1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. FAQ
  4. /
  5. Načo sa pri investovaní pripraviť?

Správanie investora

Čo mám urobiť s mojou investíciou, ak klesne jej hodnota?

Po poklesoch trhov spravidla prichádza ich rast. Vaša investícia sa tak za nejaký čas dostane minimálne na pôvodnú hodnotu. Veľkosť možného poklesu a dĺžka doby návratu na predchádzajúcu vyššiu úroveň môže byť rôzna a závisí od typu podielového fondu, do ktorého investujete. Pri investovaní je dôležité, aby investor v prípade nepriaznivého vývoja nepodliehal panike a držal sa investičného riešenia, ak bolo vhodne zvolené vzhľadom na jeho očakávaný výnos, rizikový profil a investičný horizont.

Prečo mám dodržať odporúčaný minimálny investičný horizont?

Investičné stratégie podielových fondov sú nastavené tak, aby v určenom investičnou horizonte prinášali očakávané vyššie výnosy. S veľkou pravdepodobnosťou, za štandardných trhových a ekonomických podmienok, sa tak aj stane. Nedosiahnutie očakávaného výnosu pri dosiahnutí minimálneho investičného horizontu môže byť spôsobené mimoriadne nepriaznivou ekonomickou situáciou a s tým spojeným poklesom cien cenných papierov, do ktorých fond investuje.

Čo ak je moja investícia po dosiahnutí odporúčaného minimálneho investičného horizontu v strate?

Ak vaša investícia nepriniesla očakávaný výsledok ani po naplnení minimálneho investičného horizontu, dôvodom je zrejme nepriaznivá ekonomická situácia a z nej vyplývajúci pokles cien cenných papierov, do ktorých fond investuje. V takom prípade, ak nevyhnutne nepotrebujete tieto peniaze na pokrytie vašich výdavkov, predĺžte svoj investičný horizont. Urobíte tak v záujme dosiahnutia vášho investičného cieľa.

Z akého dôvodu sa akciové trhy po poklese cien akcií vždy vrátili na vyššie úrovne ako dosiahli pred poklesom?

Cena akcie je určená ponukou a dopytom po nej na akciovom trhu. Aktuálna cena akcie je tak premietnutím toho, koľko sú investori ochotní zaplatiť za akciu nejakej spoločnosti a na druhej strane za koľko sú iní investori ochotní predať túto akciu. Cena akcie, na ktorej sa investori dohodnú, je závislá od informácií, ktoré investori majú. S krátkodobého pohľadu, spravidla dobré informácie o hospodárení danej spoločnosti a z ekonomiky, spôsobujú rast ceny akcie. Naopak, nepriaznivé informácie spôsobujú jej pokles. Keďže ekonomický cyklus zahŕňa pozitívne aj negatívne obdobie, prirodzene sa v závislosti od neho cena akcie mení.

Dlhodobo však vplýva na cenu akcie to, ako sa daná spoločnosť dokáže na trhu presadiť. Keďže podnikatelia sa snažia svoje podnikanie stále zlepšovať a byť vo svojom obore najlepší, investície do akcií spoločností, napriek krátkodobým výkyvom, prinášajú v dlhom období najzaujímavejší výnos spomedzi všetkých investičných aktív.

Keďže akcia predstavuje podiel na majetku spoločnosti, o investíciu do akcie môžete prísť len v prípade, ak sa danej spoločnosti nedarí a skrachuje. Výber tých správnych akcií pre investovanie fondu majú na starosti profesionálni pracovníci správcovskej spoločnosti.

Čo mám urobiť v prípade, že som nesprávne zvolil svoj rizikový profil a investoval do fondu s vyššími výkyvmi ako som ochotný akceptovať?

V takomto prípade je namieste prehodnotenie vašej investičnej stratégie a výber podielového fondu síce s nižším očakávaným výnosom, ale zároveň aj s nižším možným priebežným poklesom. V prípade, že hodnota vašej investície aktuálne značne poklesla, neodporúčame presúvať investíciu do bezrizikových bankových produktov, ako sú napr. termínované vklady. Zarobiť späť vaše peniaze by trvalo dlhú dobu. S vyššou pravdepodobnosťou sa vám podarí rýchlejšie zarobiť peniaze späť v podielových fondoch.

Prečo by som mal investovať do fondov aj v prípade, ak som v minulosti nedosiahol očakávaný výnos (prerobil som)?

Ak chcete aby odkladanie vami zarobených peňazí malo do budúcnosti reálny význam, musíte nájsť miesto, kde sa dajú zhodnotiť čo najlepšie, minimálne nad úroveň inflácie. Tým miestom sú finančné trhy. Myslite na to, že neúspech jednej investície neznamená automaticky neúspech každej vašej investície.

Ak vaša investícia nebola úspešná, pravdepodobne ste zažili jeden z významných poklesov, ku ktorým na finančnom trhu z času na čas dochádza. Keďže ste už investovali v minulosti, chceli ste asi dosiahnuť zaujímavý výnos. Kde sa tento predpoklad vyššieho výnosu vzal? Vychádza z minulého vývoja finančných trhov. Vidieť na ňom, že sa na investovaní zarobiť dá.

Celkovo ste teraz vďaka tomu, že viete, že finančné trhy môžu rásť, ale aj klesať, na investovanie lepšie pripravení, ako tomu bolo v minulosti. Viete si zvoliť správnejší postup investovania a aj pre vás vhodnejší podielový fond. Využite svoje skúsenosti pri starostlivosti o vaše peniaze.

Môžem stratiť vo fonde celú investovanú sumu?

Podielové fondyTB vďaka rozloženiu investícií do veľkého počtu cenných papierov predstavujú investíciu, ktorá nepredstavuje riziko, že klient prerobí celú investovanú sumu. Prísť o celú investovanú sumu by znamenalo, že všetky súkromné spoločnosti a všetky štáty, do ktorých cenných papierov fond investuje, by museli skrachovať.

Investovanie do Podielových fondovTB nie je investícia v zmysle „všetko alebo nič". Ich zmyslom je profesionálna správa majetku investorov s cieľom dosiahnuť v určenom investičnom horizonte očakávaný zaujímavý výnos.

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Investičný komentár
Index Dow Jones prekonal hranicu 40 000 bodov

Index Dow Jones prekonal hranicu 40 000 bodov

Prekonávanie rekordov na amerických akciových trhoch pokračuje. Tentokrát sa pridal priemyselný index Dow Jones Industrial Average. Investorov potešil rast akcií malých firiem ako aj inflácia na trojročnom minime.

Blogy
Prvý polrok 2024: Akciové trhy opäť dali investorom dôvod na radosť

Prvý polrok 2024: Akciové trhy opäť dali investorom dôvod na radosť

Akciové trhy pokračujú v raste z minulého roka. Nové historické maximá sme videli v USA, Európe aj Japonsku. Nevyrušilo ich ani prehodnotenie plánov centrálnych bánk, ktoré sa do razantného znižovania úrokov zatiaľ nehrnú.

Blogy
Podielové fondyTB majú za sebou výborný polrok

Podielové fondyTB majú za sebou výborný polrok

Podielové fondyTB zarobili klientom v prvom polroku viac ako 90 miliónov eur. Priemerný výnos všetkých fondov bol na úrovni 4,7 %.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/faq/naco-pri-investovani-pripravit/