1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Založenie živnosti. Čo predtým potrebujete vedieť?

Založenie živnosti. Čo predtým potrebujete vedieť?

| 22.02.2023 | 3. min čítania

navody na zalozenie zivnosti

Založenie živnosti je jednoduchý proces, ktorý sa však spája s množstvom otázok. Ak zvažujete, či si živnosť založiť, poraďte sa  s odborníkom.

Aktualizované 26. 4. 2023. 

Živnostník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnuť zisk a za podmienok ustanovených zákonom. Podľa Národného podnikateľského centra je živnosť najčastejšou formou podnikania prostredníctvom fyzickej osoby.

Založenie živnosti však prináša množstvo otázok. Ján Svočák, odborník zo spoločnosti Bright Ideas, ktorá ľuďom pomáha začať podnikať, na ne pozná odpovede. V rozhovore s ním  sa dozviete všetko o živnosti.

Ako založiť živnosť jednoducho? Čo budete potrebovať a koľko vás to bude stáť?

Živnosť si  dnes môžete založiť (ohlásiť) z pohodlia domova za 24 hodín, pričom už na druhý deň môžete začať podnikať.  

Možností, ako založiť a ohlásiť živnosť, je viac:

 • osobne na okresnom úrade, 
 • cez web slovensko.sk, kde potrebujete občiansky preukaz s čipom, 
 • cez komerčné spoločnosti.

V súčasnosti je najpopulárnejšia posledná možnosť. Založenie živnosti online a prostredníctvom odborníka vás totiž ušetrí od starostí a vybavovania.

 

Postup je jednoduchý. Stačí si vybrať druh živnosti a vyplniť kontaktné údaje do elektronického formulára na založenie živnosti. O zvyšok sa postarajú odborníci z komerčných spoločností, ktorí za poplatok okolo 15 až 20 EUR vybavia za vás všetko online, vrátane elektronického ohlásenia živnosti.

V prípade ohlásenia živnosti  na úrade vás čaká viac administratívy. Musíte napríklad zohnať a zaslať  formulár alebo tlačivo na ohlásenie živnosti. Pri zakladaní živnosti na úrade takisto zaplatíte aj poplatky:

 • za voľnú živnosť je to 5 EUR (pri ohlasovaní online je to zadarmo),
 • za viazané a remeselné živnosti  15 EUR za jednu (pri online podaní 7,50 EUR). 

Akým chybám sa pri zakladaní živnosti vyhnúť?

Podľa odborníka Jána Svočáka zo spoločnosti Bright Ideas sa začínajúci podnikatelia najčastejšie dopúšťajú týchto chýb:

 • Snažia sa robiť veci, ktorým nerozumejú a ktoré nesúvisia s ich podnikaním (online reklama alebo účtovníctvo). Nepoučia sa z chýb druhých alebo si vôbec nenechajú poradiť od skúsenejších.
 • Zvolia si nevhodnú právnu formu podnikania (s. r. o. verzus živnosť).
 • Nesprávne vyhodnotia, či je lepšie byť platiteľom alebo neplatiteľom DPH.
 • Namiesto postupného a premysleného budovania firmy pomocou kvalitných produktov sa pozerajú na podnikanie krátkodobo (chcú dosiahnuť zisk čo najskôr).

moznosti, ako si zalozit zivnost

Pri zakladaní živnosti máme na výber medzi voľnou, remeselnou a viazanou. Aký je medzi nimi rozdiel?

Pri voľnej živnosti stačí, ak podnikateľ spĺňa všeobecné podmienky – vek aspoň 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.

K remeselnej a viazanej živnosti sa žiada výučný list, kvalifikácia, osvedčenie alebo oprávnenie. Konkrétne viazaná činnosť si vyžaduje odbornú spôsobilosť, ktorá je súhrnom vedomostí, znalostí a zručností získanými vzdelaním, vyučením a praxou v danom odbore.

Spôsob preukázania odbornej spôsobilosti je buď upravený osobitnými predpismi, alebo uvedený priamo pri týchto živnostiach v prílohe k živnostenskému zákonu.

Remeselných živností existuje viac ako 30 a sú uvedené v Zákone o živnostenskom podnikaní. Vyžaduje sa pri nich odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. Preukážete ju výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení odboru, prípadne praxou.

