Ako si správne nastaviť rodinný rozpočet

Nie vždy sú prosperita a rodinný rozpočet na jednej vlne. Spravovanie rodinných peňazí nemusí predstavovať stres, ak sa naučíme základné pravidlá.

Rozpočet
Roz
po
čet

V článku sa dozviete

 

Rodina
Ro
di
na

Patríte medzi tých, ktorí sa všemožne snažia ušetriť, no akosi to nejde? Zdá sa vám, že míňate minimálne, a predsa máte na konci mesiaca na účte nulu? Chyba nie je možno v nedostatku zdrojov, ale v nesprávnom prístupe k nim. To však zistíte, keď si na svoje financie posvietite zblízka. 

Čo je rodinný rozpočet?

Rodinný rozpočet je finančný plán, v ktorom si rodina – partneri – nastavujú limity na jednotlivé kategórie výdavkov, ktoré môžu minúť za isté obdobie, najčastejšie za konkrétny mesiac. 

Možno ste si práve položili otázku, na čo je to dobré. Odpoveď sa skrýva v správnom finančnom pláne. Je rozdiel medzi pasívnym zapisovaním a zaznamenávaním platieb a aktívnym riadením rodinných financií. Rodinný rozpočet nie je len analýzou rodinných financií. Jeho účelom je dostať financie pod kontrolu, vedieť si stanoviť reálne ciele a naplánovať všetko tak, aby ste ich aj dosiahli. 

Cit pre tvorbu rodinného rozpočtu sa v nás začína formovať už pred založením vlastnej rodiny. Dôležitú rolu hrá finančná gramotnosť a samotný prístup k peniazom. V detstve sa učíme pozorovaním rodičov a neskôr si vyberáme vzory, ktoré nasledujeme. Tento mix názorov a zvyklostí sa premietne neskôr do fungovania spoločnej partnerskej domácnosti aj do správy rodinných financií. Aj preto je niekedy ťažké sa vo vzťahu „finančne zladiť“ a nastaviť pravidlá a podmienky tak, aby boli obaja partneri spokojní. 

Na začiatok je dobrá analýza 

Základom dobrého hospodárenia je zaujímať sa o svoje financie. Ako rodina potrebujete presne vedieť, aké sú vaše príjmy, výdavky a aký je rozdiel medzi nimi. To sú základné informácie, bez ktorých sa žiadny z cieľov nepodarí nastaviť ani splniť. Na začiatku je potrebná evidencia príjmov a výdavkov domácnosti. Je to krok, ktorého sa mnohí obávajú.

V rozpočte si nastavujete limity na jednotlivé kategórie výdavkov, ktoré môžete minúť za isté obdobie, najčastejšie za konkrétny mesiac.
Tip
Tip

Zaznamenávajte si aspoň pár mesiacov každý príjem a každý výdavok v domácnosti. Len tak sa bude dať reálne povedať, na čo rodina míňa a kde sú finančné rezervy, ktoré pomôžu uzdraviť finančný rozpočet. 

Niekoľko memsiacov si stedujte vaše príjmy a výdavky
Výdavky

dav
ky

Ako si ustrážiť výdavky? „Jedným zo spôsobov je hneď na začiatku mesiaca poslať všetky pravidelné výdavky preč z účtu. Tak hneď uvidíte, koľko peňazí vám ostane do konca mesiaca,“  vysvetľuje Marek Prokopec, generálny riaditeľ Tatra Asset Management. 

Spôsoby, ako evidovať rodinné peniaze, môžu byť rôzne. Možno patríte medzi veteránov, ktorí nedajú dopustiť na starý dobrý notes, prípadne siahnete po dokumente v podobe excelových tabuliek. Nielen pre mladých sú praktické aplikácie na spravovanie financií, kde si viete ľahko zapisovať a evidovať všetky príjmy a výdavky. Získate potrebný prehľad o svojich financiách, ktorý máte vždy poruke. Výhodou je navyše schopnosť viesť prehľad o financiách z rôznych účtov „pod jednou strechou“. Kdekoľvek sa nachádzate, stále máte prehľad o stave svojich financií, môžete sporiť, ale aj plánovať.

Po niekoľkých mesiacoch sledovania rodinného rozpočtu lepšie porozumiete, kam sa vaše peniaze „strácajú“, a výsledkom bude schopnosť naplánovať si financie tak, aby splnili vaše očakávania.

