1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Personálny leasing: Ako si „prenajať zamestnanca“

Personálny leasing: Ako si „prenajať zamestnanca“

| 10.02.2023 | 3 min. čítania

personalny leasing

Personálny leasing je pomerne nová forma získavania zamestnancov. Firmám umožňuje zamestnať kvalitnú pracovnú silu rýchlo, efektívne a bez byrokracie. Spolu s odborníkmi vám poradíme, ako personálny leasing využijete na maximum aj vo vašom podnikaní. 

Zamestnanec na prenájom s personálnym leasingom 

Personálny leasing je forma získavania zamestnancov. Je to, jednoducho vysvetlené, prenájom zamestnancov, ktorý sa deje na základe zmluvy medzi firmou, ktorá zamestnanca potrebuje (tzv. užívateľský zamestnávateľ), a agentúrou dočasného zamestnania. Nemusí sa to však týkať len jediného človeka. V niektorých odvetviach, ako je napríklad IT, si firmy najímajú celé tímy špecialistov. 

V prípade, že vaša firma potrebuje rýchlo, efektívne a bez byrokracie zohnať personál, môžete sa obrátiť na agentúru dočasného zamestnávania. Tá vám pomôže vykryť personálnu potrebu,“ približuje fungovanie personálneho leasingu Matej Kováč, kariérny poradca a konzultant procesov a stratégií náboru v spoločnosti EuroView. 

Pri personálnom leasingu si firma ,objedná‘ zamestnancov. Získa ich bez toho, aby musela riešiť nábor a ich personálnu agendu. Leasingový zamestnanec podpisuje pracovnú zmluvu s personálnou agentúrou, ktorá je jeho zamestnávateľom. Je pridelený na výkon práce ku klientovi, kde má rovnakú mzdu a podmienky ako kmeňový zamestnanec,“ vysvetľuje Ivana Heretik Vačoková, generálna riaditeľka pracovnej agentúry Adecco. 

Personálny leasing znamená efektivitu, ktorá niečo stojí 

Personálny leasing má, podobne ako každá iná služba, svoje výhody a nevýhody. Čo v prípade vašej spoločnosti preváži, či sa vám personálny leasing oplatí, závisí od mnohých faktorov. Patrí medzi ne napríklad odvetvie, v ktorom podnikáte, koľko zamestnancov potrebujete, či aké pozície chcete vykryť. 

Zamestnanecké benefity závisia aj od seniority 

Výhody personálneho leasingu

Zamestnanca zoženiete rýchlo a efektívne 

S personálnym leasingom sa spája najmä rýchlosť a efektivita. V prípade, že potrebujete zamestnanca s určitou kvalifikáciou a schopnosťami, nemusíte rozbiehať dlhý náborový proces, ktorý ani negarantuje žiadaný výsledok. Agentúra dočasného zamestnania vám dokáže zamestnanca rýchlo dodať. Za aký čas to môže byť? 

To závisí od počtu zamestnancov a ich požadovaného profilu, požiadaviek na nich. V prípade nižšie kvalifikovaných pozícií to býva do týždňa, pri kvalifikovaných pracovníkoch do 2 týždňov. No ak hľadáte niekoho s náročným profilom, je to aj viac ako mesiac,“ približuje Heretik Vačoková. 

Zníži administratívnu záťaž

Veľký prínos má leasing zamestnancov najmä vo firmách, ktoré nemajú kapacity na personálnom či mzdovom oddelení. „Prenajímaný“ človek totiž nie je súčasťou personálu vašej firmy, preto zaňho nemusíte viesť mzdovú či inú agendu s tým spojenú. „To býva výhodou aj pre zamestnancov. Často sa im dostáva lepší servis, než by im poskytlo interné HR, ktoré je vyťažené aj inými úlohami,“ vysvetľuje Heretik Vačoková. 

Musíte dodržať bezpečnosť pri práci a vykázať dochádzku zamestnanca. Všetko ostatné má na starosti agentúra. Na jej pleciach je napríklad i to, ak zamestnanec urobí nejakú škodu, alebo niečo ukradne,“ dopĺňa Kováč. 