V začiatkoch podnikania sú potrebné i financie. Za akých podmienok môže živnostník získať príspevok od štátu?

prispevok od statu na podnikanie

Aby ste mohli požiadať  o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, musíte splniť niekoľko podmienok. Jednou z najdôležitejších je evidencia na úrade práce. Zaevidovaný musíte byť aspoň 3 mesiace. Zároveň v  čase podania žiadosti nesmiete mať žiadnu otvorenú živnosť. V prípade, ak ste už nejakú živnosť mali a zrušili, môžete žiadať o príspevok len vtedy, ak ste na úrade práce aspoň 12 mesiacov.

Nutné je tiež vypracovať podnikateľský plán s kalkuláciou nákladov a prevádzkovať živnosť nepretržite najmenej 2 roky.

V roku 2023 je výška príspevku v kraji s mierou nezamestnanosti nižšou ako slovenský priemer 5 134,83 EUR, v kraji s mierou nezamestnanosti vyššou ako slovenský priemer je to 6 846,44 EUR. 

Osobitnou kapitolou je účtovníctvo. Je skutočne náročné?

Účtovníctvo určite odporúčame zveriť do rúk odborníka. Pri využití paušálnych výdavkov živnostníka ide o veľmi malú sumu mesačne v porovnaní s tým, koľko chýb je možné pri neustále sa meniacich zákonoch urobiť.

Ako by mala vyzerať vzorová faktúra?

Faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:

 • identifikácia dodávateľa a odberateľa
 • poradové číslo, dátum dodania tovaru alebo služby/dátum prijatia platby, dátum vyhotovenia faktúry
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak sa nenachádzajú v jednotkovej cene, uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane (pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“), výška dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66,
 • platiteľ alebo neplatiteľ DPH, Slovensko alebo zahraničie

 

Presnú formu faktúry zákon nestanovuje, môže byť v akejkoľvek forme – online, vytlačená, napísaná ručne. Pozor, faktúra sa nesmie opraviť, treba doložiť dobropis!

 

Ktoré nástroje a aplikácie by ste začínajúcim živnostníkom odporučili na uľahčenie práce?

Určite fakturačný nástroj alebo aplikáciu ako Ikros, Idoklad, Superfaktúra či Accai. Či zvolíte jednoduchší, alebo zložitejší, závisí od povahy práce. V posledných rokoch sa digitalizácia rozvíja raketovým tempom. Dnes už všetko viete vybaviť online či elektronicky, počnúc vybavením a ohlásením živnosti elektronicky až po fakturáciu prostredníctvom aplikácií. Každý by mal používať to, čo mu vyhovuje. Osobne pri administratívnej práci oceňujem prehľadný internet banking, účty pod jednou strechou a služby osobného bankára.

ako financovat kupu bytu na firmu

Tip pre vás:

K podnikaniu sa vám hodí Živnostenský účetTB

Otvorte si ho z pohodlia vašej kancelárie cez mobilnú aplikáciu Tatra banka. Navyše, prvý rok ho máte zadarmo.

Zistiť viac

 

Čoraz viac zamestnávateľov prijíma ľudí na živnosť. V čom je to pre nich výhodnejšie? Ktoré povinnosti odpadajú a ktoré ostávajú, alebo sú navyše?

Výhod je viac. Administratíva je celkovo jednoduchšia, bez zložitej mzdovej agendy. Firma neplatí zdravotné ani sociálne odvody, preto môže živnostníkov motivovať aj vyšším finančným ohodnotením. Za takýchto zamestnancov nenesie zodpovednosť, ani im neprispieva na stravu a neposkytuje náhradu mzdy. Flexibilný pracovný čas môže byť výhodný pre obe strany.

Platí to však len za predpokladu, že nejde o nahrádzanie závislej práce živnosťou, ktoré Zákonník práce priamo zakazuje a môže to byť posudzované ako nelegálne zamestnávanie.

zamestnavanie na zivnost

Podľa zákona nemôže zamestnávateľ živnostníkom presne prikázať, kedy majú pracovať a kedy si môžu vziať voľno. Na druhej strane však živnostníkom chýba istota a nemajú zaručenú dovolenku.

Kedy má živnostník nárok na dovolenku a ako dosiahnuť, aby bola i vyplatená?

Živnostník ako taký nemá nárok na dovolenku. Pri vyjednávaní o zmluve by, samozrejme, mal zvýšiť cenu oproti bežnému zamestnancovi o hodnotu dovolenky, aby za čas, keď „nepracuje“, dostal zaplatené. Keďže nejde o pracovnoprávny vzťah, „zamestnávateľ“ mu ju ani nemôže vyplatiť, lebo nevie vyfakturovať položku „dovolenka“. Musí to byť buď nejaký bonus viazaný na poskytnuté služby, alebo to je možné vyriešiť formou vyššej ceny (napríklad hodinovej) rozrátanej na celý rok.