Jedným zo spôsobov je hneď na začiatku mesiaca poslať všetky pravidelné výdavky preč z účtu. Tak hneď uvidíte, koľko peňazí vám ostane do konca mesiaca.
Tip
Tip

Internet bankingTB aj aplikácia Tatra banka majú zahrnutý tracker výdavkov s názvom Spending report, kde si viete odsledovať, na čo všetko míňate financie. Okrem toho si môžete porovnať výšku svojho majetku a záväzkov a veľmi prakticky nastaviť ciele. 

Spending report roztriedi vaše výdavky do kategórií
Vzor
Vzor

Rodinný rozpočet – vzor

Ako si vytvoriť vzor rodinného rozpočtu? Najprv si spíšte zoznam všetkých mesačných príjmov, kam patrí:

 • vaša mzda/príjem z podnikania,
 • sociálne dávky, 
 • prídavky na deti, 
 • peniaze z nájmu bytu, 
 • výnosy z investícií. 

Rovnako podrobne si zaevidujte aj výdavky, teda všetky sumy, ktoré počas mesiaca platíte, napríklad:

 • nájom, 
 • hypotéka,
 • splátky, 
 • paušálne poplatky, 
 • výdavky na automobil, dopravu, stravu a oblečenie, platby za škôlku či školu, 
 • sporenie. 

Vo vašom rodinnom rozpočte by nemala chýbať ani kolónka nepredvídateľné položky, kde si zvolíte ľubovoľnú sumu, ktorá bude reprezentovať výdavky, s ktorými ste v danom mesiaci nerátali. Takýto rozpis slúži na to, aby sa zistilo, či rozdiel medzi príjmami a výdavkami tvorí rezervu alebo, naopak, manko. To prvé je ideálny stav, tomu druhému sa chceme vyhnúť. Ak sú výdavky v rodine vyššie ako príjmy a tento stav je dlhodobý, je namieste situáciu adekvátne riešiť. 

Príklad rodinného rozpočtu

*sumy sú uvádzané v EUR

Mesačné príjmy Plán Skutočnosť Rozdiel
Mzda manžel 1200 1200 0
Mzda manželka 1000 1000 0
Prenájom 300 300 0
Spolu 2500 2500 0
       
Mesačné výdavky      
Bývanie + hypotéka 500 500 0
Auto 150 170 -20
Telefóny 50 60 -10
TV + internet 30 30 0
Strava 500 600 -100
Drogéria 50 100 -50
Splátky 300 300 0
Lieky 30 45 -15
Šport + kultúra 70 80 -10
Škola + škôlka 250 250 0
Darčeky 150 100 50
Vreckové + charita 50 60 -10
Oblečenie + obuv 100 80 20
Nepredvídateľné výdavky 100 70 30
Sporenie 100 100 0
Poistenie 150 150 0
Spolu 2580 2695 -115
Naše náklady na bývanie by sa v ideálnom prípade mali pohybovať niekde na úrovni 25 % príjmu. V úvodnej fáze kariéry to bude pravdepodobne vyššie, no nemali by prekročiť 33 % príjmu.

Čítajte a
počúvajte aj:

Ako investovať Život a rodina Ako investovať
Majetok
Ma
je
tok

Na uvedenom príklade vidíme, že koniec mesiaca znamenal pre rodinu manko. A hoci to bolo kvôli sporeniu „iba“ 15 EUR, podobný dlhodobý stav by mohol znamenať vážny problém. Ako sa niečoho podobného vyvarovať? Existuje viacero osvedčených rád, ako nastaviť rodinné financie tak, aby odolali na konci mesiaca „mínusu“. Jednou z nich je odporúčanie týkajúce sa platieb za ubytovanie, respektíve hypotéku a energie. „Staré pravidlo osobných financií hovorí: ‚Neplať za bývanie viac ako týždeň z mesiaca.‘ Naše náklady na bývanie by sa v ideálnom prípade mali pohybovať niekde na úrovni 25 % príjmu. V úvodnej fáze kariéry to bude pravdepodobne vyššie, no nemali by prekročiť 33 % príjmu,“ hovorí Marek Prokopec. 

Ideálny rodinný rozpočet by mal vyzerať približne takto:

 • 10 % sporenie
 • 25 % bývanie
 • 10 % dôchodkové sporenie
 • 10 % sporenie pre deti (vzdelanie)
 • 45 % bežná spotreba

Toto rozdelenie však nie je smerodajné pre všetky vekové kategórie. Jednotlivé fázy života sa z hľadiska rozdelenia financií líšia. 

