1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Benefity pre zamestnancov: Ako vám pomôžu prilákať tých najlepších?

Benefity pre zamestnancov: Ako vám pomôžu prilákať tých najlepších?

| 10.02.2023 | 3 min. čítania

benefity pre zamestnancov

Benefity pre zamestnancov môžu byť kľúčovým dôvodom, prečo sa talentovaní ľudia rozhodnú práve pre vašu firmu. Odborníčka z oblasti personalistiky vám poradí, aké zamestnanecké benefity zvoliť a ako ich systém nastaviť, aby to naozaj fungovalo. 

Benefity pre zamestnancov sú niečím navyše 

Zamestnanecké benefity môžeme vysvetliť ako rôzne bonusy či výhody, ktoré zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom. Dostávajú ich navyše, teda nad rámec mzdy a zvýhodnení, ktoré sú v súčasnosti dané zo zákona. 

Stále sa stretávam s tým, že veľa firiem v inzerátoch ako niečo extra uvádza sociálne benefity pre zamestnancov – dovolenku či stravné. To sa však za zamestnanecké benefity nepovažuje, sú to veci, ktoré podľa zákona prislúchajú k platu,“ vysvetľuje nezávislá HR konzultantka Zuzana Skotnická.

Zamestnávateľ nie je zo zákona povinný benefity pre zamestnancov poskytovať. Ak sa však rozhodnete ísť cestou bez benefitov, ocitne sa oproti konkurencii vo veľkej nevýhode. Zamestnanci ich už totiž často berú ako samozrejmosť.

Úlohou benefitov je podporiť angažovanosť zamestnancov. Funguje to najmä v prípade, ak ich môžu využívať spôsobom, ktorý uspokojí ich aktuálnu potrebu.  

Aké benefity pre zamestnancov existujú?

Benefitov pre zamestnancov je dnes na trhu obrovské množstvo. Pozornosť v tomto smere pútajú najmä veľké zahraničné firmy. Tie ľuďom, ktorí pre ne pracujú, poskytujú vskutku unikátne výhody. Priamo na pracovisku nájdu nielen wellness či fitness centrum, ale aj kliniku, holiča či práčovňu. A napríklad spoločnosť Google ponúka svojim zamestnancom asistenciu pri adopcii, liečbe neplodnosti či riešení migračných záležitostí. Originálny benefit – možnosť dostávať časť výplaty v kryptomene, zase poskytuje jedna slovenská spoločnosť.

Veľmi dobrými benefitmi, ktoré firmu ani veľa nestoja, sú jej vlastné produkty a služby. Zamestnanci ich môžu využiť buď bezplatne, alebo na ne získať zľavu. Aké benefity to môžu byť? 

 • Dovolenka za lepšiu cenu pre pracovníka v cestovnej kancelárii, 
 • účet zadarmo či výhody pri hypotékach pre zamestnanca banky, 
 • lacné letenky pre letušky a pilotov aj ich rodinných príslušníkov,
 • možnosť nakúpiť za nákupnú cenu, ak napríklad pracujte v obchode s oblečením. 

Na Slovensku sa síce kreatívne a inovatívne benefity pre zamestnancov len rozbiehajú, no i tak si má zamestnanec z čoho vyberať. Benefity sa delia na dve veľké kategórie – finančné a nefinančné.

Finančné zamestnanecké benefity

 • 13. a 14. plat,
 • odmeny (koncoročné, kvartálne, zo zisku),
 • odmeny za odporučenie zamestnanca,
 • bonusy pri výročí, vernostné prémie, 
 • príspevky na bývanie, dovolenku, doplnkové dôchodkové sporenie, športové aktivity, stravu (nad rámec zákona), za darovanie krvi, na školské potreby… 
 • bonus pri svadbe, narodeninách a iných životných udalostiach,
 • pôžička pre zamestnanca s výhodnejšími podmienkami, 
 • zľavy na produkty a služby nielen u zamestnávateľa,
 • zdravotné pripoistenie. 