Flexibilne vykryjete personálne potreby

Podľa Heretik Vačokovej je personálny leasing vhodný pre menšie i väčšie firmy, ktoré potrebujú flexibilné riešenie, napríklad zástup za zamestnanca alebo krátkodobú výpomoc. 

Flexibilitu spojenú s týmto spôsobom získavania zamestnancov tiež ocenia v odvetviach, pre ktoré sú typické výkyvy spôsobené sezónnosťou, trhom, ponukou a dopytom. Ako príklad môžeme uviesť stavebníctvo, poľnohospodárstvo, výrobné linky, ale aj veľké maloobchodné reťazce. V prípade potreby dokážu i veľké množstvo zamestnancov získať z agentúry. 

No ak ich už firma nepotrebuje, napríklad po sezóne, nemusí ich prebytočne držať v zamestnaneckom stave. „Zákonník práce síce umožňuje 3-mesačnú skúšobnú dobu, po ktorej by ste zamestnancov prepustili, no budete okolo toho mať aj množstvo administratívy – pracovné zmluvy, prihlášky odhlášky, PN. To sa na krátke obdobie neoplatí. Je ľahšie zobrať iba na potrebné obdobie človeka, za ktorého vám administratívu vyrieši niekto externe,“ približuje Kováč. 

Pomôže ušetriť prostriedky 

S personálnym leasingom môžete znížiť náklady na nábor zamestnancov či personálne oddelenie. Netreba tiež vďaka nemu investovať do ich vzdelávania a prípravy. 

Nevýhody personálneho leasingu

Zamestnanca môžete najať maximálne na 2 roky

Pre niektoré firmy môže byť nevýhodou riešenia limit pridelenia. Zamestnanec nemôže byť pridelený na viac ako 24 mesiacov,“ vysvetľuje Heretik Vačoková. Avšak, ak je užívateľský zamestnávateľ spokojný, môže sa s agentúrou dohodnúť a zamestnanca zamestnať interne. Personálny leasing je tak skvelou možnosťou, ako si pracovníka a jeho schopnosti preveríte „bez záväzkov“. 

Možný nedostatok lojality, pracovnej morálky a produktivity

S dočasným, často krátkodobým pridelením sa môže spájať aj nedostatok lojality voči firme, ktorá si zamestnanca najíma. Môže sa stať, že nebude cítiť taký záväzok k spoločnosti, čo povedie k nižšej motivácii. 

Ak máte externú agentúru, ktorá pre vás najíma ľudí a spravuje ich agendu, máte menšiu kontrolu nad rozvojom firemnej kultúry, čo tiež môže ovplyvniť pracovnú morálku a produktivitu.

Čiastočná závislosť od tretej strany 

Zamestnávateľ, ktorý využíva služby agentúry dočasného zamestnávania, jej odovzdáva časť svojich právomocí a kontroly. Zároveň je kompletne závislý od toho, že agentúra splní svoj záväzok na 100 % a dodá vhodného zamestnanca.

Náklady 

Ako každá služba, aj personálny leasing niečo stojí. Musíte teda počítať s tým, že agentúra dočasného zamestnania sa o veľa vecí postará, no budete jej platiť za poskytované služby. 

Personálny leasing využijete pri všetkých pozíciách 

Personálny leasing sa najčastejšie využíva vo výrobe, na pozíciách ako operátor výroby, skladník či kontrolór kvality. Táto forma zamestnania sa však netýka len nižších pozícií, využíva sa aj pri tých ostatných,“ vysvetľuje Ivana Heretik Vačoková. 

Bežne už napríklad funguje personálny leasing pri pozícii interim manažéra. Interim manažér je skúsený a vysokokvalifikovaný pracovník, ktorého si firma najme, ak nedokáže zabezpečiť vedenie alebo riešenie problému z vlastných zdrojov. 

Ako hovorí Matej Kováč, firmy zvyknú po interim manažérovi siahnuť, ak musia preklenúť určité časové obdobie, alebo potrebujú vyriešiť krízovú situáciu. A vôbec to nemusí byť zlé riešenie. 

podmienky ziskania uveru na kupu firemneho auta

Pre zamestnávateľa to nie je nevýhoda, práve opak. Interim manažér nemá žiadne väzby na firmu a nie je ovplyvnený jej situáciou. Vie si udržať odstup a nadhľad, a to je na vyriešenie problému najefektívnejšie. Keď sa mu to podarí, nastaví proces, a následne to už môže prevziať a ďalej rozvíjať riadny zamestnanec firmy,“ vysvetľuje.  

