1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Zmena obchodných podmienok

Zmena obchodných podmienok

| 30.01.2023

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že od 01. 04. 2023 nadobúdajú účinnosť zmenené:

(ďalej len „OP“).

Nové znenie OP prináša viacero menších zmien, ktorých detaily sú vám k dispozícii od 30. 01. 2023 v obchodných priestoroch banky a na webovej stránke www.tatrabanka.sk.

Bližšie informácie vám radi poskytneme v ktorejkoľvek pobočke alebo prostredníctvom DIALOG Live (*1100, 0800 00 1100, +421 2 5919 1000).

Ak nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou. V opačnom prípade pre vás začnú dňom účinnosti zmeny platiť zmenené zmluvné podmienky.

S úctou
Tatra banka, a.s.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/novinky-oznamy/zmena-obchodnych-podmienok/