedy zablúdite k téme firma. Podobne aj s bratmi sa o práci občas bavíme aj v súkromí. Ale robota je predsa na platenie účtov, netreba si ju príliš prenášať do bežného života.“

Ďalšie plány: zvládnuť krízu a pokračovať na európskom trhu

Posledné roky dávajú firmám zabrať. Najskôr pandémia, potom rastúca inflácia a nedostatok surovín, konflikt na Ukrajine a energetická kríza. S tým všetkým sa musia popasovať aj v spoločnosti KEAM. Peter uvádza, že zdražovanie materiálov sa v ich cenotvorbe prejavilo, no možno menej výrazne ako v iných strojárskych firmách. Zatiaľ čo sériová kovovýroba produkuje vo veľmi veľkých množstvách a zdraženie vstupných surovín je potrebné premietať do každého vyrobeného kusa, v prípade nástrojovej kovovýroby tvorí cena materiálu menšiu časť finálneho ohodnotenia produktu.

„Iní výrobcovia možno museli ceny aj zdvojnásobiť, čo sa napokon výrazne odrazilo na konečnej sume objednávok, keďže ich výrobky odberatelia nakupujú v tisíckach. U nás sa ceny zdvihli len o pomernú časť, napríklad nástroj, ktorý sme pred tým vyrobili za 350 eur, dnes stojí z dôvodu drahšieho materiálu 400 eur. To sú zákazníci ešte pomerne ochotní akceptovať. V našej cenotvorbe hrá väčšiu rolu cena práce,“ vysvetľuje Peter Havlík.

Čo sa ich ale v oveľa väčšej miere dotkne, je energetická kríza a zdražovanie elektriny, ktorú si vyžaduje široký strojový park. Už však uvažujú nad riešeniami a opatreniami. Jedným z nich je aj investícia do fotovoltických panelov, ktoré by im pomohli udržať náklady na energie v približne takej výške ako bola doteraz. 

Okrem inovácií je hlavným pilierom biznis plánu spoločnosti predaj partnerom do zahraničia. Svoje výrobky dnes dodávajú do Fínska, Anglicka, Nemecka, Litvy, Rumunska či Saudskej Arábie. V tom plánujú pokračovať, pričom orientovať sa chcú najmä na európsky trh. Nad rozšírením výroby do zahraničia však zatiaľ neuvažujú.

vyhodne financovanie zacinajucej firmy

Tip pre vás:

Hľadáte inovatívne riešenia pre rast vášho biznisu?

Inovovať môžete nielen vašu výrobu či produkty, ale aj správu vašich financií. V Tatra banke máme riešenia pre každý typ podnikania. Navyše, otvorením podnikateľského účtu získate prístup k službám renomovaných slovenských firiem za zvýhodnenú cenu.

Zistiť viac

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.   

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/rast-podnikania/rozvijam-svoje-podnikanie/clanky/modernizacia-vyroby-posuva-firmu-vyssi-level/