Kde a ako hľadať „zamestnanca na leasing”?

Akvizícia dočasných zamestnancov sa príliš nelíši od náboru tých kmeňových. Rozdiel je najmä v tom, že proces prebieha prostredníctvom agentúry.

Ako celý proces funguje? 

Spúšťačom je dopyt na strane zamestnávateľa. Potrebuje pokryť nejakú pozíciu, preto sa obráti na spoločnosť, ktorá personálny leasing poskytuje. Agentúra od užívateľského zamestnávateľa dostane potrebné informácie, na základe ktorých vyberie vhodného zamestnanca. 

Firmy, ktoré majú záujem personálny leasing využívať, by si mali uvedomiť, že to nejde zo dňa na deň. Najmä nie v prípade, ak potrebujú veľa ľudí. Agentúra nemá v databáze stovky voľných ľudí, často musí sama zorganizovať nábor na (dočasnú) pozíciu, ktorú treba obsadiť. 

Požiadavky „spisuje“ budúci zamestnávateľ

Požiadavky, podľa ktorých agentúra vhodného zamestnanca hľadá, dodáva užívateľský zamestnávateľ. Podobne ako pri klasickom (internom) nábore obsahujú informácie, aké vzdelanie, pracovné skúsenosti, jazykové či iné znalosti má zamestnanec mať. Agentúra môže so zamestnávateľom konzultovať, doladiť špecifikáciu, no nebýva to vždy tak. Závisí to od konkrétnej agentúry, zamestnávateľa, ale napríklad aj pozície. Ak potrebujete 30 ľudí na zber jabĺk, netreba požiadavky špecifikovať do takých detailov ako pri senior konzultantovi. 

Pohovor nie je vždy nutný 

Od klienta i typu spolupráce závisí aj to, ako a či budú prebiehať pohovory. V niektorých prípadoch agentúra vysiela už zamestnaných ľudí, ktorých má v databáze, a teda pohovor s užívateľským zamestnávateľom nie je. Pri iných firmách je finálny výber, teda posledné kolo pohovoru, na strane klienta,“ upresňuje Heretik Vačoková.

„Prenajímaného“ zamestnanca zamestnáva agentúra 

V momente, keď agentúra vhodného zamestnanca nájde, uzatvorí s ním pracovnú zmluvu a vyšle ho k užívateľskému zamestnávateľovi. Na základe tejto pracovnej zmluvy sa na zamestnanca vzťahujú všetky náležitosti Zákonníka práce

Agentúra dočasného zamestnávania a zamestnávateľ spolu zase uzatvoria obchodnú zmluvu, ktorej podmienky upravuje Občiansky zákonník. Na základe zmluvy bude agentúra fakturovať zamestnávateľovi poskytnuté služby. 

Prepustenie zamestnanca sa riadi zákonníkom práce 

Ako vysvetľuje Ivana Heretik Vačoková, dočasne pridelený zamestnanec má 3-mesačnú skúšobnú lehotu ako každý iný zamestnanec.

Ponúknite širšiu paletu zamestnaneckých benefitov 

Ak by si to spoločnosť počas prvých 3 mesiacov rozmyslela, môže ukončiť zmluvu bez udania dôvodu. V prípade, že má klient záujem o náhradu, agentúra sa snaží poskytnúť ju v čo najkratšom čase.

Ak je zmluva dohodnutá na dlhšie ako 3 mesiace a užívateľský zamestnávateľ si to v 4. mesiaci rozmyslí a chce zamestnanca prepustiť, musí dodržať náležitosti Zákonníka práce. Napríklad mu pri predčasnom ukončení prináleží odstupné. 

Zmluva medzi agentúrou a užívateľským zamestnávateľom by mala obsahovať najmä:

 • predmet zmluvy, teda že ide o personálny leasing,
 • druh a spôsob vykonávania prác,
 • časové obdobie, na ktoré je vykonávanie prác dohodnuté,
 • cena, spôsob fakturácie a platby.

