1. Životné momenty
 2. /
 3. Život a rodina
 4. /
 5. Správa osobných financií
 6. /
 7. ESG fondy: Čo sú a ako začať so spoločensky zodpovedným investovaním?
Publikovaný 26.09.2021 / Upravený 21.11.2023

ESG fondy: Čo sú a ako začať so spoločensky zodpovedným investovaním?

Trend zodpovednosti a ochrany nielen životného prostredia sa rozšíril už aj do sveta investovania. Čoraz populárnejšími sa preto stávajú ESG fondy. Chceli by ste do nich investovať aj vy? Prevedieme vás procesom ESG investovania.

ESG fondy: Čo sú a ako začať so spoločensky zodpovedným investovaním?

V článku sa dozviete:

 1. Čo je to spoločensky zodpovedné investovanie?
 2. Čo sú to ESG fondy a ako sa ráta ESG skóre?
 3. Výnosnosť udržateľného investovania
 4. Ako môžete investovať do ESG fondov?
 5. Ako je to s ESG investovaním na Slovensku?

Čo sú ESG fondy a spoločensky zodpovedné investovanie?

ESG investovanie, alebo po slovensky spoločensky zodpovedné investovanie, znamená, že investor sa pri rozhodovaní o tom, kam vloží svoje peniaze, nepozerá len na výnos, ale zaujíma sa aj o to, akým spôsobom sa tento výnos dosiahne.

Takýto typ investovania si získava čoraz väčšiu obľubu medzi investormi. Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu Tatra Asset Management, trochu nadsadene hovorí o „miléniu uvedomelých spotrebiteľov“.

„Nezaujíma ich iba kvalita a cena produktu, zaujímajú sa aj o firmu, ktorá produkt vyrobila. V ich očiach by táto firma mala byť pri podnikaní zodpovedná, transparentná a etická, mala by podporovať ľudské práva a spĺňať prísne environmentálne kritériá,“ vysvetľuje.

Investorovi záleží na tom, či firma, do ktorej investuje, nedosahuje zisk na úkor životného prostredia, alebo či nevyužíva pochybné praktiky. Zameriava sa na spoločnosti, ktoré samy na prostredie pozitívne vplývajú. Napríklad tým, že sa podieľajú na ochrane prírody, znižujú spotrebu vody, emisií či energií, alebo podporujú projekty zamerané na rozvoj miestnych komunít.

Podľa akých kritérií spoznáme ESG investovanie?

Spoločensky zodpovedné investovanie sa realizuje prostredníctvom ESG fondov. Na čo kladú dôraz ESG investície?

ESG fondy sú také, ktoré investujú do firiem spĺňajúcich prísne kritériá udržateľnosti.

To, do akej miery ich spĺňajú, určuje ich ESG skóre. Čím je ESG rating vyšší, tým je firma trvalo udržateľnejšia.

Názov ESG pochádza z anglického spojenia „environmental, social and governance“. Skrývajú sa za ním 3 kritériá, ktoré sa pri zodpovednom investovaní zohľadňujú: 

placeholder
 • E (Environmental) označuje životné prostredie. Pri tomto kritériu sa pozerá napríklad na to, aká je spotreba energií spoločnosti, koľko produkuje emisií a odpadu, či recykluje alebo znečisťuje, alebo ako sa pričiňuje o ochranu prírodných zdrojov.
 • S (Social) berie do úvahy sociálne aspekty. Zohľadňuje sa to, aké sú vo firme pracovné podmienky, či sa neporušujú ľudské práva, nepoužíva detská alebo nútená práca, alebo či proces výroby nepoškodzuje zdravie zamestnancov i okolia.
 • G (Corporate Governance) pokrýva spôsob riadenia podniku, jeho nezávislosť a transparentnosť. Kontroluje sa, či v spoločnosti nevznikajú konflikty záujmov alebo nekvitne korupcia a rodinkárstvo.

V posledných rokoch sú firmy s vysokým ESG skóre nepriamo zvýhodňované. Majú ľahší prístup k dotáciám alebo k daňovým úľavám. Spoločnosti, ktoré sa vydávajú opačnou cestou, teda majú nízke ESG skóre, sú zase sankcionované. Čoraz častejšie sa stretávajú s obmedzeniami ako vyššie clá a daňové zaťaženie.

Sú investície do ESG fondov výnosnejšie?

Dnes si čoraz viac spotrebiteľov volí „správne“ produkty a zodpovedný prístup k podnikaniu. Tento fenomén si všimla aj investičná sféra. To, či bude práve preto ESG investovanie výnosnejšie, vysvetlil Martin Smrek:

„Investovanie do spoločensky zodpovedných firiem je postavené na racionálnom očakávaní, že ich produkty budú spotrebiteľmi preferované, ich podnikanie bude dlhodobo úspešné, a teda odmenené vo forme zisku.

Fondy investujúce v súlade s kritériami ESG sa vo svete tešia mimoriadnemu záujmu. Objem aktív do nich investovaných každoročne rastie a v súčasnosti sú po celom svete takto zainvestované takmer 2 bilióny amerických dolárov. ESG fondy predstavujú príležitosť pre investorov podieľať sa na úspechu podnikania spoločensky zodpovedných firiem.

Môžete získať zaujímavý výnosový potenciál, ako aj dobrý pocit z investície.