Od januára 2019 si môže živnostník vykonávajúci nepretržite svoju činnosť aspoň 24 mesiacov dať do nákladov aj výdavky na rekreáciu. Ide o 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 EUR za kalendárny rok. Musí ísť pritom o pobyt na Slovensku s minimálne dvomi prenocovaniami. Rekreačné poukazy sú v prípade využívania paušálnych výdavkov irelevantné, lebo nezvýšia výdavky.

 

minusy a plusy zivnosti

Aké sú plusy a mínusy s.r.o. v porovnaní s klasickou živnosťou? Dá sa na ňu prejsť zo živnosti? 

Neexistuje transformácia zo živnosti na s. r. o. Je potrebné najskôr založiť spoločnosť a potom zrušiť živnosť. Ak si chcete preniesť zmluvy, záväzky, pohľadávky či tovar, dá sa po založení s. r. o. odkúpiť celá živnosť do s. r. o. formou kúpy (časti) podniku.

Živnostníci však využívajú túto možnosť skôr sporadicky i napriek tomu, že môže mať pozitívne daňové vplyvy. Samotné založenie spoločnosti je zložitejšie. Odporúčame nevybavovať založenie s. r. o. sami, ale nechať to na odborníka. Dôvodom je množstvo potrebných dokumentov, približne 20-percentná miera odmietnutí návrhov na súde či náklady na potrebného právnika.

Oplatí sa viac živnosť alebo s.r.o.?

Pri živnosti spomeniem výhodu využitia paušálnych výdavkov. Nevýhodou sú pomerne vysoké minimálne odvody najneskôr od 1. 10. nasledujúceho po roku, v ktorom ste dosiahli príjem viac ako 7 266 EUR (za rok 2023) bez ohľadu na výšku príjmu. Obrovským rizikom pri niektorých povolaniach je ručenie celým majetkom.

Založenie živnosti odporúčam skôr podnikateľom, u ktorých neexistuje riziko usmrtenia či veľkej škody, a ľuďom poskytujúcim služby. Pri spoločnosti je výhodou vyššia prestíž a obmedzené ručenie. Daň sa platí len zo zisku, čiže ak nezarábate, neplatíte žiadne dane zo zisku.

Vo všeobecnosti, kým nevznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, je živnosť dobrou voľbou pre zamestnanca. Samozrejme, ak chcete vybudovať značku s históriou, robiť niečo 18 mesiacov a potom to prehadzovať na s. r. o., je kontraproduktívne. Ak ste zamestnanec a chcete skúsiť robiť niečo popri práci, živnosť je asi lepšia voľba.

Živnosť sa oproti s. r. o. takmer vždy oplatí minimálne dovtedy, kým nevznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Neskôr je vhodná prevažne pre podnikateľov, ktorí sa venujú službám a majú nízke, respektíve žiadne náklady. Takisto pre podnikateľov s príjmom, pri ktorom je daňovo-odvodová povinnosť vyššia alebo rovná minimálnym odvodom.

oplati sa viac zivnost alebo sro

Existuje, samozrejme, nekonečne veľa možností. Všetko sa dá veľmi presne vypočítať. Stačí osloviť skúseného účtovníka alebo daňového poradcu, prípadne firmu, ktorá živnosť či s. r. o. zakladá. Tí vám poradia s možnosťami uplatnenia paušálnych výdavkov či platením DPH. Vyriešia za vás aj ohlásenie živnosti alebo s. r. o.

Aké kroky treba podniknúť, ak sa rozhodneme živnosť pozastaviť, alebo ukončiť?

Pri otázke, ako ukončiť živnosť, si nemusíte dlho lámať hlavu. Stačí podať oznámenie, ktoré je platné hneď v nasledujúci pracovný deň. Oznámenie o ukončení podnikania je bezplatné. Pozastavenie živnosti stojí 2 EUR pri elektronickom podaní, 4 EUR pri podaní na úrade.

V prípade s. r. o. je ukončenie zložitejšie. Jednou z možností je spoločnosť predať, musíte mať však kupca. Ďalšou možnosťou je likvidácia, ktorá je však zdĺhavá a nákladná.

Ďakujeme za rozhovor.

ako si zalozit zivnost

Kto je Ján Svočák

Daňový poradca, biznis developer a podnikateľ v oblasti podnikateľského poradenstva a administratívnych služieb pre malé a stredné spoločnosti.

 

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/zaciatok-podnikania/blog/zalozenie-zivnosti/