1. Životné momenty
  2. /
  3. Príprava na dôchodok
  4. /
  5. Ako sa správne a včas pripraviť na odchod do dôchodku

Ako sa správne a včas pripraviť na odchod do dôchodku

Odchod do dôchodku začnú mnohí riešiť až vtedy, keď sa to stane dostatočne aktuálnou témou, väčšinou teda pár rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku. Na jednej strane sa niet čomu čudovať. Kto z nás vie, čo sa stane o 10, 20 alebo 30 rokov? Zdá sa to ako veľmi vzdialená budúcnosť.

Dôchodok
Dôchodok

V článku sa dozviete

 

Aktualizované 14. 01. 2022.  

Stratégia
Stratégia

Výhodu však majú vždy tí, ktorí sú dobre pripravení. A v prípade budúcich dôchodcov to bude platiť dvojnásobne. V spolupráci s generálnym riaditeľom Phinance s. r. o. Martinom Novákom sme pre vás pripravili päť jednoduchých krokov, ako sa v zložitej téme dôchodkov nestratiť. 

1. Stanovte si stratégiu

Možno najmä pre staršie ročníky je hneď prvý bod nášho zoznamu trochu mätúci. Prečo a akú stratégiu by som si mal nastavovať kvôli dôchodku? Ak budem počas života poctivo pracovať a odvádzať dane, štát sa o mňa v starobe postará. Čo platilo v minulosti, však nemusí platiť dnes, alebo o niekoľko rokov. Poďme si vysvetliť, ako funguje štátny dôchodok.

Starobným dôchodcom s nárokom na mesačnú finančnú dávku od štátu sa oficiálne stanete po splnení dvoch podmienok:

  • dosiahnete dôchodkový vek
  • najmenej 15 rokov ste dôchodkovo poistení v sociálnej poisťovni. 

Dôchodok vyplácaný štátom prostredníctvom Sociálnej poisťovne tvorí I. pilier celého dôchodkového systému. Peniaze, ktoré pracujúci zaplatia na dôchodkovom poistení, sa obratom použijú na vyplácanie dôchodkov pre nepracujúcich. 

Menej detí dnes znamená menej pracujúcich v budúcnosti, ktorí budú prispievať na starobné dôchodky pracujúcej generácie.

Čítajte aj:

Sporenie na dôchodok Život a rodina Sporenie na dôchodok
Čas
Čas

Na Slovensku však máme od roku 2003 tri dôchodkové piliere. Vláda sa rozhodla pre reformu dôchodkového systému na základe demografického vývoja na Slovensku, ktorý dlhodobo naznačuje starnutie populácie. To znamená, že sa rodí stále menej detí. Menej detí dnes znamená menej pracujúcich v budúcnosti, ktorí budú prispievať na starobné dôchodky pracujúcej generácie. 

Na základe toho môžeme predpokladať, že v budúcnosti bude musieť vláda pristúpiť k zvýšeniu daní alebo k zníženiu dôchodku vyplácaného štátom - teda dôchodku z I. piliera. Na ktorú verziu sa chcete spoliehať radšej? Najlepším riešením je spoliehať sa na vlastné peniaze. Neznamená to, že si musíte mesačne odkladať horibilné čiastky peňazí. V sporení na dôchodok vám pomôže štát, zamestnávateľ a správne načasovaná stratégia sporenia.

Dve podmienky pre efektívne nastavenie dôchodkového sporenia: 

Určite si čas, ktorý vám na sporenie ostáva.

Od roku 2020 platia nové pravidlá pre stanovenie výšky veku odchodu do starobného dôchodku. Predovšetkým bol stanovený vek na odchod do dôchodku pre všetkých poistencov.

Horná hranica je 64 rokov pričom môže byť znížená vzhľadom na počet vychovaných detí. Platí to rovnako pre ženy, ako aj pre mužov.

