1. Životné momenty
 2. /
 3. Život a rodina
 4. /
 5. Príprava na dôchodok
 6. /
 7. Predčasný dôchodok: Ako oň požiadať a kto má nárok?
Publikovaný 26.06.2024

Predčasný dôchodok: Ako oň požiadať a kto má nárok?

Do penzie je možné odísť aj skôr, ako dosiahnete dôchodkový vek. Musíte však spĺňať niekoľko podmienok. Prečítajte si, kto má na predčasný dôchodok v roku 2024 nárok a ako postupovať pri jeho vybavovaní.

Predčasný dôchodok: Ako oň požiadať a kto má nárok?

V článku sa dozviete:

 1. Čo je predčasný dôchodok?
 2. Aké sú podmienky pre nárok na predčasný dôchodok?
 3. Ako sa predčasný dôchodok vypočítava?
 4. Aké výhody či nevýhody má odchod do predčasnej penzie?
 5. Ako o predčasný dôchodok požiadať?

Čo je predčasný dôchodok?

Predčasný dôchodok je dávka dôchodkového poistenia, ktorej účelom je zabezpečiť vám príjem v starobe skôr, aj keď ste ešte nedovŕšili dôchodkový vek.

Pomôcť môže najmä tým, ktorí tesne pred dosiahnutím riadneho dôchodku prišli o prácu a len ťažko si nájdu novú.

Nárok na predčasnú penziu však nemá každý. O predčasný dôchodok si môžete požiadať len vtedy, ak spĺňate podmienky na jeho poskytnutie.

Podmienky pre nárok na predčasný dôchodok

Na predčasný dôchodok máte nárok, ak:

 • ste mali minimálne 15 rokov dôchodkové poistenie,
 • vám chýbajú najviac 2 roky do dôchodkového veku alebo ste dosiahli potrebné odpracované obdobie,
 • suma vášho predčasného dôchodku prevyšuje 1,6-násobok sumy životného minima.

Od roku 2022 platila aj možnosť odchodu do predčasnej penzie po 40 odpracovaných rokoch. Od 15. mája 2024 však platí novela zákona, ktorá zmenila spôsob, ako sa vypočíta potrebný počet odpracovaných rokov. 

Po novom sa sleduje „potrebné odpracované obdobie“.

placeholder

Počet odpracovaných rokov potrebných na odchod do predčasného dôchodku sa bude postupne mierne predlžovať:

Ročník narodenia Potrebné odpracované obdobie
1961 40 rokov a 2 mesiace
1962 40 rokov a 4 mesiace
1963 40 rokov a 6 mesiacov
1964 40 rokov a 8 mesiacov
1965 40 rokov a 10 mesiacov
1966 41 rokov

(Uvedené čísla platia pre kategóriu mužov. Ženám sa dôchodkový vek znižuje o pol roka na každé dieťa, maximálne o 18 mesiacov).

Pre mladšie ročníky platí pravidlo, že musia mať odpracovaných toľko rokov a mesiacov, ako ich riadny dôchodkový vek mínus 23 rokov.

Napríklad, ak ste muž, ročník 1971 a váš dôchodkový vek bude určený na 65 rokov (momentálne ešte nie je stanovený), budete musieť odpracovať 65 rokov mínus 23 rokov = 42 rokov.

Výpočet predčasného dôchodku

Predčasný starobný dôchodok sa vypočítava tak, že:

1. V prvom kroku sa najskôr vypočíta plná suma dôchodku podľa vzorca:

POMB x ODP x ADH

Pričom:

 • POMB je priemerný osobný mzdový bod,

 • ODP je obdobie dôchodkového poistenia,

 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota. Na rok 2024 je 17,7688 eur.

Príklad:

Povedzme, že vaša mzda sa dlhodobo pohybovala približne na úrovni priemernej mzdy na Slovensku a váš osobný mzdový bod je preto na úrovni 1,0012

Zároveň ste získali 43,0247 rokov obdobia dôchodkového poistenia. 

Plná suma vášho dôchodku by sa určila takto:

1,0012 x 43,0247 x 17,7688 = 765,42 eur mesačne.

placeholder

2. V druhom kroku sa vypočítaná suma zníži o 0,5 % za každých (aj začatých) 30 dní, ktoré budúcemu penzistovi chýbajú do riadneho dôchodkového veku.