Prvé roky pracovného života a budovania kariéry sa mladí ľudia snažia presadiť a uchytiť. Hľadajú si dobré a perspektívne zamestnanie a zakladajú si rodinu. Tu býva prioritou bytová otázka a cieľom uživiť mladú rodinu. Náklady na bývanie stúpajú na úroveň 25 až 45 % z príjmov, čo je normálne. Marek Prokopec ďalej vysvetľuje, že „v neskoršej fáze sa rodina dostáva do situácie, keď sa deti postupne osamostatňujú, odchádzajú z domu a začínajú byť finančne nezávislé. Vtedy je veľmi rozumné presunúť výdavky na deti do dôchodkového sporenia. To môže v tejto fáze pokojne dosahovať úroveň 15 až 35 % príjmov“.

Neplať za bývanie viac ako týždeň z mesiaca.
Šetriť
Šet
riť

Túžba vyzerať bohato vedie do finančného pekla

Častým ukazovateľom zlého vnímania rodinnej finančnej situácie je snaha podobať sa susedom alebo blízkym. Vidíme, že majú krásne nové auto, tak si podobné obstaráme tiež, nehľadiac pritom na dôsledky. „Snaha o napodobňovanie štandardu susedov či známych je klasická cesta do finančného pekla. Náklady na splácanie pôžičiek nesmú prekročiť 40 % príjmu. Kúpa auta alebo náklady na auto môžu významne zaťažiť rodinný rozpočet, preto by sme si mali zaobstarať auto primerané našej finančnej situácii,“ vysvetľuje Marek Prokopec. 

Osvedčený prístup podľa knihy Investovanie z nadhľadu je v prípade kúpy auta 20/4/10. Investovať aspoň 20 % z celkovej sumy v hotovosti, nezadĺžiť sa na viac ako 4 rokymesačne nedávať na splátku za auto viac ako 10 %.

Šetriť sa dá aj „v malom“. Klasickými príkladmi sú:

 • využívať programy odmeňovania a znížiť si poplatok za vedenie účtu,
 • vypínať spotrebiče zo zásuviek a nesvietiť v miestnostiach, kde sa práve nezdržiavame,
 • dať prednosť kúpe kvalitných spotrebičov, ktoré šetria energiu,
 • zbaviť sa nevýhodných dlhov,
 • zhodnotiť predplatné časopisov,
 • na krátke vzdialenosti chodiť pešo alebo na bicykli, 
 • pri nákupoch využívať množstevné zľavy,
 • nekupovať veci bez premyslenia – za mesiac minieme na ne možno 30 EUR, o rok to však bude už 360 EUR, o desať rokov 3 600 EUR, a to už nie je zanedbateľná suma,
 • využiť správny moment na refinancovanie úveru či hypotéky
 • o väčších výdavkoch sa radiť s partnerom/partnerkou.
Rezerva
Re
zer
va

Mimoriadne situácie

Pravidelné sporenie sa oplatí najmä pri nepredvídateľných situáciách. V súčasnosti je pandémia koronavírusu nežiaducim, ale dobrým príkladom. Tí z nás, ktorí mali v záruke dostatočné finančné rezervy, prešli týmto náročným obdobím bez väčšej ujmy. Rodinný rozpočet môžu negatívne ovplyvniť aj okolnosti ako:

 • strata zamestnania,
 • zníženie platu či preradenie na menej platenú pozíciu,
 • smrť manžela/manželky,
 • choroba či invalidita,
 • dlhá práceneschopnosť,
 • tehotenstvo a narodenie dieťaťa,
 • hospodárska kríza,
 • rozvod
 • psychické problémy,
 • nepredvídateľné výdavky (zatečená strecha, oprava auta, nepoistený dom).

Marek Prokopec vidí ako najčastejšiu chybu fakt, že „ľudia sa o svoje financie nestarajú“. Tie len tak plynú popri ich životoch bez toho, aby mali o nich dostatočný prehľad. Vedome ich neriadia. Ďalšou mimoriadne závažnou chybou je v mnohých rodinách nedostatočná finančná rezerva. „Naozaj každý potrebuje mať finančnú rezervu vo výške 3 až 6 mesačných platov. Ak ju nemáme, tak sa potom v prípadnej krízovej situácii nemôžeme čudovať, že nedisponujeme dostatkom financií na živobytie.“

Každý potrebuje mať finančnú rezervu vo výške 3 až 6 mesačných platov.
 

Chcete začať s investičným sporením?

Obráťte sa na našich špecialistov a otvorte si sporenie ešte dnes.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/rodinny-rozpocet-vzor/