Nefinančné zamestnanecké benefity

 • Práca z domu, 
 • flexibilný pracovný čas, 
 • dovolenka navyše,
 • možnosť sick day alebo sabbatical (kariérna prestávka),
 • služobný mobil, počítač či auto na súkromné účely,
 • firemné akcie (napríklad vianočný večierok),
 • vzdelávanie, 
 • rekreačné či športové miestnosti (vybavenie),
 • starostlivosť o deti na pracovisku, 
 • psychologické poradenstvo,
 • rekondičné pobyty,
 • jedlo alebo nápoje na pracovisku zadarmo (nad rámec zákona), 
 • doprava do zamestnania, 
 • parkovacie miesto,
 • masáže,
 • oddychové zóny.

 

Zamestnanecké benefity závisia aj od seniority 

Firmy môžu benefity pre zamestnancov poskytovať plošne, teda pre všetkých rovnaké, alebo formou tzv. cafeterie. Pri tomto systéme si pracovník v rámci stanoveného limitu zvolí z portfólia benefitov tie, ktoré preňho majú najväčší prínos. 

V mnohých firmách do systému benefitov stále zasahuje aj postavenie v spoločnosti či seniorita. Napríklad vedúci pracovníci majú parkovacie miesto a ostatní zamestnanci nie. 

Vo firmách som sa, samozrejme, stretla aj s benefitmi pre zamestnancov, ktoré prislúchajú určitej seniorite, vyššej pozícii, k náročnosti práce, ktorú ľudia vykonávajú. Sem patria najmä hmotné benefity, ako sú služobné auto, mobil či počítač. Je to niečo, čo niektoré pozície vyžadujú, no iné vôbec nepotrebujú,“ vysvetľuje Skotnická, ktorá však nie je fanúšičkou rozdielnych benefitov. 

 

Zamestnanecké benefity závisia aj od seniority  

Je zástankyňou férového prístupu k zamestnaneckým benefitom, pretože každý prispieva svojím dielom k prosperite firmy. Preto by aj škála benefitov mala byť nastavená tak, aby si v nej každý našiel niečo svoje, aby sa ani jedna, ani druhá strana necítila v tomto smere ukrátená. 

Ako príklad uvádza riešenie jednej z firiem. Ľudia na seniornejších pozíciách, ktorých práca vyžaduje počítač, ho majú od firmy pridelený. Ostatní, ktorí takýto hardvér k práci nepotrebujú, majú možnosť objednať si ho so zľavou na domáce použitie. Dostali ekvivalent toho, čo vyššej pozícii prislúcha automaticky.

Ako nastavíte benefity pre zamestnancov férovo? 

Zamyslite sa nad štruktúrou vašej spoločnosti. Dnes vidím, že sa vo firmách začína štruktúra a hierarchia vnímať trochu inak. Klasický manažérsky systém nadriadených a podriadených pomaly nahrádza agilné, „samoriadené“ prostredie. Samozrejme, tímy majú stále svojich lídrov, ale ostatné kompetencie sú rozdelené rovnocennejšie. To sa potom odráža aj v prístupe k benefitom,“ vysvetľuje Skotnická.

 

Obľúbené zamestnanecké benefity na Slovensku

Dnes sa vplyvom pandémie i generácie, ktorá nechce stráviť celý život v práci, kladie čoraz väčší dôraz na rovnováhu medzi kariérou a osobným životom. Ruka v ruke s tým sa menia očakávania, ktoré majú zamestnanci od benefitov. 

Samozrejme, musíte uvažovať i o tom, v akom pracovnom odvetví sa pohybujete. Benefity sa totiž prideľujú nielen podľa potrieb zamestnancov, ale aj podľa možností v danej oblasti. Ich nastavenie sa medzi korporátnym prostredím, startupmi či závodmi líši.

Pandémia ukázala, že pracovať môžeme v mnohých prípadoch prakticky odkiaľkoľvek. V korporáciách, ale i v menších firmách je momentálne dôležitý benefit práce z domu. Veľa kandidátov už pri hľadaní zamestnania prihliada na to, aká je flexibilita pracovného prostredia a času. Mnohí z nich vám povedia, že je to pre nich dôležitejšie ako plat,“ hovorí zo skúseností Zuzana Skotnická. 