----------------------
Tabuľka 1 a 2: Jednoduchý prehľad veku odchodu do dôchodku

Rok narodenia poistenca

Dôchodkový vek

mužov

žien s počtom vychovaných detí

 

0

1

2

3 alebo 4 

5 a viac

1955

62 r 76 d

62 r 76 d

62 r 76 d

60 r 3 m

58 r 6 m

56 r 9 m

1956

62 r 139 d

62 r 139 d

62 r 139 d

61 r

59 r 3 m

57 r 6 m

1957

62 r 6 m

62 r 6 m

62 r 6 m

61 r 9 m

60 r

58 r 3m

1958

62 r 8 m

62 r 8 m

62 r 7 m

62 r 1 m

60 r 9 m

59 r

1959

62 r 10 m

62 r 10 m

62 r 8 m

62 r 5 m

61 r 6 m

59 r 9 m

1960

63 r

63 r

62 r 10 m

62 r 9 m

61 r 10 m

60 r 6 m

1961

63 r 2 m

63 r 2 m

63 r

63 r

62 r 2 m

61 r 3 m

1962

63 r 4m

63 r 4 m

63 r 2 m

63 r

62 r 6 m

61 r 7 m

1963

63 r 6m

63 r 6 m

63 r 5 m

63 r

62 r 6 m

61 r 11 m

1964

63 r 8m

63 r 8 m

63 r 6 m

63 r

62 r 6 m

62 r 3 m

1965

63 r 10m

63 r 10 m

63 r 6 m

63 r

62 r 6 m

62 r 6 m

1966 a viac

64 r

64 r

63 r 6 m

63 r

62 r 6 m

62 r 6 m

Rok narodenia poistenca

Dôchodkový vek mužov s počtom vychovaných detí

1

2

3 a viac

1958

62 r 8 m

62 r 8 m

62 r 6 m

1959

62 r 10 m

62 r 10 m

62 r 6 m

1960

63 r

63 r

62 r 6 m

1961

63 r 2 m

63 r

62 r 6 m

1962

63 r 4 m

63 r

62 r 6 m

1963 a viac

63 r 6 m

63 r

62 r 6 m

-----------------------------------------------------------------
Zdroj: Príloha zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

II. pilier
II.
pilier

Určite si sumu, akú chcete mať na dôchodku nasporenú.

Pre zachovanie životného štandardu, na aký ste zvyknutí z produktívneho veku, by mala byť mesačná dávka vášho dôchodku vo výške aspoň 2/3 vášho súčasného príjmu. 

Každý človek v produktívnom veku by si mal odkladať časť zo svojej mzdy na svoj súkromný dôchodkový účet, kde sa jeho príspevky zhodnocujú. Poučky hovoria, že by to malo byť okolo 10 % z príjmu, no v praxi platí, že čím skôr začnete, tým vám na danú cieľovú sumu na dôchodku stačí odkladať mesačne menej peňazí,” radí Martin Novák.

Stanovte si čas odchodu do dôchodku

2. Vstúpte do II. piliera

Čím skôr-tým lepšie platí aj v prípade vstupu do II. piliera. Ak tento krok ešte stále zvažujete, mali by ste vedieť, že vstúpiť do II. piliera môžete maximálne do 35 rokov.

Čo je to II. pilier a ako funguje?

Garantom sporenia v II. pilieri je štát. Odvody, ktoré váš zamestnávateľ platí do Sociálnej poisťovne sa rozdelia a ich časť pôjde na váš osobný dôchodkový účet, kde sa budú ďalej investovať a zhodnocovať. Dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorá bude spravovať váš dôchodkový účet si vyberiete sami a môžete ju kedykoľvek zmeniť. Peniaze na účte sú vaším osobným majetkom a môžete ich kedykoľvek kontrolovať. Sporenie v II. pilieri vás nebude stáť žiadne peniaze navyše a pri dobre zvolenej stratégií si môžete nasporiť dosť veľkú sumu na spokojný dôchodok.

