1. Životné momenty
 2. /
 3. Životné ťažkosti
 4. /
 5. Starostlivosť o blízkych
 6. /
 7. Čo všetko vás čaká pri dieťati s autizmom a ako vybavíte opatrovateľský príspevok?
Publikovaný 22.05.2020 / Upravený 03.11.2022

Čo všetko vás čaká pri dieťati s autizmom a ako vybavíte opatrovateľský príspevok?

Čo robiť v prípade, keď sa vám narodí dieťa s poruchou autistického spektra? Máte nárok na opatrovateľský príspevok?

Čo všetko vás čaká pri dieťati s autizmom a ako vybavíte opatrovateľský príspevok?

V článku sa dozviete:

 1. Stanovenie diagnózy istý čas trvá
 2. Výchova dieťaťa s autizmom býva náročná aj finančne
 3. Opatrovateľský príspevok na dieťa s autizmom
 4. Na aké dávky máte nárok?

Deti s autizmom majú tendenciu vyhýbať sa očnému kontaktu. Zbožňujú rituály a v určitých činnostiach výrazne vynikajú. V útlom detstve je stanovenie tejto diagnózy náročné, dieťa musí absolvovať viacero špeciálnych vyšetrení, aby sa mohla potvrdiť táto vážna diagnóza. „Prvýkrát sme sa začali zaoberať autizmom, keď mal Eliáš asi rok,“ hovorí pani Eva z Ružomberka. „Pediatrička nás upozornila, že sa podľa nej nevyvíja správne a že viacero ukazovateľov jeho vývoja poukazuje na deti s poruchou autistického spektra.

Stanovenie diagnózy istý čas trvá

Autizmus je široký pojem a skrývajú sa za ním všetky poruchy autistického spektra, ktoré sa vyznačujú narušením v sociálnej a citovej rovine. Skresľujúce je, že ľudia s autistickými znakmi sa bežne vyskytujú v zdravej populácii a že príčina autizmu nie je jasná. Účinná forma liečby tohto ochorenia nie je dosiaľ vedecky dokázaná, zatiaľ sa zistila len silná genetická predispozícia tohto ochorenia. 

Pani Eva hovorí, ako to bolo v ich prípade: „Prvé vyšetrenie u neurológa sme absolvovali, keď mal syn dva roky. Poslal nás do Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, kde sme začali pravidelne chodievať a pracovať s diagnózami, ktoré stanovil neurológ. Mali sme šťastie, lebo v centre pracovala aj psychologička, ktorá vyslovila podozrenie na autizmus. Išli sme ku klinickému psychológovi, ktorý to však vylúčil. Po uplynutí ďalších mesiacov opäť tá istá psychologička nástojila na novom vyšetrení. Eliáša testovali druhýkrát a autizmus sa potvrdil. To už mal syn takmer 4 roky.

Výchova dieťaťa s autizmom býva náročná aj finančne

Dieťa s autizmom si vyžaduje zvýšenú starostlivosť. Tá závisí od stupňa postihnutia. Hovorí sa, že dieťa bude autistom celý život, ale príznaky sa môžu zlepšovať. Najviac sa pre deti dá vykonať v ranom štádiu detstva, okolo 2 až 5 rokov. Vtedy je mozog tvárny a dieťa dokáže ľahšie pochopiť fungovanie okolitého sveta.  

Pani Evu najviac trápi, že jej syn nerozpráva. Nevie povedať, čo ho bolí, alebo o čom sníva. Je frustrovaná aj z prístupu mnohých lekárov, ktorí nemajú dostatok informácií o deťoch s autizmom, a chýba štandardný diagnosticko-liečebný postup, ktorý by zaručil, že dieťaťu je poskytovaná maximálna miera starostlivosti.

Len za posledné tri týždne Eliáš na franforce roztrhal dve mikiny. Zubami naťahuje golier na tričku, a keďže má aj pridružené diagnózy, berie drahé lieky. Ako väčšina autistov má skrátené svaly a šľachy, ťažkopádnu chôdzu a nemá správne držanie tela. Topánky zoderie za pár týždňov.“ Syn pani Evy má ťažké poškodenie, a tak hneď ako dovŕšil 6 rokov, jej bol priznaný opatrovateľský príspevok.

