1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Ponuka fondov
  4. /
  5. Global Megatrends fondTB

Global Megatrends fondTB

Zarábajte na megatrendoch, ktoré formujú našu budúcnosť

Americké akcie

Zarábajte na
podnikaní perspektívnych 
 svetových spoločností

Vysoké výnosy

Dynamický fond
s potenciálom
vysokého výnosu

Dlhodobé ciele

Riešenie pre
naplnenie vašich
dlhodobých cieľov

Základné informácie

Parametre fondu

Veľkosť fondu
0,1 mil. € i
Očakávaný ročný výnos
7,2 až 8,7 % i
Minimálna doba investovania
10 r. i
Súhrnný ukazovateľ rizika
4 / 7 i
Vstupný poplatok
0 % i
Poplatok za správu fondu
1,10 % i
Dátum vytvorenia fondu
18.9.2023

Predstavenie fondu

Fond prináša zaujímavú investičnú príležitosť zarábať na megatrendoch, ktoré formujú našu budúcnosť. Demografické, klimatické či technologické zmeny sú globálnymi megatrendami, v ktorých pôsobí stále viac firiem. Práve podnikanie týchto firiem v oblastiach, ako sú napríklad zvyšovanie dĺžky života, zdravý životný štýl, obnoviteľné energie, redukcia odpadu či technologický pokrok je zdrojom výnosu nového fondu.

Investor tak môže participovať na ziskoch spoločností podnikajúcich v oblastiach spojených s demografickými, klimatickými či technologickými zmenami, naviac spĺňajúcich princípy spoločenskej zodpovednosti. Ide o firmy z celého sveta, 50 % z nich je z USA, 35 % z Európy a 15 % z rozvíjajúcich sa krajín a pacifického regiónu.

Zaujímavé informácie  Dokument s kľúčovými informáciami

Výkonnosť fondu

Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.

Zvoľte si obdobie výkonnosti fondu

Graf výkonnosti fondu

Názov fondu Výkonnosť i Výkonnosť p. a. i
GlobalMegatrends fondTB - % 0 %

 Výkonnosť fondu od jeho otvorenia dňa 18. 9.2023 si zobrazíte zmenou stĺpcového grafu výkonnosti fondu na líniový a zadaním uvedeného dátumu otvorenia fondu.

Zloženie fondu

Graf zloženia fondu i

Opis stratégie fondu

Global Megatrends fondTB bude ako zberný fond investovať do hlavného fondu Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien, ktorý investuje do akcií spoločensky zodpovedných spoločností pôsobiacich napríklad v oblasti automatizácie, robotizácie, mikročipov, telekomunikácii, zdravého životného štýlu,  doplnkov výživy, prechodu na obnoviteľné zdroje či energetickú efektívnosť.

Najväčšie investície vo fonde

- 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %

Vo fonde sú zastúpené aj

Mesačný report

Chcete sa dozvedieť o fonde viac?
Mesačný report bude k dispozícii v októbri 2023.

Otvoriť
Podrobnejšie informácie o fonde

Dokumenty

 

Investičný citát

„Budúcnosť závisí od toho, čo urobíme dnes.“

Mahátmá Ghándhí,
indický mysliteľ

   

Ako a kde si otvoriť Investičné sporenieTB do tohto fondu? 
Predtým si prečítajte upozornenie.

*Platí pre klientov Tatra banky s Účtom pre modrú planétuTB.
Otvorte si účet online do pár minút.

 

Potrebujete viac informácií?
Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.

 

Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk, v slovenskom jazyku. 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Megatrends-ESG-Aktien. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Použité očakávané zhodnotenie predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., tak na základe predpokladaného zloženia fondu, ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže fond investovať, a to bez zohľadnenia budúceho daňového zaťaženia. Očakávaný výnos je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle dokumentu s kľúčovými informáciami podielového fondu. 

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Investičný komentár
FED recesiu neočakáva

FED recesiu neočakáva

Americká centrálna banka bola opäť v centre pozornosti investorov. Na svojom zasadnutí ponechala úrokové sadzby bez zmeny. Naznačila však, že úrokové sadzby zostanú na vyšších úrovniach dlhšie. Očakávania ohľadom rastu americkej ekonomiky boli výrazne zrevidované nahor.

Investičný komentár
ECB avizuje vrchol pre úrokové sadzby

ECB avizuje vrchol pre úrokové sadzby

Spotrebiteľská inflácia v USA neprekvapila, ceny výrobcov však vzrástli viac ako sa čakalo. Európska centrálna banka bez prerušenia pokračuje v boji s infláciou, avizuje však, že ďalšie zvyšovanie úrokov už nie je v pláne. Čína zverejnila pozitívne ekonomické dáta.

Investičný komentár
Výsledková sezóna priniesla pozitívne prekvapenie

Výsledková sezóna priniesla pozitívne prekvapenie

Globálny sentiment investorov bol v poslednom období ovplyvnený slabými dátami z Číny, rastom cien energií a obavami z pokračujúceho rastu úrokových sadzieb. Výsledková sezóna za druhý kvartál priniesla aj pozitívne prekvapenie.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/podielove-fondy/dynamicke-fondy/global-megatrends-fond/