To, či budú úspory z II. piliera dostatočné pre daného budúceho dôchodcu je veľmi individuálne. Záleží hlavne na dobe sporenia na dôchodok, výške príjmu sporiteľa a na investičnej stratégii, ktorú si sporiteľ zvolil. Efektívne nastavenie pre zabezpečenie dôchodku z môjho pohľadu je využiť II. pilier a nastaviť si indexový fond. Samozrejme nastavenie fondu závisí do veľkej miery od veku sporiteľa. Plus využiť možnosť III. piliera, ak zamestnávateľ ponúka túto možnosť.”

III. pilier
III.
pilier

3. Vstúpte do III. piliera

III. pilier je doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je dobrovoľné. Mesačné príspevky na doplnkový dôchodkový účet si platí zamestnanec samostatne. Zamestnávateľ mu môže na sporenie prispievať, ale nie je to jeho povinnosťou.

Určite je prínosné, ak má sporiteľ možnosť od firmy kde pracuje, využiť možnosť III. piliera, kde mu zamestnávateľ dáva príspevky navyše. V takomto prípade sa zvyšuje šanca sporiteľa mať vyšší príjem v dôchodkovom veku. Odporúčam využívať III. pilier najmä v prípade, kedy podporuje túto možnosť aj zamestnávateľ.”

Výnimka: Tvoria ju zamestnanci s rizikovým povolaním, pre ktorých je vstup do III. piliera povinný. Rovnako je povinný prispievať im do sporenia v III. pilieri ich zamestnávateľ.
Využite III.pilier ak podporuje túto možnosť váš zamestnávateľ

4. Nastavte si sporenie v investičných fondoch

 

Tento krok sa týka najmä živnostníkov a osôb, ktorým zamestnávateľ neprispieva na sporenie v III. pilieri. 

Živnostníkom sa dôchodok vypočíta rovnako ako zamestnancom.

Na výpočet výšky dôchodku sa použije počet rokov, počas ktorých ste boli dôchodkovo poistení ako zamestnanec, alebo ste si platili odvody ako živnostník. 

Sociálna poisťovňa vypočíta sumu starobného dôchodku pomocou vzorca: POMB × ODB × ADH.

POMB – priemerný osobný mzdový bod 
ODB – obdobie dôchodkového poistenia
ADH – aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky (pre rok 2020 je to 13,6361 EUR)

Aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky nemáte možnosť ovplyvniť, je určená zákonom. Obdobie dôchodkového poistenia áno. Platí priama úmera - čím dlhšie ste boli dôchodkovo poistení, tým vyšší bude váš dôchodok. 

Najdôležitejším faktorom je ale POMB - priemerný osobný mzdový bod. Na výpočet POMB sa použije všeobecný vymeriavací základ vo vzťahu k priemernej mzde na Slovensku. Inak povedané, z akej sumy ste platili odvody. 

A tu sa dostávame k hlavnému problému veľkej časti živnostníkov. V súčasnosti si viac ako 80 % živnostníkov platí len minimálne odvody. To pre nich síce znamená viac peňazí dnes, no v starobe ich môže nepríjemne zaskočiť nízka suma dôchodku, a to nielen z I. piliera, ale aj z II. piliera. Nízka výška odvodov totiž znamená aj nízku nasporenú sumu v II. pilieri a následne nízky dôchodok z II. piliera. Individuálne sporenie v III. pilieri má preto pre nich ešte väčší význam a mal by na to myslieť každý.

Dôchodkové
Dôchodkové

Chcete začať sporiť na dôchodok?

Obráťte sa na našich špecialistov na dôchodok a začnite sporiť ešte dnes.

sporenie
spo
re
nie
Výpočet

po
čet

„Pre živnostníkov je vytvorenie súkromného investičného účtu zameraného na vytvorenie úspor na dôchodok absolútne kľúčové. Tým, že väčšina živnostníkov platí minimálne odvody do Sociálne poisťovne, môže očakávať aj minimálny dôchodok. Preto je dôležité sa v tomto smere spoliehať naozaj iba sám na seba a začať sporiť čo najskôr,” vysvetľuje Martin Novák.

