1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Ponuka fondov
  4. /
  5. Global Megatrends fondTB

Global Megatrends fondTB

Zarábajte na megatrendoch, ktoré formujú našu budúcnosť

Americké akcie

Zarábajte na
podnikaní perspektívnych 
 svetových spoločností

Vysoké výnosy

Dynamický fond
s potenciálom
vysokého výnosu

Dlhodobé ciele

Riešenie pre
naplnenie vašich
dlhodobých cieľov

Základné informácie

Parametre fondu

Veľkosť fondu
3,1 mil. € i
Očakávaný ročný výnos
5,5 až 7,5 % i
Minimálna doba investovania
10 r. i
Súhrnný ukazovateľ rizika
4 / 7 i
Vstupný poplatok
0 % i
Poplatok za správu fondu
1,10 % i
Dátum vytvorenia fondu
18.9.2023

Predstavenie fondu

Fond prináša zaujímavú investičnú príležitosť zarábať na megatrendoch, ktoré formujú našu budúcnosť. Demografické, klimatické či technologické zmeny sú globálnymi megatrendami, v ktorých pôsobí stále viac firiem. Práve podnikanie týchto firiem v oblastiach, ako sú napríklad zvyšovanie dĺžky života, zdravý životný štýl, obnoviteľné energie, redukcia odpadu či technologický pokrok je zdrojom výnosu nového fondu.

Investor tak môže participovať na ziskoch spoločností podnikajúcich v oblastiach spojených s demografickými, klimatickými či technologickými zmenami, naviac spĺňajúcich princípy spoločenskej zodpovednosti. Ide o firmy z celého sveta, 50 % z nich je z USA, 35 % z Európy a 15 % z rozvíjajúcich sa krajín a pacifického regiónu.

Aktuálny kurz Global Megatrends fonduTB vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu dva dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu. Pri redemácii (vyplatení podielových listov) budú prostriedky vyplatené na 5. pracovný deň v poobedňajších hodinách a táto zmena sa prejaví na vašom konte o 7 pracovných dní.

Otvoriť mesačný report  Dokument s kľúčovými informáciami

Výkonnosť fondu

Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.

Zvoľte si obdobie výkonnosti fondu

Graf výkonnosti fondu

Názov fondu Výkonnosť i Výkonnosť p. a. i
GlobalMegatrends fondTB - % 0 %

 Výkonnosť fondu od jeho otvorenia dňa 18. 9.2023 si zobrazíte zmenou stĺpcového grafu výkonnosti fondu na líniový a zadaním uvedeného dátumu otvorenia fondu.

Zloženie fondu

Graf zloženia fondu i

Opis stratégie fondu

Global Megatrends fondTB bude ako zberný fond investovať do hlavného fondu Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien, ktorý investuje do akcií spoločensky zodpovedných spoločností pôsobiacich napríklad v oblasti automatizácie, robotizácie, mikročipov, telekomunikácii, zdravého životného štýlu,  doplnkov výživy, prechodu na obnoviteľné zdroje či energetickú efektívnosť.

Najväčšie investície vo fonde

NVIDIA Corp 3,4 %
Alphabet Inc 3,0 %
Novo Nordisk 2,8 %
Advanced Micro Devices Inc 2,2 %
Prysmian SpA 2,2 %

Vo fonde sú zastúpené aj

Mesačný report

Chcete sa dozvedieť o fonde viac?
Mesačný report bude k dispozícii v októbri 2023.

Otvoriť mesačný report
Podrobnejšie informácie o fonde
Prínosy investície do fondu                                                                             Riziká investície do fondu  
Z dlhodobého hľadiska majú akcie v porovnaní s dlhopismi, popri vyššej volatilite, silný výnosový potenciál.

 

Hodnota investície môže poklesnúť:

Vývoj hodnoty investície závisí od vývoja kapitálových trhov. Môžu sa vyskytnúť aj negatívne obdobia. V dôsledku absencie kapitálovej garancie je možný pokles cien akcií a hodnoty investície (trhové riziko).

Pozitívny ekonomický vývoj by mal viesť k dlhodobému posilneniu cudzích mien, v ktorých fond investuje. Hodnota investície môže poklesnúť v dôsledku krátkodobých menových výkyvov napriek dlhodobému potenciálu zhodnocovania meny (cudzomenové riziko).
Investovanie do megatrendov: Možnosť profitovať na zárobkových príležitostiach spoločností, ktoré sa podieľajú na dlhodobých trendoch. Pomerne vysoké ekonomické a/alebo politické riziká v niektorých krajinách, najmä v rozvíjajúcich sa trhoch (riziko krajiny).
Globálne portfólio: Široká diverzifikácia z hľadiska krajín a sektorov vedie k dobrému profilu rizika a výnosu. Úplný rizikový profil fondu je uvedený v predajnom prospekte fondu.

Dokumenty

 

Investičný citát

„Budúcnosť závisí od toho, čo urobíme dnes.“

Mahátmá Ghándhí,
indický mysliteľ

   

Ako a kde si otvoriť Investičné sporenieTB do tohto fondu? 
Predtým si prečítajte upozornenie.

*Platí pre klientov Tatra banky s Účtom pre modrú planétuTB.
Otvorte si účet online do pár minút.

 

Potrebujete viac informácií?
Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.

 

Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. 85 % alebo viac majetku v tomto zbernom fonde je nepretržite investovaných do cenných papierov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Megatrends-ESG-Aktien. Čistá hodnota majetku fondu môže výrazne kolísať. Použité očakávané zhodnotenie predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., na základe predpokladaného zloženia fondu, ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže fond investovať. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od osobnej situácie investora, ktorá sa môže v budúcnosti meniť. Investovanie môže viesť k finančnej strate. Bližšie informácie o presadzovaní udržateľnosti nájdete TU

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Investičný komentár
ECB začína znižovať úroky

ECB začína znižovať úroky

Po piatich rokoch začínajú úroky v eurozóne opäť klesať. Nvidia po prvýkrát prekonala hranicu 3 biliónov dolárov. Trh práce v USA nespomaľuje.

Investičný komentár
Akciovým trhom sa darilo aj v máji

Akciovým trhom sa darilo aj v máji

Akcie rástli už šiesty z posledných siedmych mesiacov. Inflácia sa drží pod 3-percentnou hladinou v USA aj v eurozóne. Očakáva sa začiatok znižovania úrokov zo strany ECB.

Investičný komentár
Nvidia dominuje, Nasdaq na novom maxime

Nvidia dominuje, Nasdaq na novom maxime

Záujem o umelú inteligenciu neutícha. Nvidia potiahla technologické akcie k novým historickým maximám. FED očakáva, že stlmenie inflácie bude trvať dlhšie, ako sa očakávalo. Naopak, Európska centrálna banka tvrdí, že infláciu má pod kontrolou.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/podielove-fondy/dynamicke-fondy/global-megatrends-fond/