1. Životné momenty
  2. /
  3. Starostlivosť o blízkych
  4. /
  5. Úskalia matky, ktorá má dieťa s autizmom

Úskalia matky, ktorá má dieťa s autizmom

Čo robiť v prípade, keď sa vám narodí dieťa s poruchou autistického spektra? Máte nárok na opatrovateľský príspevok?

 

Príspevok
Prí
spe
vok

V článku sa dozviete

 

 

Diag
nóza
Diag
nóza

Deti s autizmom majú tendenciu vyhýbať sa očnému kontaktu. Zbožňujú rituály a v určitých činnostiach výrazne vynikajú. V útlom detstve je stanovenie tejto diagnózy náročné, dieťa musí absolvovať viacero špeciálnych vyšetrení, aby sa tak mohla potvrdiť vážna diagnóza. „Prvýkrát sme sa začali zaoberať autizmom, keď mal Eliáš asi rok,“ hovorí pani Eva z Ružomberka. „Pediatrička nás upozornila, že sa podľa nej nevyvíja správne a že viacero ukazovateľov jeho vývoja poukazuje na deti s poruchou autistického spektra.

Stanovenie diagnózy istý čas trvá

Autizmus je široký pojem a skrývajú sa za ním všetky poruchy autistického spektra, ktoré sa vyznačujú narušením v sociálnej a citovej rovine. Skresľujúce je, že ľudia s autistickými znakmi sa bežne vyskytujú v zdravej populácii a že príčina autizmu nie je jasná. Účinná forma liečby tohto ochorenia nie je dosiaľ vedecky dokázaná, zatiaľ sa zistila len silná genetická predispozícia tohto ochorenia. Pani Eva hovorí, ako to bolo v ich prípade: „Prvé vyšetrenie u neurológa sme absolvovali, keď mal syn dva roky. Poslal nás do Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, kde sme začali pravidelne chodievať a pracovať s diagnózami, ktoré stanovil neurológ. Mali sme šťastie, lebo v centre pracovala aj psychologička, ktorá vyslovila podozrenie na autizmus. Išli sme ku klinickému psychológovi, ktorý to však vylúčil. Po uplynutí ďalších mesiacov opäť tá istá psychologička nástojila na novom vyšetrení. Eliáša testovali druhýkrát a autizmus sa potvrdil. To už mal syn takmer 4 roky.

Výchova dieťaťa s autizmom býva náročná aj finančne

Dieťa s autizmom si vyžaduje zvýšenú starostlivosť. Tá závisí od stupňa poškodenia. Hovorí sa, že dieťa bude autistom celý život, ale príznaky sa môžu zlepšovať. Najviac sa pre deti dá vykonať v ranom štádiu detstva, okolo 2 až 5 rokov. Vtedy je mozog tvárny a dieťa dokáže ľahšie pochopiť fungovanie okolitého sveta.  

Príspevok
Prí
spe
vok

Pani Evu najviac trápi, že jej syn nerozpráva. Nevie povedať, čo ho bolí alebo o čom sníva. Je frustrovaná aj z prístupu mnohých lekárov, ktorí nemajú dostatok informácií o deťoch s autizmom, a chýba štandardný diagnosticko-liečebný postup, ktorý by zaručil, že dieťaťu je poskytovaná maximálna miera starostlivosti. Syn pani Evy má ťažké poškodenie, a tak hneď po dovŕšení 6 rokov jej bol priznaný opatrovateľský príspevok. „Len za posledné tri týždne Eliáš na franforce roztrhal dve mikiny. Zubami naťahuje golier na tričku, a keďže má aj pridružené diagnózy, berie drahé lieky. Ako väčšina autistov má skrátené svaly a šľachy, ťažkopádnu chôdzu a nemá správne držanie tela. Topánky zoderie za pár týždňov.“ 

Príspevok na opatrovanie

Ak máte dieťa s autizmom, ktoré má viac ako 6 rokov, môžete požiadať o príspevok na opatrovanie. Podáva sa písomne alebo elektronicky na príslušný úrad sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska žiadateľa.

Potrebovať budete aj lekárske nálezy od ošetrujúcich lekárov nie staršie ako pol roka a doklady o výške vášho príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. Tiež od vás budú požadovať čestné vyhlásenie o výške majetku. Úrad práce následne doklady zhodnotí a do 60 dní vydá posudok, ktorý zahŕňa zdravotný stav a stupeň postihnutia. Do 30 dní od vydania posudku vám príde rozhodnutie. „Okrem opatrovateľského príspevku nám schválili aj príspevok na pohonné hmoty a zvýšenú hygienu, keďže Eliáš je v noci stále plienkovaný. Máme aj príspevok na opotrebovanie šatstva a jednorazovo sme dostali príspevok na kúpu auta,“ vymenúva pani Eva. 

Sú isté situácie, v ktorých vám peňažný príspevok na opatrovanie neschvália. Keďže ide o pomoc, ktorú štát poskytuje rodinám, o opatrovateľský príspevok môže žiadať iba člen rodiny. V prípade autistického dieťaťa rodičia alebo starí rodičia, prípadne neskôr súrodenci. Ak by ste nastúpili na materskú dovolenku, nárok na opatrovateľský príspevok automaticky strácate. Na postihnuté dieťa si ho môže vybaviť manžel alebo iný člen rodiny, no suma jeho mesačného príjmu nesmie prekročiť dvojnásobok životného minima. 
Tiež existuje obmedzenie týkajúce sa osobnej asistencie. Ak poberáte príspevok na opatrovanie člena rodiny, nárok na príspevok z osobnej asistencie už nemáte. Vzájomne sa vylučujú. 

Paradoxom je, že ak autistické dieťa navštevuje sociálne zariadenie alebo špeciálnu školu, suma opatrovateľského príspevku sa pre vás zníži. To sa stalo aj pani Eve. „Hľadali sme pre syna vhodný typ sociálneho zariadenia, ale v našom meste sme nič vyhovujúce nenašli. Vozíme ho každý deň do susedného mesta, s čím sú spojené aj náklady na prepravu. Príspevok nám však znížili.

Dávky
Dáv
ky

Na aké dávky máte nárok?

V nasledujúcej tabuľke vám ponúkame prehľad peňažných dávok, ktoré vám eventuálne podľa stanovených diagnóz môže štát vyplatiť na dieťa s autizmom. Využiť môžete tiež praktickú peňažnú kalkulačku, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prehľad finančných dávok na opatrovanie dieťaťa ZŤP (sumy sú uvádzané v eurách)

Opatrovanie dieťaťa ZŤP 430,35
Opatrovanie dieťaťa ZŤP, ktoré navštevuje školu alebo sociálne zariadenie viac ako 20 hodín týždenne 378,70

Ako opatrovník môžete dostávať o 100 EUR mesačne viac, pokiaľ:

  • opatrujete ZŤP dieťa (jedno alebo viacero), ktoré je nezaopatrené,
  • a zároveň ste fyzická osoba, ktorá opatruje toto dieťa a nemá iný príjem zo zamestnania, a nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového dôchodku alebo iné dôchodky. 

Tiež máte nárok aj na peňažné príspevky na kompenzáciu podľa druhu poškodenia a diagnóz. Ide napríklad o príspevok na prepravu, diétne stravovanie, hygienu alebo aj na kúpu osobného motorového vozidla.

Ak máte dieťa s autizmom, ktoré má viac ako 6 rokov, môžete požiadať o príspevok na opatrovanie. Podáva sa písomne alebo elektronicky na príslušný úrad sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska žiadateľa.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/opatrovatelsky-prispevok-autizmus/