Úver so štátnou zárukou Úver so štátnou zárukou
 1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Úvery so zárukami
 6. /
 7. Úver so štátnou zárukou

Úver so štátnou zárukou*

Podpora vášho biznisu zasiahnutého pandémiou COVID-19 formou úveru so zvýhodnenou úrokovou sadzbou.

*Poskytovanie nových úverov je momentálne pozastavené. 

Detaily

 • úver možno využiť na financovanie prevádzkových potrieb alebo obnovovacích investícií
 • možnosť podpory pre všetky veľkostné kategórie spoločností bez obmedzenia
 • maximálna výška úveru 20 000 000 EUR
 • splatnosť úveru minimálne 2 roky, maximálne 6 rokov
 • za garanciu platí spoločnosť poplatok, ktorý je možné odpustiť za predpokladu udržania zamestnanosti v prvých 12 mesiacoch čerpania pomoci
 • zvýhodnená úroková sadzba od 1,9 % p. a.
 • odklad splácania istiny a úroku na jeden rok
 • automatická záruka zo strany Slovak Investment Holding pri úvere do 2 000 000 EUR
 • individuálna záruka zo strany EXIMBANKY pri úvere nad 2 000 000 EUR 

Pre koho je úver určený

 • spoločnosť alebo živnostník
 • klient aj neklient banky  
 • spoločnosť, ktorá je slovenským subjektom
 • spoločnosť, ktorá nie je v konkurze, resp. reštrukturalizácii
 • spoločnosť, ktorá nemá voči sociálnej poisťovni, resp. zdravotnej poisťovni podlžnosti po lehote splatnosti viac ako 90 dní

Obmedzenia po dobu čerpania a splácania úveru so štátnou zárukou

 • úver nesmie byť použitý na refinancovanie existujúcich záväzkov spoločnosti
 • zákaz predčasného splatenia iných úverov, kým nedôjde k predčasnému splateniu úveru krytého štátnou zárukou
 • zákaz vyplácať podiely zo zisku
 • zákaz vyplácať vnútroskupinové pôžičky
 • zákaz poskytovať pôžičky 

 

Európská únia 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ministerstvo hospodárstva SR

 

Ministerstvo financií SR

Slovak Investment Holding

 

 

EXIMBANKA

Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2a“

“Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja „SIH antikorona záruka 2b“

„Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja EXIMBANKA SR antikorona záruka“

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/uvery-so-zarukami/uver-so-statnou-zarukou/