Príklad:

Ak vám do dovŕšenia dôchodkového veku chýba 365 dní, suma sa určí ako 365/30 = 12,167 – čo znamená, že znižovať sa bude o 13 x 0,5 % = 6,5 %.

6,5 % zo 765,42 eur = 49,75 eur.

Výsledný predčasný dôchodok teda bude 765,42 – 49,75 = 715,70 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Táto suma sa ešte navýši o valorizáciu pre novopriznané dôchodky v roku 2024, teda o 14,5 %, čo je o 103,80 eur mesačne na 819,50 eur mesačne.

Výhody a nevýhody predčasného dôchodku

Výhody predčasného dôchodku

 • Predčasný dôchodok je zaujímavý predovšetkým pre ľudí, ktorí prišli o zamestnanie tesne pred dosiahnutím dôchodkového veku. 

 • Nemusíte si hľadať zamestnanie, ani pravidelne chodiť na úrad práce. 

 • Nemusíte žiadať o podporu v nezamestnanosti a dávky v hmotnej núdzi.

Odchod do predčasného dôchodku by ste mali zvažovať najmä na základe vášho zdravotného stavu a aktuálnej životnej situácie. Ak ste zdravý a máte možnosť vykonávať zárobkovú činnosť, vymeniť dobré zamestnanie za predčasný dôchodok nemá zmysel. 

Tip pre vás: Po strate zamestnania je výhodnejšie sa na pol roka zaevidovať na úrade práce a poberať podporu v nezamestnanosti. Suma predčasného dôchodku sa vám zníži menej, ako keby ste si oň požiadali hneď.

Nevýhody predčasného dôchodku

 • Je nižší ako riadny starobný dôchodok.

 • Čím skôr do predčasného dôchodku odídete, tým ho budete mať nižší. 

 • Dôchodca môže popri poberaní predčasného dôchodku zarobiť maximálne 200 eur mesačne. Popri dôchodku si už nesmiete privyrábať ako zamestnanec či SZČO. Nevzťahuje sa to na niektoré oprávnenia na podnikanie, ktoré majú výnimku – napríklad psychológ, advokát, autorizovaný architekt či veterinárny lekár. Ich kompletný zoznam nájdete na stránke Sociálnej poisťovne
placeholder

Tip pre vás: Našetrite si na predčasný dôchodok 

Láka vás myšlienka predčasného dôchodku, ale obávate sa, že jeho výška nebude pre vás postačujúca? Začnite si pravidelne sporiť v III. pilieri:

 • III. pilier môžete čerpať už na predčasnom dôchodku.
 • Na sporenie v III. pilieri vám môže prispievať aj zamestnávateľ, vďaka čomu bude váš doplnkový dôchodok ešte vyšší.
 • Príspevky na sporenie je možné odpočítať zo základu dane až do výšky 180 eur ročne.
 • Dôchodkové úspory v III. pilieri sú predmetom dedenia.

Zistiť viac

Ako požiadať o predčasný dôchodok

1. Rezervujte si termín a čas stretnutia s pracovníkom Sociálnej poisťovne. 

Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme. Vyberte si pobočku poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.

2. Predložte všetky doklady, ktoré sú potrebné na spísanie žiadosti. 

Pri žiadaní o predčasný dôchodok si vopred pripravte tieto dokumenty:

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas,

 • doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania,

 • doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy),

 • potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky (pre narodených po roku 1963),

 • doklady preukazujúce obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Elektronickom účte poistenca

 • a ďalšie doklady podľa toho, čo vo vašom prípade bude potrebné preukázať.

3. Zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne spíše s vami cez elektronický formulár Žiadosť o dôchodok. 

Tip pre vás: Požiadať môžete aj o potvrdenie o spísaní tejto žiadosti, napríklad ak by ste ho potrebovali predložiť svojmu zamestnávateľovi pre účel vyplatenia odchodného.

4. Podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti.

Rozhodnutie vám bude doručené poštou alebo do eSchránky, ak ju máte aktivovanú. 

Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní. V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, ale poisťovňa vás o tom písomne informuje.

Dôležitou informáciou je, že žiadosť môžete podať najviac dvakrát v kalendárnom roku (napríklad v prípade, že by ste nesplnili niektorú z podmienok a predčasný dôchodok by vám na prvýkrát neschválili). 

Pri spracovaní článku boli ako zdroj použité informácie zo stránky Sociálnej poisťovne.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/priprava-dochodok/predcasny-dochodok/