Podielový fond Podielový fond
  1. Pomoc a podpora
  2. /
  3. Bankový slovník
  4. /
  5. Podielový fond

Čo je podielový fond?

Podielový fond je celosvetovo najpopulárnejší investičný nástroj, umožňujúci aj drobným investorom zhodnocovať svoje peniaze na finančných trhoch. 

Podielový fond spravuje profesionálny správca, tzv. správcovská spoločnosť. Tá vyberá jednotlivé finančné aktíva, do ktorých investuje majetok vo fonde. Rozhoduje o tom, aký finančný nástroj použije, kedy ho nakúpi a kedy predá, zároveň riadi rizikovosť investície, aby zodpovedala profilu investora.

Do podielových fondov je možné investovať aj malé sumy. Jednorazové investície do Podielových fondovTB je možné robiť už od 150 eur, pravidelné prostredníctvom Investičného sporeniaTB dokonca v akejkoľvek výške. 

Existujú rôzne typy podielových fondov, medzi najkonzervatívnejšie patria dlhopisové fondy, medzi najdynamickejšie akciové fondy. Práve dlhopisové fondy (napríklad Dlhopisový fondTB) po dlhej dekáde bez výnosového potenciálu predstavujú zaujímavú príležitosť, ako benefitovať na vyšších výnosoch z dlhopisov v najbližšom období.

Upozornenie:
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú  k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/podielovy-fond/