Najväčší motivátori k zmene prace

Zdroj: https://www.linkedin.com/posts/profesia_profesia-survey-newjob-activity-7015581237268385792-DNBJ

Spolu s prácou z domu sa do popredia, tiež vďaka pandémii, dostáva flexibilita pracovného času. Už v minulosti veľa firiem umožňovalo voľnejší začiatok a koniec pracovného času. Ak ste prišli skôr, mohli ste i skôr odísť. Ak ste, samozrejme, odpracovali štandardných 8 hodín.

V súčasnosti sa to mení na úplnú flexibilitu pracovného času. „Môžete začať skôr, potom si spravíte 2 až 3 hodiny voľno, vybavíte si, čo potrebujete, a vrátite sa k práci. Prihliada na to najmä mladá generácia. Veľmi sa to osvedčilo i pri mamičkách, ktoré pracujú, alebo sa začleňujú naspäť do pracovného života. Alebo pri rodičoch, ktorí potrebujú pracovný čas zladiť s bežným životom a jeho každodennými radosťami a starosťami,“ vysvetľuje Skotnická. 

Veľká flexibilita pracovného času a práca z domu však nie je možná všade. Ťažko ju tak vykoná zamestnanec viazaný k pokladni či k výrobnej linke. I tu vidí Skotnická priestor na zlepšenie, napríklad úpravou pracovných zmien. To je však zatiaľ hudbou budúcnosti. Preto v týchto odvetviach zatiaľ považujú za najlepšie benefity pre zamestnancov tie finančné.

podmienky ziskania uveru na kupu firemneho auta

Podľa portálu profesia aktuálne dáta naznačujú aj zvýšený záujem firiem o to, aby sa zamestnanci opäť vrátili do kancelárií. V roku 2022 ich preto motivovali napríklad rozširovaním parkovacích miest či nápojmi na pracovisku zadarmo.  

Istým trendom sú aj benefity, ktoré súvisia so zdravím. Rastie počet firiem, ktoré ponúkajú sick days. Takisto stúpa podiel zamestnancov s nadštandardnou zdravotnou starostlivosťou, zdravotným pripoistením či kompenzáciou mzdy pri práceneschopnosti. 

Slovenským firmám pri tvorbe benefitov kreativita nechýba

Ako sme spomenuli, niektoré zahraničné firmy ponúkajú zamestnancom prepracovaný systém originálnych benefitov. Skotnická vidí, že tento „startup štýl“ si už našiel cestu i na Slovensko. 

Sama spolupracuje s jednou veľmi inovačnou firmou, ktorá priamo v budove umožňuje zamestnancom využívať benefity v podobe plne hradenej stravy. Oveľa predčia to, čo v tejto oblasti nariaďuje zákon. Firma nemá žiadnu hromadnú jedáleň či vývarovňu, ale ponúka kuchárom čerstvo pripravené zdravé obedy. Zamestnanci majú celodenne k dispozícii chladničky s jedlom, odkiaľ si môžu vybrať mlieko či jogurty. Vo firme je tiež plne funkčná kaviareň a fitnescentrum. 

Benefity pre zamestnancov plat neprekonajú 

Je super vidieť, že aj na Slovensku máme firmy, kde je o základné veci postarané. Vy len prídete a pracujete. Môžete sa plne sústrediť na prácu. Bolo by dobré, keby sa to rozšírilo ďalej, aby viac zamestnancov mohlo ťažiť z takéhoto produktívneho prostredia,“ hovorí Skotnická. 

Benefity pre zamestnancov plat neprekonajú 

Spomenuli sme, že v niektorých prípadoch sú zamestnanecké benefity, napríklad to býva práca z domu, dôležitejšie ako plat. Zuzana Skotnická si však myslí, že tento stav nie je udržateľný z dlhodobého hľadiska. Zastáva teóriu, že benefity by mali byť nad rámec akékoľvek finančného ohodnotenia. A že zamestnanec, ktorý vstupuje do pracovného pomeru, by mal byť spokojný s platom. Benefity by mali byť niečím extra, nie niečo, čo nahrádza nejakú platovú zložku. 

