1. Úrokové sadzby
  2. /
  3. Úrokové sadzby pre úverové produkty

Úrokové sadzby pre úverové produkty

Názov produktu fixácia úroková sadzba [% p.a.] sankčná úroková
sadzba [p.a.]1
HypotékaTB      
  1r. od 4,49 +9,25
  2r. od 4,49 +9,25
  3r. od 4,49 +9,25
  5r. od 4,29 +9,25
  7r. od 4,49 +9,25
  10r. od 4,69 +9,25
HypotékaTB so štátnym príspevkom pre mladých (S účinnosťou od 1.1.2018 nie je možné zo zákonných dôvodov ďalej poskytovať nové Hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých. Existujúce Hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých zostávajú bezo zmeny.)      
  1r. od 1,49 +9,25
  2r. od 1,49 +9,25
  3r. od 1,49 +9,25
  5r. od 1,29 +9,25
Americká hypotékaTB (Bezúčelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti)      
  1r. od 4,79 +9,25
  2r. od 4,79 +9,25
  3r. od 4,79 +9,25
  5r. od 4,59 +9,25
  7r. od 4,79 +9,25
  10r. od 4,99 +9,25
Bezúčelový úverTB/ Refinančný úverTB / Bezúčelový úver bez zabezpečenia      
    od 5,99 +9,25
Voliteľné prečerpanie v rámci Účtu pre modrú planétuTB      
    od 18,90 +9,25
Súkromná kreditná karta VISA - štandard      
    od 18,80 +9,25
Súkromná kreditná karta VISA - zlatá      
    od 14,90 +9,25
Súkromná kreditná karta VISA - platinová      
    od 10,90 +9,25
Súkromná kreditná karta MC MercedesCard      
    od 11,90 +9,25
Visa štandard firemná      
    od 19,00 +9,00
Visa zlatá firemná      
    od 19,00 +9,00
BusinessÚverTB Garant / Bezúčelový úver zabezpečený finančnými prostriedkami - pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov      
kontokorentný   od 8,90 +9,252)
splátkový   od 5,40 +9,25
BASE RATE3)    od 7,00
BusinessÚverTB Expres      
kontokorentný   od 8,59 4) +25,00
splátkový   od 6,59 4) +25,00
BusinessÚverTB Hypo5      
  1r. od 6,29 +8,00
  3r. od 5,79 +8,00
  5r. od 5,59 +8,00

Úrokové sadzby sú uvedené v percentách p. a. (ročne)

1) sankčný úrok sa uplatňuje popri štandardnom úroku
2) úrok z nepovoleného prečerpania na bežných účtoch
3) základná úroková sadzba pre bezúčelové spotrebné úvery zabezpečené finančnými prostriedkami
4) pohyblivá úroková sadzba naviazaná na aktuálnu BASE RATE
5) platí pre refixácie úverov


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/urokove-sadzby-uverove-produkty/