 

Z personálneho leasingu vyplývajú aj povinnosti

Kým agentúra dočasného zamestnania vykonáva svoju činnosť na základe povolenia, firma, ktorá si zamestnanca najíma, nič také nepotrebuje. Avšak, obe strany musia splniť podmienky pre dočasné pridelenie (personálny leasing), ktoré uvádza Zákonník práce

Čo z toho vyplýva pre zamestnávateľa? 

Dočasnému zamestnancovi musí poskytnúť rovnaké podmienky, aké majú tí interní. Podľa Zákonníka práce sa to týka: 

 • pracovného času – prestávok, odpočinku, nadčasov, dovoleniek, sviatkov, pracovnej pohotovosti či práce v noci,
 • mzdy, 
 • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • náhrady škody v prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania,
 • náhrady pri platobnej neschopnosti a ochrany nárokov dočasných zamestnancov,
 • ochrany tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, žien a mužov starajúcich sa o deti a mladistvých,
 • práva na kolektívne vyjednávanie,
 • podmienok stravovania.

Zákonník práce upravuje aj obdobie, na ktoré môže byť dočasný zamestnanec pridelený. Je to najviac 24 mesiacov. V prípade dlhšieho pridelenia zaniká pracovný pomer medzi agentúrou a zamestnancom, no vzniká pracovný pomer medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom. Tento pomer je na dobu neurčitú.

Takisto by ste mali vedieť, že pri personálnom leasingu nemôžete využiť služby dohodárov a študentov. Ako hovorí Zákonník práce, dočasne možno prideliť len človeka, ktorý je zamestnaný na trvalý pracovný pomer. 

 

Ako sa pri hľadaní zamestnanca na leasing nepopáliť? 

Ivana Heretik Vačoková a Matej Kováč sa zhodujú na tom, že je dôležité, aby ste si vybrali overenú agentúru, ktorá plní všetky zákonné náležitosti. Odporúčajú preveriť si referencie, i od známych či aktuálnych zamestnancov pracujúcich na túto formu kontraktu.

Agentúru by ste si tiež mali vyberať podľa pozícií, na ktoré sa špecializuje. Ak totiž potrebujete počítačového technika, agentúra zameraná na poľnohospodárstvo či automobilový priemysel vám veľmi nepomôže.  

Takisto je dôležité si čo najlepšie definovať, akého zamestnanca potrebujete, aké znalosti a skúsenosti či koľko rokov praxe by mal mať. Čím presnejšie bude zadanie, tým vhodnejšieho zamestnanca pre vás agentúra vyberie. Môže sa však stať, že sa vás agentúra bude snažiť korigovať, napríklad v prípade, že ponúkate mzdu, ktorá je na pozíciu príliš nízka,“ vysvetľuje Kováč.  

Zdôrazňuje, že zamestnávatelia by si nemali nechávať oslovenie agentúry na poslednú chvíľu. „Firmy často reagujú neskoro, čím vytvoria veľký časový tlak. Ideálne je to riešiť v predstihu, aspoň 2 mesiace predtým, než zamestnanca potrebujete. Ak napríklad ako automobilka idete rozbiehať novú výrobnú linku a viete, že potrebujete napríklad 50 zamestnancov na 5 pozícií ku konkrétnemu dátumu, informujte agentúru. Dokáže sa na to lepšie pripraviť,“ radí.  

Benefity pre zamestnancov plat neprekonajú 

Vhodnou praxou je spoľahnúť sa pri hľadaní zamestnancov, najmä ak ich potrebujete veľa, na viac než jednu agentúru. „Avšak, viac ako tri ani neoslovujte. Veľký počet agentúr sa už riadi a organizuje ťažko,“ uzatvára Kováč. 

sluzby odbornikov za zvyhodnenu cenu

Tip pre vás:

Spoľahnite sa na našich partnerov

Potrebujete sa poradiť ohľadom účtovníctva, ochrany duševného vlastníctva, tvorby e-shopu či online marketingu? U našich partnerov získate profesionálne konzultácie a služby za zvýhodnené ceny.

Zistiť viac

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/zaciatok-podnikania/blog/personalny-leasing/