Je dôležité si uvedomiť, že keď sa zamestnanec rozhodne prijať ponuku, musí akceptovať celý balíček, mzdu aj benefity. Pokiaľ sa však pokúšame benefitmi ,ospravedlniť‘ nižšiu mzdu, nebude to fungovať dlhodobo. V konečnom dôsledku totiž skutočne záleží na tom, čo má zamestnanec na výplatnej páske, pretože z toho žije,“ vysvetľuje.  

Efekt prináša správne nastavený systém zamestnaneckých benefitov 

Benefity sú obrovským lákadlom pre kandidátov, aby prišli pracovať práve do vašej firmy. Platí to najmä teraz, keď je v niektorých odvetviach viac ponúk ako ľudí. Ak napríklad vy a konkurenčné firmy ponúkate rovnaký plat, sú to práve benefity, ktoré zavážia. Vďaka nim sa kandidát môže rozhodnúť práve pre vás. 

Zamestnaneckými benefitmi viete nielen prilákať výborných kandidátov, ale takisto zabezpečiť, aby ste si zamestnancov udržali. „Je veľmi dôležité s benefitmi pracovať, byť veľmi reaktívny v rámci toho, čo viete ako firma ponúknuť. Ak ponúknete niečo nad rámec, a správne to odkomunikujete, možno dokážete zabrániť úplne zbytočnej strate zamestnanca. To môže byť kľúčové najmä pri aktuálne ťažkej situácii na trhu,“ zdôrazňuje Skotnická. 

Ako zabezpečíte, aby benefity pre zamestnancov priniesli želaný efekt?

Portfólio benefitov pre zamestnancov závisí od toho, v akom odvetví zamestnávateľ podniká. Zamestnanecké benefity v korporátnom prostredí a vo fabrike budú dosť rozdielne. 

 

Spoznajte svojho zamestnanca 

Bez ohľadu na to, či hovoríme o korporácii, startupe alebo fabrike, manažment benefitov by mal brať do úvahy jednu vec – potreby zamestnanca. Ani tie najlepšie zamestnanecké benefity neprinesú želané výsledky, ak sú pre ľudí, ktorí vo firme pracujú, a ich aktuálne životné potreby úplne nerelevantné. 

Poznať svojho zamestnanca, budúceho i súčasného, je úplná alfa a omega. Treba sa pýtať, realizovať prieskumy, dotazníky spokojnosti. Počúvajte zamestnancov, aby ste zistili, v akom životnom období sa nachádzajú a aké formy istôt potrebujú. A to následne zlaďte so svojimi firemnými hodnotami,“ radí Skotnická. 

Ponúknite širšiu paletu zamestnaneckých benefitov 

Aj menšie firmy zamestnávajú ľudí s najrôznejšími prioritami. Každý je iný a nachádza sa v inej životnej fáze. Niekto šetrí na hypotéku a viac ocení finančné benefity pre zamestnancov. Iný si už bývanie zabezpečil, ale stará sa o rodinu a skôr využije flexibilitu pracovného času a miesta. Ďalší chce kariérne rásť a potešia ho benefity formou vzdelávania.  

Ponúknite širšiu paletu zamestnaneckých benefitov 

Najrôznejším potrebám zamestnancov by malo zodpovedať aj portfólio zamestnaneckých benefitov. Je dôležité, aby bolo široké, ale i dostupné. Ľudia musia vedieť, aké benefity vo firme existujú, aby si ich mohli vybrať a uplatniť. 

Stretla som sa už aj s firmami, kde pri vyjednávaní s kandidátmi dolaďujú schému benefitov tak, aby to potenciálnemu zamestnancovi vyhovovalo do posledného detailu,“ spomína Skotnická ako správnym nastavením benefitov podporíte angažovanosť či prilákate do firmy výnimočného človeka. 

Nastavenie benefitov pravidelne prehodnocujte

Pracovný trh a jeho dynamika sa mení, preto robíte veľkú chybu, ak si myslíte, že benefity, ktoré ste ponúkali napríklad počas pandémie, budú fungovať aj teraz. Zamestnanecké benefity nestačí raz nastaviť a máte 20 rokov pokoj. Benefity musia ostať dynamické, ísť s dobou a potrebami zamestnanca,“ zdôrazňuje Skotnická. 