Výchova dieťaťa s autizmom býva náročná aj finančne

 „Predĺžený“ rodičovský príspevok 

Porucha autistického spektra patrí medzi ťažké zdravotné postihnutia. Dieťa, ktoré ňou trpí, často vyžaduje (zvýšenú) pomoc pri mnohých bežných činnostiach. Rodič alebo opatrovník preto nemôže dlhodobo nastúpiť do práce. Situácia býva pre rodinu okrem iného veľmi náročná aj finančne. Čo ale máte robiť, ak ešte nemáte nárok na opatrovateľský príspevok, ktorý vzniká dovŕšením 6 rokov? 

V tomto prípade si môžete vybaviť predĺžený rodičovský príspevok. Rodičovský príspevok je sociálna dávka od štátu počas rodičovskej dovolenky. Jeho výška je 280 € mesačne (ak ste nemali nárok na materské) alebo 383,80 € mesačne (ak ste pred rodičovským príspevkom mali nárok na materské).

Štandardne sa poberá, kým dieťa nemá 3 roky, avšak pri dieťati so zdravotným znevýhodnením, teda aj s autizmom, ho môžete poberať až do jeho 6 rokov. Aby vám príspevok priznali, respektíve predĺžili jeho vyplácanie, musí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydať posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa. Na to, aby ho úrad vystavil, musíte podať písomnú alebo elektronickú žiadosť. K žiadosti je nutné pripojiť kompletnú zdravotnú dokumentáciu s diagnózou a vyšetreniami. V prípade autizmu sa prikladá aj fotokópia odborného vyšetrenia od pediatrického psychiatra.  

Príspevok na opatrovanie

Nárok na rodičovský príspevok zaniká, keď dieťa dovŕši 6 rokov. Ak však dieťa trpí autizmom, môže vám vtedy vzniknúť nárok na peňažný príspevok na opatrovanie. Ako už názov naznačuje, opatrovateľský príspevok sa vypláca na zabezpečenie asistencie pre človeka s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Ak chcete požiadať o príspevok na opatrovanie člena rodiny, podáte písomnú alebo elektronickú žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa vášho trvalého bydliska. K žiadosti musíte

 • doložiť lekárske nálezy od ošetrujúcich lekárov, 
 • dokladovať výšku vášho príjmu za predchádzajúci kalendárny rok, 
 • doložiť čestné vyhlásenie o výške majetku.

 To, či vám peňažný príspevok na kompenzáciu ŤZP, teda aj príspevok na opatrovanie, poskytnú, totiž závisí aj od výšky vášho príjmu a majetku. Úrad práce následne doklady zhodnotí a do 60 dní vydá posudok o zdravotnom stave a stupni postihnutia. Do 30 dní od vydania posudku vám príde rozhodnutie. 

Príspevok na opatrovanie

Aká je výška opatrovateľského príspevku? 

Základná výška príspevku na opatrovanie je 525,65 EUR mesačne, ak nepoberáte dôchodok a opatrujete jednu osobu s ŤZP. Mesačne až 699,15 EUR dostanete, ak je tých osôb viac. 

Ako opatrovník môžete dostávať o 100 EUR mesačne viac, pokiaľ opatrujete ŤZP dieťa (jedno alebo viacero), ktoré je nezaopatrené, a zároveň ste fyzická osoba a nemáte iný príjem zo zamestnania, nepoberáte dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového dôchodku alebo iné dôchodky.

Citajte aj

Čítajte aj:

Kedy vám štát prispeje na opatrovanie člena rodiny

Zistiť viac 

Sú isté situácie, v ktorých vám peňažný príspevok na opatrovanie neschvália. Môže to byť z dôvodu, že osoba, ktorá o príspevok požiadala, nie je oprávnená. Kto má nárok na opatrovateľský príspevok? Môže oň požiadať člen rodiny. V prípade autistického dieťaťa sú to rodičia alebo starí rodičia, prípadne súrodenci. Pozor, opatrovateľský príspevok na dieťa nemôže poberať 16-ročný súrodenec. Opatrovateľ musí byť plnoletý, právne spôsobilý a fyzicky a psychicky schopný opatrovať.

