Úver so štátnou zárukou

Podpora vášho biznisu zasiahnutého pandémiou COVID-19 formou úveru so zvýhodnenou úrokovou sadzbou.

Využite ako klient banky možnosť požiadať o úver so zárukou štátu.

Podať žiadosť o úver môžete v pobočke, cez call centrum DIALOG Live *1100 alebo prostredníctvom svojho Relationship manažéra.

Detaily

  • splátkový úver možno využiť výlučne na financovanie prevádzkových potrieb spojených so zmiernením dopadu pandémie COVID-19 na podnikanie klienta
  • zvýhodnená úroková sadzba
  • splatnosť úveru až 6 rokov
  • za garanciu platí klient poplatok

Pre koho je úver určený

  • spoločnosť alebo živnostník, ktorý je klientom banky
  • klient, ktorý je slovenským subjektom
  • spoločnosť alebo živnostník bez ohľadu na počet zamestnancov, obrat alebo bilančnú sumu
  • spoločnosť, ktorá nie je v konkurze, resp. reštrukturalizácii
  • spoločnosť, ktorá nemá voči sociálnej poisťovni, resp. zdravotnej poisťovni podlžnosti po lehote splatnosti viac ako 90 dní
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/uvery-so-zarukami/uver-so-statnou-zarukou/