1. Business
  2. /
  3. Účty a platby
  4. /
  5. Živnostenský účetTB
  6. /
  7. Oplatí sa rozbehnúť podnikanie na úver

Oplatí sa rozbehnúť či rozšíriť
podnikanie na úver?

Ako si poradiť s úverom pri rozbehnutí či rozšírení svojho podnikania si povieme v novej časti SZČO? pre lepšie podnikanie. Všetky dôležité otázky pre vás zodpovedala Agáta Jandorová, konateľka a výkonná riaditeľka agentúry CLIA.

Kedy najčastejšie začína živnostník uvažovať nad úverom?

AJ: Najčastejšie začína živnostník uvažovať nad úverom v troch prípadoch. Prvý prípad je na začiatku podnikania, keď je získanie úveru pomerne komplikované. Druhý prípad, keď začína uvažovať nad úverom, je v vtedy, ak sa dostal alebo dostáva sa do platobnej neschopnosti. Toto úzko súvisí so zlým sledovaním cash flow alebo nízkou konkurencieschopnosťou. Tretí a ten najlepší prípad, keď začína uvažovať nad úverom, je ten, pokiaľ sa rozhodol investovať do svojho podnikania, teda ho zveľaďovať alebo zväčšovať.

 

Čo všetko mám zvážiť alebo na aké otázky si mám odpovedať skôr, ako sa rozhodnem pre úver?

AJ: V prvom rade by si mal odpovedať na otázku, aký je dôvod a účel získania úveru. Samozrejme, jeden z najdôležitejších ukazovateľov je schopnosť splácať tento úver. Dôležité je mať vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu. Podkladom pre podnikateľa môže byť vypracovaný podnikateľský plán. Ten slúži ako vízia a predpoklad jeho podnikateľského rastu.

Kam by mali viesť prvé kroky, ak potrebujem pôžičku alebo úver?

AJ: Prvé kroky podnikateľa by mali viesť k svojmu účtovníkovi, daňovému poradcovi alebo ekonómovi, ktorý mu vie poskytnúť komplexný pohľad na jeho účtovníctvo a cash flow a predikovať možnosti získania úveru. Druhým krokom je navštíviť materskú banku, v ktorej má podnikateľ vedený podnikateľský účet. Vzájomný vzťah je tam už nastavený a materská banka vie zvyčajne poskytnúť najlepšie úrokové sadzby a najvýhodnejšie úvery.

Môžem o úver žiadať ihneď po založení živnosti?

AJ: Áno, je možnosť získania úveru hneď po založení živnosti, avšak tento proces je oveľa komplikovanejší a zložitejší ako pri bežnom žiadateľovi. Základnou podmienkou je, aby živnosť trvala aspoň jeden rok, respektíve jedno celé zdaňovacie obdobie. V prípade lízingov je možnosť poskytnutia tohto úveru hneď po založení živnosti. Existujú, samozrejme, aj iné spôsoby možnosti čerpania úveru, a to v prípade, ak má živnostník zároveň pracovný pomer, poprípade prenajíma nehnuteľnosť a plynú mu príjmy z tejto nehnuteľnosti. Základnou podmienkou je, aby tento príjem bol riadne zdanený. Odporúčame sledovať programy bánk pre začínajúcich podnikateľov.

Čo presne potrebujem doložiť k žiadosti o úver?

AJ: Závisí to od typu úveru a požiadaviek banky. Vo všeobecnosti platí, že je potrebné doložiť minimálne jedno daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok, všetky prílohy k daňovému priznaniu a taktiež potvrdenia o tom, že podnikateľ nemá žiadne nedoplatky voči štátnym inštitúciám ani daňovému úradu. Množstvo bánk, samozrejme, žiada v prípade účelového úveru aj doloženie kúpnych zmlúv.

Aké typy úverov môžem využiť? V čom je rozdiel a kedy je ktorý úver vhodný?

AJ: Banky ponúkajú pre podnikateľov rôzne typy úverov, či už ide o účelové, alebo bezúčelové. Rozoznávame najmä dva typy úverov. Ide o splátkový a kontokorentný úver. Splátkový úver odporúčame klientom, ktorí majú záujem investovať do svojho podnikania a potrebujú naraz väčší obnos finančných prostriedkov. Tento splátkový úver je charakteristický tým, že sú jasne stanovené splátky a je jasne stanovená doba splácania a úrokové sadzby sú nižšie. Oproti tomu slúži kontokorentný úver na krytie nedostatku finančných prostriedkov na účte, keďže sa začína čerpať až po vyčerpaní vlastných zdrojov. Zaujímavosťou je, že sa platí úrok len z čerpaných zdrojov, avšak oproti splátkovému úveru sú tu oveľa vyššie úrokové sadzby.

Dostanem úver, aj keď už splácam iný úver, prípadne hypotéku?

AJ: Áno, je možné získať úver v prípade, ak má podnikateľ už iný úver alebo hypotéku na rodné číslo. Všetko to závisí od posúdenia banky, splatnosti hypotekárnych úverov a taktiež od obratu živnostníka. Netreba zabúdať na to, že hypotekárne úvery na rodné číslo, ale aj na SZČO, sa spolu premietajú do úverového registra.

Do akej výšky viem dostať úver, ak má minimum nasporených finančných prostriedkov a nechcem zakladať majetok?

AJ: Do akej výšky je možné dostať úver od banky je veľmi individuálne a nedá sa to jasne určiť. Všetko to závisí od posúdenia banky, od histórie platiteľa a od obratov živnostníka. Netreba zabúdať na to, že SZČO ručí celým svojím majetkom.

Ako a kam treba dokladovať využitie úveru?

AJ: To, akým spôsobom a či je vôbec nutné využitie úveru dokladovať, závisí od toho, či bol poskytnutý účelový alebo bezúčelový úver. V prípade účelového úveru je potrebné dokladovať do banky poskytujúcej úver spôsobom určeným v zmluve.

Dá sa o úver požiadať aj elektronicky?

AJ: Záleží to od typu úveru a banky, ale v dnešnej modernej dobe je úplne bežné žiadať o úver elektronicky. Dokonca v niektorých prípadoch je možné celý úver elektronicky aj vybaviť bez potreby návštevy pobočky.

Sú so žiadosťou o úver spojené aj nejaké poplatky?

AJ: So žiadosťou o úver nie sú spojené žiadne poplatky. Poplatky sú spojené až s poskytnutím úveru a je možné s bankou rokovať o znížení tohto spracovateľského poplatku, poprípade o úplnom odpustení. Banka si tento poplatok stiahne z načerpaného úveru.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/podnikatelsky-ucet-balikom-sluzieb/zivnostensky-ucet/oplati-sa-rozbehnut-podnikanie-na-uver/