1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Projektové financovanie
 6. /
 7. Financovanie nehnuteľností

Financovanie nehnuteľností

Ponúkame vám strednodobé a dlhodobé financovanie výstavby, kúpy, rozšírenia a rekonštrukcií nehnuteľností.

Líder v oblasti projektového financovania

Líder v oblasti projektového financovania

Individuálny prístup ku každému projektu

Individuálny prístup ku každému projektu

Profesionálny a flexibilný prístup

Profesionálny a flexibilný prístup

Detaily

Financujeme tieto typy nehnuteľností:

 • administratívne budovy
 • obchodné priestory
 • logistické a priemyselné nehnuteľnosti
 • iné

Podmienky získania:

 • záložné právo na financovanú nehnuteľnosť
 • záložné právo na pohľadávky
 • záložné právo na obchodné podiely/akcie
 • notárska zápisnica

Ak sa chcete o financovaní nehnuteľností dozvedieť viac, 
kontaktujte nás.

Podklady potrebné na posúdenie projektu:

 • podnikateľský zámer obsahujúci opis projektu a lokality
 • rozpočet celkových nákladov projektu
 • časový harmonogram realizácie projektu
 • informácia o stave povolení - územné rozhodnutie, stavebné povolenie
 • informácia o stavebnom dodávateľovi
 • list vlastníctva a katastrálna mapa
 • znalecký posudok (v prípade existujúcej nehnuteľnosti)
 • informácia o výnosoch projektu
 • informácie o nájomcoch
 • informácia o nákladoch na prevádzku nehnuteľnosti
 • participácia klienta na celkových nákladoch projektu (výška vlastných zdrojov)
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/firmy-korporacie/uvery-financovanie/projektove-financovanie/financovanie-nehnutelnosti/