Je jasné, že firmy, kde majú 1 či 2 personalistov, nemajú až takú kapacitu a čas venovať sa budovaniu systému benefitov. Avšak spoločnosti, ktoré zamestnávajú niekoľko desiatok ľudí, by sa mali zamyslieť, čo vedia priniesť. Pouvažovať, ako sa s tým dá pracovať v rámci vývoja spoločnosti samotnej i toho, koho chce zamestnávať. 

Benefity pre zamestnancov vyriešite aj externe

Riešením pre firmy s nižším rozpočtom a bez aktívneho HR oddelenia môžu byť spoločnosti, ktoré sa na ponúkanie benefitov špecializujú. Zostavujú balíčky benefitov, ako hotový produkt ich nacenia a ponúknu zamestnávateľovi. Zamestnávateľ si napríklad určí, že má záujem o benefity do 500 eur, objedná ich, a zamestnanci potom tieto benefity čerpajú prostredníctvom externej firmy.

Môžeme to prirovnať k vernostným programom s kartou, na ktorú sa viažu rôzne výhody. Benefitmi bývajú napríklad rôzne zľavy, možnosť absolvovať v zariadení zdravotnú prehliadku, či využiť psychologickú pomoc,“ vysvetľuje Skotnická. 

Ak chcete tie najlepšie benefity pre zamestnancov, no neviete si rady, môžete využiť aj služby externých konzultantov. Úlohou týchto profesionálov v oblasti personalistiky je napríklad riešiť štruktúru zamestnaneckých benefitov vo firmách. Sú dôkazom, že na dnešnom otvorenom trhu je ozaj veľa možností, ako benefity k zamestnancom dostanete. 

Benefity pre zamestnancov ovplyvnia aj rozpočet

Mali by ste vedieť, že benefity pre zamestnancov stoja čas i peniaze. Sú celkom nákladnou záležitosťou. Každý poskytnutý benefit nejakým spôsobom ukrojí z vášho rozpočtu. Preto je potrebné stratégiu benefitov nastaviť tak, aby si to firma mohla dovoliť nielen v aktuálnom období, ale aby to bolo dlhodobo udržateľné.

Zamestnanecké benefity a dane

Výdavky na niektoré benefity pre zamestnancov si firma môže odpísať z daní. O aké výdavky ide, za akých podmienok a v akej výške, určujú rôzne osobitné predpisy a zákony. 

Benefity pre zamestnancov ovplyvnia aj rozpočet

Napríklad podľa Zákona o dani z príjmov môžete niektoré benefity pre zamestnancov zahrnúť medzi daňové výdavky v prípade, že: 

 • ste sa zaviazali poskytovať ich v pracovnej či kolektívnej zmluve alebo v osobitnom predpise, 
 • ide o zdaniteľný príjem zamestnanca.

Ak však poskytujete benefit, ktorý je zdaniteľným príjmom zamestnanca, musíte z neho takisto odvádzať sociálne a zdravotné odvody. 

Ktoré benefity sa zamestnancom nezdaňujú? Ich zoznam a podmienky určuje Zákon o dani z príjmov

Účtovanie benefitov pre zamestnancov, možnosť odpisu z daní a zdaňovanie na strane zamestnanca nie je, i pre rôzne predpisy, najjednoduchšou záležitosťou. Preto vám odporúčame prizvať si k nastavovaniu systému benefitov skúseného účtovníka. Presne vám poradí, čo a akou formou je odpísateľné, a aké povinnosti musíte splniť.

benefity k podnikatelskemu uctu

Tip pre vás:

Získajte balík benefitov a podporte váš biznis

K novému podnikateľskému účtu vám pribalíme balík benefitov pre jednoduchšie podnikanie. Využite zľavy na fakturačný softvér, tvorbu webovej stránky a na mnohe ďalšie služby overených odborníkov.

Zistiť viac

 

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/zaciatok-podnikania/blog/benefity-pre-zamestnancov/