1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. FAQ
  4. /
  5. Čo je Program sporenia PLUS a Program sporenia?

Program sporenia PLUS (Investičné sporenieTB) a Program sporenia

Je možné ešte otvoriť pôvodný Program sporenia do podielových fondovTB?

Nie. Namiesto Programu sporenia si môžete od 7.10.2010 zriadiť Program sporenia PLUS po novom premenovaný na Investičné sporenieTB, na ktoré sa nevzťahujú žiadne vstupné poplatky. A ani výstupné poplatky, v prípade, že od prvej platby uplynú aspoň 3 roky.

Do ktorých podielových fondovTB v je možné zriadiť Investičné sporenieTB?

Investičné sporenieTB je možné zriadiť do všetkých podielových fondovTB, ktoré sú práve v ponuke (podľa segmetnu klienta).

Aké sú vstupné poplatky pri investovaní do podielových fondovTB v cez Investičné sporenieTB a v minulosti otvorený Program sporenia?

Na pravidelné investície v rámci Investičného sporeniaTB sa nevzťahujú žiadne vstupné poplatky. Na platby v rámci v minulosti otvoreného Programu sporenia sa stále vzťahujú vstupné poplatky.

Aké sú výstupné poplatky pri Investičnom sporeníTB a Programe sporenia?

V prípade, že od prvej platby v rámci Investičného sporeniaTB uplynú aspoň 3 roky, na redemáciu takto nadobudnutých podielov sa nevzťahujú žiadne výstupné poplatky. V opačnom prípade predstavuje výška výstupných poplatkov 3 %, 2 % a 1 % (o % menej po každom roku) z redemovanej sumy. Na redemáciu podielov nadobudnutých pôvodným Programom sporenia sa nezvťahujú žiadne výstupné poplatky.

Ako často sú zasielané konfirmácie v prípade Investičného sporeniaTB a Programu sporenia?

Investorom je zasielaná konfirmácia (potvrdenie) po prvom nákupe podielov v rámci Investičného sporenieTB aj Programu sporenia. Dva krát ročne k 30.6. a 31.12. je investorom zasielaný výpis o uskutočnených platbách.

V predchádzajúcom mesiaci som uhradil platbu v rámci Investičného sporeniaTB vo výške 15 Eur. Môžem v nasledujúcom mesiaci poukázať platbu vo výške 30 Eur?

V rámci Investičného sporeniaTB môžete ľubovoľne meniť výšku svojej pravidelnej platby v rozpätí 1 až 3 000 Eur. Stačí zmeniť trvalý príkaz, vášho Investičného sporeniaTB. O zmenu výšky pravidelnej platby nad rámec uvedeného intervalu je možné požiadať na ktorejkoľvek pobočke Tatra banky.

V predchádzajúcom mesiaci som neuhradil pravidelnú platbu v sporení cez Investičné sporenieTB, môžem naďalej pokračovať v sporení?

Áno, vynechanie pravidelnej platby neznamená ukončenie Investičného sporeniaTB. Môžete si znova začať posielať platby kedykoľvek vám to vaša finančná situácia dovoľuje.

Ako zmením Program sporenia na Investičné sporenieTB?

Pre zmenu Programu sporenia na Investičné sporenieTB stačí v tom istom fonde, kde máte zriadený pôvodný Program sporenia otvoriť nové Investičné sporenieTB. Ďalšie prichádzajúce platby sa vám budú pripisovať už do nového investičného programu.

Ako môžem meniť výšku mesačnej platby sporenia pri pôvodnom Programe sporenia?

Pre zmenu výšky mesačnej platby pri Programe sporenia je potrebné, aby ste navštívili akúkoľvek pobočku Tatra banky a podali žiadosť na jej zmenu.

Dá sa zriadiť Investičné sporenieTB do všetkých podielových fondovTB?

Investičné sporenieTB môžete zriadiť do všetkých podielových fondovTB  (podľa segmetnu klienta), ktoré máme aktuálne v ponuke fondov.

Aký je rozdiel medzi jednorazovým investovaním (InvestovanieTB) a pravidelným Investičným sporenímTB?

Jednorazové investovanie (InvestovanieTB) znamená investovanie spravidla vyšších súm, minimálne 150 Eur. Zmena hodnoty vašej investície sa bude od tohto dňa zhodovať s výkonnosťou fondu, do ktorého ste investovali.
Pravidelné investovanie (Investičné sporenieTB) znamená investovať menšie sumy (minimálne 1 EURO) v pravidelnom intervale, najčastejšie mesačne. Celková hodnota nasporených peňazí nie je presne zhodná s výkonnosťou fondu za obdobie, ktoré sporíte. Každá splátka Investičného sporeniaTB je investovaná pri inom kurze podielu a preto má každá inú výkonnosť. Využívate tak efekt nákladového priemerovania. Pri výpočte celkovej výkonnosti pravidelného sporenia k určitému dňu musíte zohľadniť výkonnosť každej platby Investičného sporeniaTB.

Čo je to nákladové priemerovanie?

Nákladové priemerovanie je priemerovanie nákupnej ceny podielov pri pravidelnom Investičnom sporeníTB. Pravidelne kupujete podiely pri ich vyššom aj nižšom kurze. Ak cena podielu fondu klesá, za investovanú čiastku nakúpite viac podielov. Keď následne cena podielu dosiahne pôvodnú úroveň, vaša pozícia je lepšia. Výhodou, v porovnaní s jednorazovou investíciou, je, že sa vám nestane, že investujete len pri vysokom kurze podielu, kedy býva možnosť poklesu hodnoty investície vyššia.

Môžem zriadiť Investičné sporenieTB na Junior konto?

Áno, avšak zriadiť Investičné sporenieTB pre neplnoletú osobu môže len jej zákonný zástupca. Ktorý ale neuvidí počas investovania konto svojho dieťaťa. Zmena by si vyžadovala veľkú prácnosť, preto uvažujeme, že tento produkt zrušíme.

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Investičný komentár
Týždeň plný rekordov

Týždeň plný rekordov

Americké akciové indexy opäť prepisovali historické rekordy, a to niekoľkokrát za sebou. Pomohli k tomu aj priaznivé inflačné dáta. FED sa do znižovania úrokov neponáhľa, na budúci rok však avizuje ambiciózne plány.

Investičný komentár
ECB začína znižovať úroky

ECB začína znižovať úroky

Po piatich rokoch začínajú úroky v eurozóne opäť klesať. Nvidia po prvýkrát prekonala hranicu 3 biliónov dolárov. Trh práce v USA nespomaľuje.

Investičný komentár
Akciovým trhom sa darilo aj v máji

Akciovým trhom sa darilo aj v máji

Akcie rástli už šiesty z posledných siedmych mesiacov. Inflácia sa drží pod 3-percentnou hladinou v USA aj v eurozóne. Očakáva sa začiatok znižovania úrokov zo strany ECB.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/faq/co-je-program-sporenia-plus-program-sporenia/