1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Zmena Obchodných podmienok Capital Markets Tatra banky, a.s.

Zmena Obchodných podmienok Capital Markets Tatra banky, a.s.

| 30.04.2024

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 01. 06. 2024 nadobudnú účinnosť aktualizované Obchodné podmienky Capital Markets Tatra banky, a.s. (ďalej len „OPCM“), ktoré sú vám od 01. 05. 2024 k dispozícii v obchodných priestoroch banky a na webovej stránke www.tatrabanka.sk:

Úpravy OPCM súvisia najmä s legislatívnou zmenou v príslušnosti registrového súdu a predstavením nového produktu ESG DepozitTB v ponuke pre právnické osoby (klienta - podnikateľa).

Bližšie informácie o zmenách v OPCM nájdete v priloženom dokumente „Prehľadné porovnanie“  a taktiež vám ich radi poskytneme na telefónnom čísle: 02/5919 2044. 

Ďakujeme vám za dôveru a tešíme sa na pokračovanie našej spolupráce.

V prípade, že so zmenou nesúhlasíte, máte právo bezplatne ukončiť príslušný zmluvný vzťah, a to najneskôr do 31. 05. 2024 písomnou formou. V opačnom prípade pre vkás začnú dňom účinnosti zmeny platiť nové OPCM.

S úctou 
Tatra banka, a.s.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/novinky-oznamy/zmena-obchodnych-podmienok/