Príklad pre výpočet výšky dôchodku:

Pre výpočet výšky dôchodku na Slovensku nie je podstatné koľko peňazí ste zaplatili na odvodoch poisťovni, ale aký bol váš vymeriavací základ - teda z akej sumy boli odvody vypočítané. Tento vymeriavací základ sa spriemeruje za jeden kalendárny rok a porovná s priemernou mzdou na Slovensku. 

Zmeny vo výške minimálneho dôchodku nastali aj v roku 2020

Sporenie v II. pilieri vás nebude stáť žiadne peniaze navyše.

Príklad: Ak vaša mzda v roku 2008 bola 800 EUR mesačne a priemerná mzda na Slovensku 1000 EUR, tak dosiahnete hodnotu 0,8. Pri mzde 1500 EUR by bola vaša hodnota 1,5. 

Táto hodnota sa vypočíta za každý odpracovaný rok, ktorý sa započítava do dôchodku. Všetky hodnoty sa sčítajú a výsledné číslo sa vydelí počtom rokov, z ktorých sa dôchodok počíta. Týmto spôsobom zistíme hodnotu POMB - priemerného osobného mzdového bodu. 

Príklad: Aby sme sa nezamotali v zložitých výpočtoch, trochu si to zjednodušíme a budeme sa tváriť, že ste 35 rokov pracovali za tú istú mesačnú mzdu, a ani priemerná mzda na Slovensku sa za tie roky nijako nezmenila. Pri mesačnej mzde 500 EUR a priemernej mesačnej mzde 1000 EUR dosiahnete hodnotu 0,5 za každý odpracovaný rok. Tieto hodnoty spočítame a následne vydelíme počtom rokov. 

0,5 x 35 ÷ 35 = 0,5

Keďže máme čísla za každý rok rovnaké, výpočet je veľmi jednoduchý. Tie zložitejšie necháme na pracovníkov Sociálnej poisťovne.

Do vzorca na výpočet dôchodku už doplníme len hodnotu ODB - obdobie dôchodkového poistenia a ADH - aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky (určuje štát)

Výsledný výpočet dôchodku:

POMB x ODB x ADH
0,5 × 35 × 13,6361 = 238,70 EUR
(po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor)

Skutočný dôchodok by bol nakoniec predsa len vyšší, keďže od roku 2015 máme uzákonený minimálny dôchodok. Zmeny vo výške minimálneho dôchodku nastali aj v roku 2020. Jeho výška bude naviazaná na priemernú mzdu na Slovensku a pravidelne sa bude zvyšovať podľa rastu priemernej mzdy a životného minima. Aby vám bol priznaný minimálny dôchodok, po novom musíte byť dôchodkovo poistení minimálne 30 rokov.

Disciplína
Dis
ci
plí
na

5. Dodržujte disciplínu pri dlhodobom investovaní 

Povedzme, že zamestnanec vstúpil do II. piliera a zamestnávateľ mu navyše umožnil sporiť v III. pilieri. Živnostník si založil súkromný investičný účet, aby si aj napriek minimálnym odvodom zabezpečil optimálny príjem v starobe. Obaja sú na najlepšej ceste, ako si vybudovať dobré finančné zázemie v dôchodku. Ostáva im už len jediné. Byť v sporení disciplinovaný a dodržiavať stanovený investičný horizont. Nevyberať peniaze hneď ako poklesnú fondy a byť trpezlivý. 

Ak sa pravidelne nepohybujete vo svete financií, pri stanovení najlepšej investičnej stratégie sa poraďte so skúseným finančným poradcom alebo špecialistami na dôchodkové sporenie vo vašej banke.

Je prínosné, ak má sporiteľ možnosť od firmy kde pracuje, využiť možnosť III. piliera, kde mu zamestnávateľ dáva príspevky navyše.

 

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/odchod-do-dochodku/