Internet banking - prihlásenie

Prihláste sa do vynovenej a odborníkmi oceňovanej služby Internet bankingTB pomocou aplikácie ČítačkaTB alebo Kartou a čítačkouTB

Na to, aby ste mohli využívať Internet bankingTB naplno, potrebujete k tomu tieto prihlasovacie prostriedky:

  • PID kód – číselný kód pridelený bankou,
  • heslo – bankou pridelené heslo, ktoré si po prihlásení môžete zmeniť,
  • Karta a čítačkaTB – druh IAAP (identifikačné, autentifikačné a autorizačné prostriedky) založený na princípe generovania dynamického číselného kódu použitím čipovej platobnej karty s CAP/DPA funkcionalitou a čítačky čipových kariet.

Banka má právo po stanovenom počte nekorektných použití IAAP zablokovať. Klientom, ktorí si svoje IAAP viac ako rok neaktivujú prostredníctvom telefonickej služby DIALOG Live, môže tiež zmeniť spôsob aktivácie IAAP na aktiváciu v pobočke.

Často kladené otázky

--- WJdocId-25986 ---
--- WJdocId-30626 ---
--- WJdocId-25987 ---
--- WJdocId-25988 ---
--- WJdocId-25989 ---
--- WJdocId-32208 ---
--- WJdocId-31126 ---
--- WJdocId-31127 ---
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/internet-banking/internet-banking-prihlasenie/