Oprávnenou osobou je aj fyzická osoba, ktorá s dieťaťom s autizmom býva, teda má rovnaký trvalý či prechodný pobyt. Musí tiež splniť podmienku, ktorá sa týka aj člena rodiny, teda že suma jeho mesačného príjmu nesmie prekročiť dvojnásobok životného minima. Tiež existuje obmedzenie, ktoré sa týka osobnej asistencie. Ak poberáte príspevok na opatrovanie člena rodiny, nárok na príspevok na osobnú asistenciu už nemáte. Vzájomne sa vylučujú. 

Paradoxom je, že ak autistické dieťa navštevuje sociálne zariadenie alebo špeciálnu školu, sumaopatrovateľského príspevku sa pre vás zníži. To sa stalo aj pani Eve. „Hľadali sme pre syna vhodný typ sociálneho zariadenia, ale v našom meste sme nič vyhovujúce nenašli. Vozíme ho každý deň do susedného mesta, s čím sú spojené aj náklady na prepravu. Príspevok nám však znížili.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Osobný asistent má podobnú úlohu ako opatrovník – stará sa o každodenné potreby dieťaťa s postihnutím autistického spektra od hygienických po voľnočasové. Osobným asistentom je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je často mimo rodiny. Zdravotne postihnutému asistuje na základe zmluvy.

Asistentom môže byť aj rodinný príslušník, no len v obmedzenom počte hodín a len pri vybraných činnostiach. V prípade, že sa o autistické dieťa skutočne stará rodič alebo iný príbuzný, je výhodnejšie, aby bol opatrovníkom a žiadal príspevok na opatrovanie člena rodinyPeňažný príspevok na osobnú asistenciu totiž podľa zákona nedostanete, ak ju vykonávate ako rodič alebo náhradný rodič dieťaťa s ŤZP do 18 rokov. 

Žiadosť o peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa tiež podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a to písomne alebo elektronicky. Ani po schválení žiadosti vaše povinnosti voči úradu nekončia. Bude im musieť predložiť:

 • zmluvu o výkone osobnej asistencie,
 • výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie (každý mesiac),
 • potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi (každý mesiac).
Rodicovska dovolenka

Čítajte aj:

Kedy končí a začína rodičovská dovolenka? Máte na ňu nárok? Ako si o ňu požiadať? Aká je výška rodičovského príspevku? Máme odpovede na vaše otázky.

Zistiť viac 

Na aké dávky máte ešte nárok?

Podľa vážnosti diagnózy a zdravotného postihnutia môžete mať nárok aj na peňažné príspevky na kompenzáciu. Ide napríklad o príspevok na prepravu, diétne stravovanie, hygienu alebo aj na kúpu osobného motorového vozidla. 

Okrem opatrovateľského príspevku nám schválili aj príspevok na pohonné hmoty a zvýšenú hygienu, keďže Eliáš je v noci stále plienkovaný. Máme aj príspevok na opotrebovanie šatstva a jednorazovo sme dostali príspevok na kúpu auta,“ vymenúva pani Eva. 

Prehľad peňažných dávok, ktoré vám eventuálne, na základe stanovených diagnóz, môže štát vyplatiť na dieťa s autizmom:

Druh príspevku Suma
Opatrovanie ZŤP dieťaťa  525,65 EUR
Opatrovanie ZŤP dieťaťa, ktoré navštevuje školu alebo sociálne zariadenie viac ako 20 hodín týždenne 339,10 EUR
Osobná asistencia podľa ročného rozsahu asistencie (5,20 EUR/1 hod.)
Preprava do 51,02 % sumy životného minima (119,61 EUR)
Kompenzácia zvýšených výdavkov na diétne stravovanie podľa stupňa postihnutia
Kompenzácia zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 21,76 EUR (9,28 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu)
Kúpa, výcvik používania a úprava pomôcky do 8 630,42 EUR
Kúpa zdvíhacieho zariadenia do 11 617,88 EUR
Kúpa osobného motorového vozidla do 6 638,79 EUR
(manuálna prevodovka)
Na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže do 6 638,79 EUR za 7 rokov, pri byte/dome 

Využiť môžete tiež praktickú peňažnú kalkulačku ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/opatrovatelsky-prispevok-autizmus/