Ponuka fondov DDS Tatra banky

Cieľom sporenia v III. pilieri je vybudovanie dostatočných úspor pre váš lepší život na dôchodku. Vaše príspevky sú zhodnocované investovaním do fondov za účelom dosahovania dlhodobo atraktívnych výnosov.

Komfortná cesta za lepším dôchodkom

 

DDS Tatra banky ako jediná doplnková dôchodková spoločnosť na Slovensku využíva unikátnu personalizovanú investičnú stratégiu Comfort lifeTB. Tá sa prispôsobuje a mení s ohľadom na váš vek. Od prvého až po posledný zaslaný príspevok si počas celej doby sporenia vystačíte s jediným fondom.

Vyhľadávame investičné príležitosti po celom svete a dokážeme pružne reagovať na aktuálne trendy a vývoj na finančných trhoch. Vďaka tomu profitujete zo širokého portfólia, od dynamických aktív najväčších medzinárodných spoločností ako Google, Apple, Amazon a pod., cez realitné investície až po komodity a dlhopisy.

Ako to funguje?

Comfort lifeTB zjednodušene znamená dynamické investovanie na začiatku a ochrana úspor v záverečnej fáze sporenia.

  • Váš fond sa v prvých rokoch sporenia zameriava na čo najvyšší výnos a investuje najmä do rastových aktív, akými sú napríklad akcie. Vhodne nastavené investovanie zároveň z dlhodobého hľadiska prekonáva infláciu a chráni vaše úspory pred znehodnotením.
  • S vašim pribúdajúcim vekom sa pomer investícii začne automaticky meniť v prospech konzervatívnejších aktív. Dôvodom je ochrana vašich úspor pred neočakávanými poklesmi finančných trhov v období pred blížiacim sa dôchodkom, kedy je hodnota vašich úspor najvyššia. 

Comfort lifeTB vs. konkurenčné fondy

Vhodne zvolený fond sa prispôsobuje vášmu veku a preto nie je počas sporenia potrebné meniť investičnú stratégiu.

Fondy Comfort lifeTB majú aktívne riadené portfólio, ktoré dokáže flexibilne reagovať na globálny vývoj udalostí.

Automatické skonzervatívnenie v závere sporenia chráni vaše úspory pred poklesom finančných trhov.

 

Výber fondov

Rastové aktíva
Akcie, realitné investície, komodity a iné
Konzervatívne aktíva
Dlhopisy, terminované účty a iné
40 35 30 25 20 15 10 5 0 roky do dôchodku

Pre klientov narodených v apríli 1988 a neskôr.

Kľúčové informácie o fonde Informácie o fonde

Pre klientov narodených v období medzi júlom 1979 a marcom 1988.

Kľúčové informácie o fonde Informácie o fonde

Pre klientov narodených v období medzi decembrom 1970 a júnom 1979.

Kľúčové informácie o fonde Informácie o fonde

Pre klientov narodených v období medzi novembrom 1961 a novembrom 1970.

Kľúčové informácie o fonde Informácie o fonde

Pre klientov narodených v októbri 1961 a skôr.

Kľúčové informácie o fonde Informácie o fonde
monthly-report-icon

Mesačný report

Mesačné reporty obsahujú prehľad o investíciach vo fonde, historickú výkonnosť fondu, komentár portfólio manažéra k dôležitým udalostiam na finančných trhoch v danom mesiaci a podobne. Staršie reporty nájdete v archíve dokumentov.

Ako a kde si otvorím III. pilier?

V mobilnej aplikácii Tatra banka* Mobilná aplikácia
Online cez Internet banking* Internet banking
Telefonicky cez DIALOG live Zavolajte mi
Osobne v pobočke Najbližšia pobočka

*Platí len pre klientov Tatra banky s Účtom pre modrú planétuTB.
Otvorte si účet online do pár minút

Upozornenie:
S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. 

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Blogy
Dôchodkové fondy dosahujú atraktívne zhodnotenia

Dôchodkové fondy dosahujú atraktívne zhodnotenia

Dôchodkovým fondom sa počas posledného roka darilo a klienti v III. pilieri v súčasnosti dosahujú nadštandardné zhodnotenie svojich úspor.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 4. 2024

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 4. 2024

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Blogy
Záujem Sloveniek a Slovákov o dôchodkové sporenie rastie najrýchlejšie za viac ako 15 rokov

Záujem Sloveniek a Slovákov o dôchodkové sporenie rastie najrýchlejšie za viac ako 15 rokov

V posledných rokoch vidíme rastúci záujem Slovákov o dôchodkové sporenie. Stále väčšia časť z nás preberá zodpovednosť za príjem počas dôchodku do vlastných rúk a prestáva sa spoliehať na štát.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/ponuka-fondov/