Na druhej strane, nevýhodou ESG investovania môže byť skutočnosť, že ignoruje odvetvia, ktoré síce nie sú spoločensky zodpovedné, ale môžu byť profitabilné (tabak, alkohol, gambling, zbrane...) a môžu v sebe niesť určitú rizikovú výnosovú prémiu.

Nedá sa preto jednoznačne povedať, či ESG produkt bude mať vyšší alebo nižší výnos ako porovnateľný produkt, ktorý nezohľadňuje ESG kritériá. V každom prípade platí, že ESG investovanie je primárne o výnose. Ale tento klasický investičný cieľ posúva ešte o krok ďalej. Môžete získať zaujímavý výnosový potenciál, ako aj dobrý pocit z investície.“

Aký je rozdiel medzi klasickým a ESG investovaním?

Pri klasickom aj ESG investovaní je cieľom dosiahnuť výnos pri zvolenej miere rizika. Akurát pri ESG investovaní je dôležitý aj spôsob, akým bude tento výnos dosiahnutý.

„Je na rozhodnutí investora, či chce investovať klasicky, alebo by chcel dobrú investíciu spojiť aj so svojimi osobnými hodnotami. V takom prípade je výber podielových fondov investujúcich v súlade s ESG princípmi tým správnym krokom,“ hovorí Martin Smrek.

Kľúčovú úlohu pri ESG investovaní zohráva tzv. negatívny skríning. „Počas neho sa z potenciálnych investičných možností vylúčia firmy, ktoré nespĺňajú etické, sociálne alebo environmentálne kritériá, a vyberajú sa tie, ktoré vysokou mierou prispievajú k spoločenskému rozvoju,“ vysvetľuje Smrek.

placeholder

Zásady klasického aj ESG investovania

Okrem výberu portfólia podľa prísnych ESG kritérií by ste sa mali držať niekoľkých zásad:

 • Pred investovaním zhodnoťte stav svojich financií a stanovte si sumu, ktorú budete investovať. Jej výška je individuálna, no mala by byť taká, ktorú dokážete investovať pravidelne, napríklad každý mesiac, a dlhodobo.
 • Realisticky si nastavte investičný horizont, teda obdobie ESG investovania. Každý investičný produkt má stanovenú odporúčanú dobu investovania. Mali by ste ju dodržať, inak riskujete, že nedosiahnete želaný výnos alebo sa dostanete do straty.
 • Dôležitá je aj ESG investičná stratégia. Určí, či budete investovať konzervatívne, vyvážene alebo dynamicky. Platí, že čím vyšší je možný výnos, tým vyššia je aj miera rizika. Martin Smrek radí: „Neinvestujte do akcií jedinej firmy. Hlavnou výhodou podielových fondov je široká diverzifikácia. Tie neinvestujú do jednej, piatich či desiatich firiem. V ich portfóliách sa spravidla nachádzajú stovky firiem, aby sa prípadný neúspech jednej mohol kompenzovať úspechom inej.“
 • Ak neviete, ako postupovať, nechajte si poradiť. Svet investovania je komplexný a môže byť pre laika komplikovaný. Ak nechcete prísť o peniaze pre unáhlené rozhodnutie alebo pre neznalosť, sadnite si s odborníkom, ktorý vám pomôže zorientovať sa na finančnom trhu a odporučí, ako najlepšie zhodnotiť vaše úspory.

Funguje ESG investovanie aj na Slovensku?

O ESG investovanie je vo svete čoraz väčší záujem, no na Slovensko si hľadá cestu len pomaly. „Detailnejšie prieskumy na túto tému zatiaľ nie sú k dispozícii, no slovenskí ESG investori sú stále vo výraznej menšine. Dá sa však predpokladať, že typický slovenský investor do ESG fondov má do 40 rokov a žije vo väčšom meste,“ vysvetľuje Smrek.

ESG fondy sa na Slovensku prvýkrát objavili na začiatku minulej dekády. Tatra Asset Management už v roku 2010 uviedol prvý slovenský spoločensky zodpovedný fond. Sám Martin Smrek priznáva, že trochu predbehli dobu a záujem o fond bol v porovnaní s inými fondmi nižší.

Situácia sa ale mení: „V poslednom období sledujeme výraznejšiu komunikáciu ESG fondov, aktíva v nich zaujímavo rastú.“ Aj preto Tatra banka pripravila veľkú produktovú ESG novinku. Je ňou osobitná rodina podielových fondov, ktoré budú investovať spoločensky zodpovedne.

placeholder

Ako investovať do ESG fondov?

Do ESG fondov sa investuje podobne ako do klasických fondov. Je možné investovať naraz väčšiu sumu, ako aj pravidelne, každý mesiac, menšie sumy formou investičného sporenia. Práve postupné rozloženie investície dokáže znížiť riziko nesprávneho načasovania investície a zvyšuje predpoklady na úspech pri investovaní.

Do ESG fondov viete investovať v pobočkách, ale aj pohodlne a bezpečne cez digitálne kanály, akými sú mobilná aplikácia Tatra banka alebo Internet bankingTB.

placeholder

Tip:

Hlavným cieľom investovania je zhodnocovanie peňazí. Investovanie do Fondov pre modrú planétuTB ide ešte o krok ďalej. Môžete získať zaujímavý výnosový potenciál, ako aj dobrý pocit z investície.

Zistiť viac

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/esg-investovanie-ako-zacat/