Ponuka fondov

Cieľom sporenia v III. pilieri je vybudovanie dostatočných úspor pre váš lepší život na dôchodku. Vaše príspevky sú zhodnocované investovaním do fondov za účelom dosahovania dlhodobo atraktívnych výnosov.

Vyšší výnos, lepší dôchodok

Komfortná cesta za lepším dôchodkom

DDS Tatra banky ako jediná doplnková dôchodková spoločnosť na Slovensku využíva unikátnu personalizovanú investičnú stratégiu Comfort lifeTB. Tá sa prispôsobuje a mení s ohľadom na váš vek. Od prvého až po posledný zaslaný príspevok si počas celej doby sporenia vystačíte s jediným fondom.

Vyhľadávame investičné príležitosti po celom svete a dokážeme pružne reagovať na aktuálne trendy a vývoj na finančných trhoch. Vďaka tomu profitujete zo širokého portfólia, od dynamických aktív najväčších medzinárodných spoločností ako Google, Apple, Amazon a pod., cez komodity až po nehnuteľnosti a dlhopisy.

 

Ako to funguje?

Comfort lifeTB zjednodušene znamená dynamické investovanie na začiatku a ochrana úspor v záverečnej fáze sporenia.

Váš fond sa v prvých rokoch sporenia zameriava na čo najvyšší výnos a investuje najmä do rastových aktív, akými sú napríklad akcie. Vhodne nastavené investovanie zároveň z dlhodobého hľadiska prekonáva infláciu a chráni vaše úspory pred znehodnotením.

S vašim pribúdajúcim vekom sa pomer investícii začne automaticky meniť v prospech konzervatívnejších aktív. Dôvodom je ochrana vašich úspor pred neočakávanými poklesmi finančných trhov v období pred blížiacim sa dôchodkom, kedy je hodnota vašich úspor najvyššia. 

Graf Comfort life

Comfort lifeTB vs. konkurenčné fondy

Vhodne zvolený fond sa prispôsobuje vášmu veku a preto nie je počas sporenia potrebné meniť investičnú stratégiu.

Fondy Comfort lifeTB majú aktívne riadené portfólio, ktoré dokáže flexibilne reagovať na globálny vývoj udalostí.

Automatické skonzervatívnenie v závere sporenia chráni vaše úspory pred poklesom finančných trhov.

 

Výber fondov

Rastové aktíva
Akcie, komodity, realitné investície a iné
Konzervatívne aktíva
Dlhopisy, terminované účty a iné
40 35 30 25 20 15 10 5 0 roky do dôchodku

Pre klientov narodených v januári 1991 a neskôr.

Kľúčové informácie o fonde Informácie o fonde

Pre klientov narodených v období medzi januárom 1981 a decembrom 1990.

Kľúčové informácie o fonde Informácie o fonde

Pre klientov narodených v období medzi januárom 1971 a decembrom 1980.

Kľúčové informácie o fonde Informácie o fonde

Pre klientov narodených v období medzi januárom 1961 a decembrom 1970.

Kľúčové informácie o fonde Informácie o fonde

Pre klientov narodených v auguste 1961 a skôr.

Kľúčové informácie o fonde Informácie o fonde
monthly-report-icon

Mesačný report

Mesačné reporty obsahujú prehľad o investíciach vo fonde, historickú výkonnosť fondu, komentár portfólio manažéra k dôležitým udalostiam na finančných trhoch v danom mesiaci a podobne. Staršie reporty nájdete v archíve dokumentov.

Ako a kde si otvorím III. pilier?

Online cez Internet banking* Internet banking
Telefonicky cez DIALOG live Zavolajte mi
Osobne v pobočke Najbližšia pobočka

*Platí len pre klientov Tatra banky s Účtom pre modrú planétuTB.
Otvorte si účet online do pár minút

Upozornenie:
S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. 

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Blogy
Ako predísť nízkemu dôchodku

Ako predísť nízkemu dôchodku

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, o koľko môže klesnúť váš príjem odchodom do dôchodku?

Blogy
Vyše 400-tisíc Slovákov prerába na 2. pilieri. A čo vy?

Vyše 400-tisíc Slovákov prerába na 2. pilieri. A čo vy?

Ak ste si založili 2. pilier s tým, že si nasporíte na dôchodok viac ako len v 1. pilieri, mali by ste spozornieť. Možno aj vy patríte k státisícom sporiteľov, ktorí majú peniaze v nesprávnom fonde

Novinky
Inflácia vám nemusí prerásť cez hlavu

Inflácia vám nemusí prerásť cez hlavu

Zvyšovanie cien, inak povedané inflácia, je dobre známy ekonomický jav. O čom sa hovorí menej, je jej vplyv na dlhodobé úspory, vrátane dôchodkových

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/ponuka-fondov/