Podnikateľský úver so zárukou EaSI Podnikateľský úver so zárukou EaSI
 1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Úvery so zárukami
 6. /
 7. Úver so zárukou pre mikropodnikateľov

Podnikateľský úver so zárukou EaSI*

Rozbiehate svoje podnikanie?
Využite program EaSI a naštartujte svoj biznis.

*Poskytovanie nových úverov je momentálne pozastavené.

Zabezpečenie iba formou dohody o ručení  

Zabezpečenie iba formou dohody o ručení  

Záruku Európskeho investičného fondu vybavíme za vás

Záruku Európskeho investičného fondu vybavíme za vás

Zvýhodnená úroková sadzba

Zvýhodnená úroková sadzba

Možnosť využitia na prevádzkové aj investičné potreby

Možnosť využitia na prevádzkové aj investičné potreby

Detaily

 • financovanie prevádzkových alebo investičných potrieb zabezpečené zárukou Európskeho investičného fondu (EIF)
 • výška úveru minimálne 3 500 EUR, maximálne 25 000 EUR
 • možnosť podpory aj pre Start-up
 • splatnosť úveru minimálne 12 mesiacov, maximálne 5 rokov.
 • bez potreby dodatočného hmotného alebo nehmotného zabezpečenia
 • bez poplatku za vystavenie záruky

Kto môže požiadať o podnikateľský úver so zárukou EIF - EaSI

 • klient je slovenským subjektom, podnikateľom alebo živnostníkom,
 • malý podnikateľ zamestnávajúci menej ako 10 zamestnancov,
 • ročný obrat do 2 000 000 EUR.

Základné podmienky získania úveru

 • plnenie záväzkov voči štátnym inštitúciám,
 • klient podniká v bankou akceptovaných odvetviach,
 • mať aktívnu podnikateľskú činnosť minimálne počas 9 mesiacov,
 • krytie zárukou EIF vo výške 80% z výšky úveru.

Doklady potrebné na posúdenie žiadosti o úver

 • finančné výkazy za predchádzajúce ukončené účtovné obdobie, prípadne najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku,
 • vyplnený dotazník Tatra banky s doplňujúcimi informáciami k žiadosti o úver.

Podporované financovanie využíva podporu Európskej únie v rámci záručného nástroja zriadeného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

Podporované financovanie využíva podporu Európskej únie v rámci záručného nástroja zriadeného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (ďalej len „EaSI“), ako aj podporu Európskeho fondu pre strategické investície (ďalej len „EFSI“) zriadeného v rámci Investičného plánu pre Európu. Účelom EFSI je prispievať k podpore financovania a realizácie produktívnych investícií v Európskej únii a zabezpečiť lepší prístup k financovaniu.

Účelom EFSI je prispievať k podpore financovania a realizácie produktívnych investícií v Európskej únii a zabezpečiť lepší prístup k financovaniu.  

Informácie o programe EaSI nájdete na webovej stránke: https://ec.europa.eu/social/easi

Ďalšie informácie o programe EaSI nájdete na webových stránkach:

https://www.eif.org/easi

https://ec.europa.eu/social/microfinance

Ďalšie informácie o Európskom fonde pre strategické investície možno nájsť na informačnej stránke Európskej komisie (https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en) a na Twitteri (#investEU) alebo na všeobecných informačných stránkach Európskej komisie a Európskeho investičného fondu

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/uvery-so-zarukami/uver-do-25-000-eur/