Ponuka fondov

Cieľom sporenia v III. pilieri je vybudovanie dostatočných úspor pre váš lepší život na dôchodku. Vaše príspevky sú zhodnocované investovaním do fondov za účelom dosahovania dlhodobo atraktívnych výnosov.

Komfortná cesta za lepším dôchodkom

 

DDS Tatra banky ako jediná doplnková dôchodková spoločnosť na Slovensku využíva unikátnu personalizovanú investičnú stratégiu Comfort lifeTB. Tá sa prispôsobuje a mení s ohľadom na váš vek. Od prvého až po posledný zaslaný príspevok si počas celej doby sporenia vystačíte s jediným fondom.

Vyhľadávame investičné príležitosti po celom svete a dokážeme pružne reagovať na aktuálne trendy a vývoj na finančných trhoch. Vďaka tomu profitujete zo širokého portfólia, od dynamických aktív najväčších medzinárodných spoločností ako Google, Apple, Amazon a pod., cez realitné investície až po komodity a dlhopisy.

Ako to funguje?

Comfort lifeTB zjednodušene znamená dynamické investovanie na začiatku a ochrana úspor v záverečnej fáze sporenia.

  • Váš fond sa v prvých rokoch sporenia zameriava na čo najvyšší výnos a investuje najmä do rastových aktív, akými sú napríklad akcie. Vhodne nastavené investovanie zároveň z dlhodobého hľadiska prekonáva infláciu a chráni vaše úspory pred znehodnotením.
  • S vašim pribúdajúcim vekom sa pomer investícii začne automaticky meniť v prospech konzervatívnejších aktív. Dôvodom je ochrana vašich úspor pred neočakávanými poklesmi finančných trhov v období pred blížiacim sa dôchodkom, kedy je hodnota vašich úspor najvyššia. 

Comfort lifeTB vs. konkurenčné fondy

Vhodne zvolený fond sa prispôsobuje vášmu veku a preto nie je počas sporenia potrebné meniť investičnú stratégiu.

Fondy Comfort lifeTB majú aktívne riadené portfólio, ktoré dokáže flexibilne reagovať na globálny vývoj udalostí.

Automatické skonzervatívnenie v závere sporenia chráni vaše úspory pred poklesom finančných trhov.

 

Výber fondov

Rastové aktíva
Akcie, realitné investície, komodity a iné
Konzervatívne aktíva
Dlhopisy, terminované účty a iné
40 35 30 25 20 15 10 5 0 roky do dôchodku

Pre klientov narodených v januári 1991 a neskôr.

Kľúčové informácie o fonde Informácie o fonde

Pre klientov narodených v období medzi januárom 1981 a decembrom 1990.

Kľúčové informácie o fonde Informácie o fonde

Pre klientov narodených v období medzi januárom 1971 a decembrom 1980.

Kľúčové informácie o fonde Informácie o fonde

Pre klientov narodených v období medzi novembrom 1961 a decembrom 1970.

Kľúčové informácie o fonde Informácie o fonde

Pre klientov narodených v októbri 1961 a skôr.

Kľúčové informácie o fonde Informácie o fonde
monthly-report-icon

Mesačný report

Mesačné reporty obsahujú prehľad o investíciach vo fonde, historickú výkonnosť fondu, komentár portfólio manažéra k dôležitým udalostiam na finančných trhoch v danom mesiaci a podobne. Staršie reporty nájdete v archíve dokumentov.

Ako a kde si otvorím III. pilier?

V mobilnej aplikácii Tatra banka* Mobilná aplikácia
Online cez Internet banking* Internet banking
Telefonicky cez DIALOG live Zavolajte mi
Osobne v pobočke Najbližšia pobočka

*Platí len pre klientov Tatra banky s Účtom pre modrú planétuTB.
Otvorte si účet online do pár minút

Upozornenie:
S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. 

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Blogy
Tri príbehy poberateľov dôchodku z 3. piliera

Tri príbehy poberateľov dôchodku z 3. piliera

Otvorenie dôchodkového sporenia je prvý krok na ceste k lepšiemu dôchodku. Dokazujú to aj príbehy našich klientov.

Blogy
Všetci chcú indexové fondy. My nie

Všetci chcú indexové fondy. My nie

Indexové fondy sa posledné roky tešia na Slovensku veľkej popularite. Všetky penzijné spoločnosti – v druhom aj treťom pilieri – ich majú vo svojej aktuálnej ponuke. My v DDS Tatra banky sme sa rozhodli ísť inou cestou.

Blogy
Komerčné nehnuteľnosti prispievajú k výnosu aj stabilite dôchodkového sporenia

Komerčné nehnuteľnosti prispievajú k výnosu aj stabilite dôchodkového sporenia

Dôchodkové úspory si vytvárame desiatky rokov a tak ich celková hodnota môže napokon tvoriť najväčšiu časť nášho finančného majetku. Aj preto v DDS Tatra banky považujeme za nesmierne dôležité, aby sa dôchodkové úspory našich klientov zhodnocovali pri maximálnej miere obozretnosti.

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/ponuka-fondov/